Kuolemasta ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Vainajan omaisten täytyy huolehtia siitä, että Suomen väestötietojärjestelmään tulee merkintä kuolinpäivästä.

Ilmoitus ulkomailla tapahuneesta kuolemasta (pdf) (Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)tehdään Digi- ja väestötietovirastoon(Linkki toiselle verkkosivustolle) postittamalla se osoitteeseen Digi- ja väestötietovirasto, PL 26, FI-68601, Pietarsaari, Finland, tai sen voi jättää/postittaa Suomen ulkomailla olevaan edustustoon, joka välittää sen Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröintiä varten.

Liitä mukaan alkuperäinen kuolintodistus. Tämä ohje on maakohtainen – joko laillistettu, apostille-todistuksella vahvistettu, tai EU-maissa pelkkä todistus ilman laillistusta tai apostillea.

Jos asiakirja on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se käännätettävä virallisesti jollekin näistä kielistä. Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on myös käännöksen oltava tässä vastaava maakohtainen tieto. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan kuolintodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Omaiset maksavat kuolintodistuksen hankkimisesta, käännättämisestä ja laillistamisesta aiheutuvat kulut.

Digi- ja väestötietovirasto ei palauta alkuperäisiä asiakirjoja. Mikäli alkuperäistä asiakirjaa on mahdollista saada vain yksi alkuperäinen kappale, voi  Digi- ja väestötietovirasto palauttaa asiakirjan. Digi- ja väestötietovirastoon on tuolloin toimitettava kirjallinen selvitys,  jossa tulee olla viittaus kyseiseen lakiin tai vastaavaan, josta ilmenee, että vain yksi alkuperäinen asiakirja on saatavissa.

Huom! EU:n alueella sovelletaan 16.2.2019 lukien asetusta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan), jonka mukaan EU-jäsenvaltion antamat tietyt yleiset asiakirjat(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) on hyväksyttävä ilman apostille-todistusta. Lue lisää: Asiakirjojen hyväksyminen yksinkertaistuu EU-maissa.(Linkki toiselle verkkosivustolle)