Generalkonsulatets uppgifter

Finlands generalkonsulat i Shanghai representerar officiellt Finlands regering in östra Kina. Generalkonsulatets verksamhetsområde täcker Shanghai staden samt provinserna Anhui, Jiangsu, Jiangxi och Zhejiang.

Generalkonsulatets uppgifter hör bl.a.

  • representera Finland i östra Kina, inkl. främja kontakter med lokala myndigheter

  • ekonomiska ja finansärendena: Främja export och industrialisering samt investeringar och turism

  • media och kulturella ärendena: Öka kundskapen om Finland, bygga Finlandsbilden i Kina samt främja kulturrella samarbete mellan Finland och Kina

  • konsulära tjänster: Konsulära ärenden, pass- och viseringar, uppehållstillstånd och övriga myndighetsuppgifter och handräckning.