Prislista

På Pekings ambassad kan du betala serviceavgiften med ett kinesiskt bank- eller kreditkort eller med ett internationellt Visa eller MasterCard kort. 

På Shanghais generalkonsulat kan du betala serviceavgiften med kontanter, kinesiskt bank- eller kreditkort eller med WeChat/Alipay- applikationerna. Internationella kreditkort godkänns endast i undantagsfall.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (CNY)

Pass

140 1 090 CNY

Snabbpass

160 1 250 CNY

Tillfälligt pass

175 1 360 CNY

Laissez Passer resedokument

140 1 090 CNY

Emergency Travel Document ETD

140 1 090 CNY

Tillfälligt främlingspass

45 350 CNY

Identitetskort

90 700 CNY

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 450 CNY

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 230 CNY

Schengenvisum

Schengenvisum 80 € 620 CNY
Schengenvisum för sökanden 6–11 år 40 € 310 CNY
Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) 35 € 270 CNY

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4(Länk till en annan webbplats.)

0 € 0 CNY

 

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (CNY)

Omprövningsbegäran

170 1 330 CNY

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 4 050 CNY

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 3 660 CNY

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 5 380 CNY

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 3 820 CNY

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 4 750 CNY

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 3 200 CNY

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 3 740 CNY

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 2 730 CNY

Första uppehållstillstånd för företagare

690 5 380 CNY

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 3 820 CNY

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 4 750 CNY

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

410 3 200 CNY

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 5 380 CNY

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 3 820 CNY

Uppehållstillstånd för studier

450 3 510 CNY

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 2 730 CNY

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 2 100 CNY

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 1 870 CNY

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (CNY)

Medborgarskapsanmälan

200 1 560 CNY

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 1 170 CNY

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 780 CNY

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 620 CNY

Befrielsenansökan

590 4 600 CNY

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 780 CNY

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (CNY)

Intyg av notarius publicus

30 230 CNY

Offentligt köpvittne

160 1 250 CNY

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 310 CNY

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 230 CNY