Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

På Pekings ambassad kan du betala serviceavgiften med ett kinesiskt bank- eller kreditkort eller med ett internationellt Visa eller MasterCard kort. 

På Shanghais generalkonsulat kan du betala serviceavgiften med kinesiskt bank- eller kreditkort eller med WeChat/Alipay- applikationerna. Internationella kreditkort godkänns endast i undantagsfall.

Alla priser anges i euro (EUR). Priserna i kinesiska yuan (CNY) är vägledande och kan variera efter växelkursen för euron.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (CNY)

Pass

235 1 620 CNY

Snabbpass

255 1 760 CNY

Tillfälligt pass

270 1 860 CNY

Laissez Passer resedokument

235 1 620 CNY

En provisorisk EU-resehandling

255 1 760 CNY

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 1 620 CNY

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 1 620 CNY

Identitetskort

60 410 CNY

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 550 CNY

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 480 CNY

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 350 CNY

Beställning av brevet med en ny aktiveringskod för identitetskortet

30 210 CNY

Schengenvisum

Schengenvisum 90 € 615 CNY
Schengenvisum för sökanden 6–11 år 45 € 310 CNY

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Cap Verde, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

35 € 270 CNY

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 € 0 CNY

 

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (CNY)

Omprövningsbegäran

255 1 760 CNY

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 3 590 CNY

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 3 250 CNY

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 5 110 CNY

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 3 730 CNY

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 3 310 CNY

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 2 620 CNY

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 3 310 CNY

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 2 760 CNY

Första uppehållstillstånd för företagare

690 4 760 CNY

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 3 380 CNY

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 3 310 CNY

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 2 620 CNY

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 5 110 CNY

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 3 730 CNY

Uppehållstillstånd för studier

450 3 110 CNY

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 2 420 CNY

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 1 860 CNY

D-visum, papperansökan

120 830 CNY

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 1 660 CNY

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 660 CNY

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (CNY)

Medborgarskapsanmälan

220 1 520 CNY

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 1 040 CNY

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 690 CNY

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 550 CNY

Befrielsenansökan

690 4 760 CNY

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 690 CNY

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (CNY)

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 350 CNY

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 410 CNY

Offentligt köpvittne

160 1 100 CNY

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 280 CNY

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 1 040 CNY

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 310 CNY