Prislista

På Pekings ambassad kan du betala serviceavgiften med ett kinesiskt bank- eller kreditkort eller med ett internationellt Visa eller MasterCard kort. 

På Shanghais generalkonsulat kan du betala serviceavgiften med kontanter, kinesiskt bank- eller kreditkort eller med WeChat/Alipay- applikationerna. Internationella kreditkort godkänns endast i undantagsfall.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (CNY)

Pass

175 1 210 CNY

Snabbpass

195 1 350 CNY

Tillfälligt pass

210 1 450 CNY

Laissez Passer resedokument

175 1 210 CNY

Emergency Travel Document ETD

195 1 350 CNY

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 1 210 CNY

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 1 210 CNY

Identitetskort

96 660 CNY

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 440 CNY

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 210 CNY

Schengenvisum

Schengenvisum 80 € 570 CNY
Schengenvisum för sökanden 6–11 år 40 € 285 CNY

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Cap Verde, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

35 € 250 CNY

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 € 0 CNY

 

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (CNY)

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 830 CNY

Omprövningsbegäran

170 1 170 CNY

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 3 590 CNY

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 3 250 CNY

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 5 110 CNY

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 3 380 CNY

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 3 310 CNY

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 2 620 CNY

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 3 310 CNY

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 2 420 CNY

Första uppehållstillstånd för företagare

690 4 760 CNY

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 3 380 CNY

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 3 310 CNY

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 2 620 CNY

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 5 110 CNY

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 3 380 CNY

Uppehållstillstånd för studier

450 3 110 CNY

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 2 420 CNY

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 1 860 CNY

D-visum, papperansökan

120 830 CNY

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 1 660 CNY

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 660 CNY

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (CNY)

Medborgarskapsanmälan

220 1 520 CNY

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 1 040 CNY

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 690 CNY

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 550 CNY

Befrielsenansökan

690 4 760 CNY

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 690 CNY

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (CNY)

Intyg av notarius publicus

30 210 CNY

Offentligt köpvittne

160 1 100 CNY

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 280 CNY

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 210 CNY