30.8.2023

Kina: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Aktuellt

Kina har slopat covid-19-restriktionerna. Antalet internationella flyg är fortfarande begränsat jämfört med tiden före pandemin.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Allmänt taget är Kina ett tryggt land. De lokala myndigheternas anvisningar kan dock ändras plötsligt. Följ myndigheternas information och iaktta deras anvisningar.

Risk för terrorattacker finns.

Vill man resa till Tibets autonoma område krävs specialtillstånd. Också andra regionala resebegränsningar kan förekomma.

I Kina är det förbjudet att delta i demonstrationer utan myndigheternas tillstånd. Följ inte med demonstrationer och folksamlingar på nära håll.

Det finns inte ett allmänt nödnummer i Kina, polis, brandkår och ambulans har alla egna nummer. Servicen är endast på kinesiska:

  • Polis 110
  • Brandkår 119
  • Ambulans 120.

I Peking finns en engelskspråkig tjänst som man kan kontakta i nödsituationer dygnet runt: +86 (0)10 84015300 (Exit-Entry Administration Bureau of Peking Public Security Bureau).

Brottsligheten

Bedrägerier, stöld och våldshot har ökat i Kina.

EU-ländernas och de nordiska ländernas beskickningar har hört om fall, där inbjudningar till provsmakning av te, massage, nattklubb, barer eller resor med inofficiella taxibilar eller rikshor har lett till hot om våld, utpressning, ansenlig överdebitering av kreditkortet eller till och med till misshandel utförd av flera personer. I Peking, särskilt kring Himmelska fridens torg och på shoppinggatan Wangfujing, lönar det sig att undvika unga personer som talar engelska och bjuder in till konstutställningar eller terum. I Shanghai förekommer bedrägerier och rån främst på områden med mycket turister, såsom People´s Square, strandgatan Bund och shoppinggatan Nanjing East Road.

Beskickningarna har informerats om fall av bedrägeri där en taxichaufför har hävdat att han fått en förfalskad sedel på 100 eller 50 renminbi och försökt ge kunden en falsk sedel tillbaka. Använd taxiappar om du har en kinesisk telefon och kinesiska betalningsappar. Använd sedlar i små valörer i taxin eller fotografera sedlarnas serienummer så att chauffören ser det.

Vi har också informerats om fall där taxichaufförer som väntar i närheten av turistområden har ställt in sin taxameter så att den snurrar snabbare än normalt. Vi har också fått information om fall där det kommit förfalskade sedlar ur bankautomater.

Fick- och väskstölder inträffar oftast på shoppingområden och caféer som är populära bland turister samt i kollektivtrafiken.
Ta kopior av dina viktigaste dokument, till exempel pass, visum, uppehållstillstånd och flygbiljetter. Ta också kopior av kreditkorten. Förvara originalhandlingarna i en förvaringsbox eller på något annat tryggt ställe.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Du kan ansöka om ett tillfälligt pass för hemresan på Finlands beskickningar i Peking eller Shanghai. Kinas myndigheter (Exit-Entry Administration/Local Public Security Bureau) kräver att Kinas visum/uppehållstillstånd flyttas till det nya passet. Reservera 5–7 dagar för processen för ansökan om visum/uppehållstillstånd efter att du fått ditt nya pass.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken är den största faran för resenärer i Kina. Trafikkulturen avviker avsevärt från den finländska. Trafiken är kaotisk och oförutsägbar och det uppstår lätt rusning.

Var försiktig särskilt om du rör dig till fots. Ljudlösa elmopeder är svåra att upptäcka och de kan köra mot den normala trafiken och till och med på trottoaren. Bilar svänger till höger även vid rött ljus, och de stannar de inte nödvändigtvis vid markerade övergångsställen.

Använd endast officiella taxibilar som är tydligt markerade, har ett ID-nummer och en taxameter. Det är bra att ha med sig en lapp där destinationen står skriven på kinesiska.

Säkerställ att du har en gällande trafikförsäkring när du hyr eller lånar ett fordon.

Naturförhållanden

En betydande del av Kina ligger på ett seismiskt aktivt område. Jordskalv förekommer tidvis på olika håll i landet. De flesta inträffar i landets västra och sydvästra bergstrakter, i Sichuan, Xinjiang och Yunnan.

I maj-november förekommer det tyfoner vid södra och sydöstra kusten. Runt om i landet kan det förekomma kraftiga regn som orsakar översvämningar och jordskred.

Följ med väderleksrapporteringen via medierna, likaså de kinesiska myndigheternas instruktioner och direktiv.
Det kinesiska meteorologiska institutet (på engelska): http://www.cma.gov.cn/en(Länk till en annan webbplats.)(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Den första stora covid-19-vågen är förbi och Kina har övergått från att driva nolltoleranspolitik till att vårda och förebygga allvarliga smittfall.

Vård på västerländsk nivå är mycket dyr i Kina och erbjuds främst av privata sjukhus. Kontrollera med ditt försäkringsbolag villkoren och de sjukhus som det samarbetar med. Sök dig till sjukhus endast i det fallet att du har allvarliga symtom.

Covid-19-smittade personer ska stanna hemma i karantän. Egenkontrollen kan avslutas när symtomen har försvunnit.
Läget och restriktionerna kan ändras snabbt och oväntat.

Kina hör till den region där hälsovårdsmyndigheterna har förberett sig på att förebygga bland annat fågelinfluensa och hand-fot-munsjuka (enterovirus). Undvik torg där det säljs levande djur. Hos dem har konstaterats bland annat fågelinfluensavirus.

Luftkvaliteten är tidvis mycket dålig och kan orsaka hälsoproblem. De lokala myndigheterna informerar om luftkvaliteten och kan avråda från att röra sig utomhus. Följ läget utifrån de lokala myndigheternas, finländska expertinstansers och mediernas information och bedömningar:

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Enligt lagen ska alla utlänningar registrera sig på närmaste polisstation när de kommer till landet. Registreringen ska ske inom 24 timmar (i städer) eller 72 timmar (på landsbygden) efter inresan. Om du bor på hotell registrerar hotellet dig.

Enligt lagen måste utlänningar bära på sig pass, men i praktiken räcker det med en papperskopia av passet och visumet/uppehållstillståndet eller ett foto på telefonen.

Kina erkänner inte dubbelt medborgarskap. Våra möjligheter att erbjuda vissa konsulära tjänster åt personer med finskt och kinesiskt medborgarskap kan vara begränsade.

I Kina har åtkomsten till flera västerländska webbplatser, sociala medier och e-posttjänster blockerats (t.ex. Google, Gmail, Twitter, Youtube, Facebook, Whatsapp och Instagram). I Kina kan man inte skaffa ett prepaid-abonnemang utan att visa pass. Med kinesiska telefonabonnemang kan man vanligtvis inte ringa till utlandet utan en separat tilläggstjänst.

Lämna inte din terminalutrustning eller viktiga dokument oövervakade.

Prostitution är ett brott i Kina. Det är förbjudet att både köpa och sälja sextjänster.

Innehav och bruk av narkotika är olagligt. Även khat (qat) klassificeras som narkotika. I Peking och Shanghai har det gjorts narkotikarazzior i barer som besöks av utlänningar. Narkotikabrott leder till stränga straff, till och med dödsstraff.

I Kina godkänns inte relationer mellan personer av samma kön officiellt.

Det är förbjudet att fotografera militära anläggningar.

Hasardspel är förbjudet i Fastlandskina.

Innehav av eldvapen eller eggvapen är förbjudet.

Den kinesiska tullagstiftningen Kinesiska tullverkets webbplats på engelska http://english.customs.gov.cn/(Länk till en annan webbplats.)(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser plötsligt ändras och därför är det särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på beskickningarnas webbsidor och i sociala medier.

Ytterligare information:

Den myndighet i Kina som ansvarar för inreseärenden:
Ministry of Public Security, Exit and Entry Administration Public Security Bureau. Webbplats på kinesiska www.mps.gov.cn, tfn +86-(0)-10-8402 0101 (service på engelska med numret 3)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/(Länk till en annan webbplats.)

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].