25.3.2024

Kina: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.))
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare
Lagen om kombinerade resetjänster

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Allmänt taget är Kina ett tryggt land. De lokala myndigheternas anvisningar kan dock ändras plötsligt. Följ myndigheternas information och iaktta deras anvisningar.

Risk för terrorattacker finns.

Vill man resa till Tibets autonoma område krävs specialtillstånd. Också andra regionala resebegränsningar kan förekomma.

I Kina är det förbjudet att delta i demonstrationer utan myndigheternas tillstånd. Följ inte med demonstrationer och folksamlingar på nära håll.

Det finns inte ett allmänt nödnummer i Kina, polis, brandkår och ambulans har alla egna nummer. Servicen är endast på kinesiska:

  • Polis 110
  • Brandkår 119
  • Ambulans 120.

I Peking finns en engelskspråkig tjänst som man kan kontakta i nödsituationer dygnet runt: +86 (0)10 84015300 (Exit-Entry Administration Bureau of Peking Public Security Bureau).

Brottsligheten

Olika bedrägeriförsök, stölder och hot om våld kan förekomma bland annat vid gräl.

EU-ländernas och de nordiska ländernas beskickningar har hört om fall, där inbjudningar till provsmakning av te, massage, nattklubb, barer eller resor med inofficiella taxibilar eller rikshor har lett till hot om våld, utpressning, ansenlig överdebitering av kreditkortet eller till och med till misshandel utförd av flera personer. I Peking, särskilt kring Himmelska fridens torg och på shoppinggatan Wangfujing, lönar det sig att undvika unga personer som talar engelska och bjuder in till konstutställningar eller terum. I Shanghai förekommer bedrägerier och rån främst på områden med mycket turister, såsom People´s Square, strandgatan Bund och shoppinggatan Nanjing East Road.

Ambassaderna har fått kännedom om penningbedrägerier där en taxichaufför har påstått att han eller hon har fått en falsk 100- eller 50-renminbi-sedel och försöker återlämna den genom att ge kunden en förfalskad sedel. Om du använder en kinesisk telefon och kinesiska betalningsapplikationer, är det bra att använda taxiapplikationer. Taxiapplikationer, såsom Didi, är allmänt tillförlitliga och lätta att använda. Beskickningarna har också fått kännedom om flera fall där taxibilar som väntar i närheten av turistområden ibland har ställt in sina taxametrar så att de tickar snabbare än normalt eller inte har någon mätare alls. Det finns även fall där bankautomaterna har gett ut förfalskade sedlar. Fickstölder och väskstölder utförs oftast i shoppingområden som är populära bland turister, i kaféer och i kollektiva färdmedel.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, till exempel pass, visum, uppehållstillstånd och flygbiljetter. Ta också kopior av kreditkorten. Förvara originalhandlingarna i en förvaringsbox eller på något annat tryggt ställe.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Du kan ansöka om ett tillfälligt pass för hemresan på Finlands beskickningar i Peking eller Shanghai. Kinas myndigheter (Exit-Entry Administration/Local Public Security Bureau) kräver att Kinas visum/uppehållstillstånd flyttas till det nya passet. Reservera 7-10 dagar för processen för ansökan om visum/uppehållstillstånd efter att du fått ditt nya pass.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken är den största faran för resenärer i Kina. Trafikkulturen avviker avsevärt från den finländska. Trafiken är kaotisk och oförutsägbar och det uppstår lätt rusning.

Var försiktig särskilt när du rör dig till fots. Man väjer sällan för fotgängare. Det är svårt att upptäcka ljudlösa elmopeder och de kan också köra mot den vanliga trafikens färdriktning och på trottoarer. Om det inte finns något separat trafikljus, får fordon i korsningar i Kina alltid svänga till höger oberoende av om trafikljuset är rött eller grönt. Då väjer man inte heller nödvändigtvis för dem som rör sig på övergångsstället.

Använd endast officiella taxibilar som är tydligt markerade, har ett ID-nummer och en taxameter. Det är bra att ha med sig en lapp där destinationen står skriven på kinesiska.

Säkerställ att du har en gällande trafikförsäkring när du hyr eller lånar ett fordon.

Naturförhållanden

En betydande del av Kina ligger på ett seismiskt aktivt område. Jordskalv förekommer tidvis på olika håll i landet. De flesta inträffar i landets västra och sydvästra bergstrakter, i Sichuan, Xinjiang och Yunnan.

I maj-november förekommer det tyfoner vid södra och sydöstra kusten. Runt om i landet kan det förekomma kraftiga regn som orsakar översvämningar och jordskred.

Följ med väderleksrapporteringen via medierna, likaså de kinesiska myndigheternas instruktioner och direktiv.
Det kinesiska meteorologiska institutet (på engelska): http://www.cma.gov.cn/en(Länk till en annan webbplats.)(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Var noga med handhygienen. Det är vanligt med luftvägsinfektioner i Kina. Vård på västerländsk nivå är mycket dyr i Kina och erbjuds främst av privata sjukhus. Kontrollera villkoren med ditt försäkringsbolag och de sjukhus som ditt försäkringsbolag samarbetar med. Sök dig till sjukhus endast om du har allvarliga symtom.

Kina hör till den region där hälsovårdsmyndigheterna har förberett sig på att förebygga bland annat fågelinfluensa och hand-fot-munsjuka (enterovirus). Undvik torg där det säljs levande djur. Hos dem har konstaterats bland annat fågelinfluensavirus.

Luftkvaliteten är tidvis mycket dålig och kan orsaka hälsoproblem. De lokala myndigheterna informerar om luftkvaliteten och kan avråda från att röra sig utomhus. Följ läget utifrån de lokala myndigheternas, finländska expertinstansers och mediernas information och bedömningar:

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”
Världshälsoorganisationen WHO
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar

Lokala lagar och seder

Enligt lagen ska alla utlänningar registrera sig på närmaste polisstation när de kommer till landet. Registreringen ska ske inom 24 timmar (i städer) eller 72 timmar (på landsbygden) efter inresan. Om du bor på hotell registrerar hotellet dig.

Enligt lagen måste utlänningar bära på sig pass, men i praktiken räcker det med en papperskopia av passet och visumet/uppehållstillståndet eller ett foto på telefonen.

Kina erkänner inte dubbelt medborgarskap. Våra möjligheter att erbjuda vissa konsulära tjänster åt personer med finskt och kinesiskt medborgarskap kan vara begränsade.

Tillgången till internet är begränsad i Kina. Flera västländska webbplatser, sociala medier och e-posttjänster (till exempel Google, Gmail, Twitter, YouTube, Facebook, WhatsApp och Instagram) är helt blockerade. I Kina kan man inte skaffa ett prepaid-abonnemang utan att visa pass. Med kinesiska mobiltelefonanslutningar kan man i allmänhet inte ringa till utlandet utan att skaffa en särskild tilläggstjänst.

Lämna inte din terminalutrustning eller viktiga dokument oövervakade.

Prostitution är ett brott i Kina. Det är förbjudet att både köpa och sälja sextjänster.

Innehav och bruk av narkotika är olagligt. Även khat (qat) klassificeras som narkotika. I Peking och Shanghai har det gjorts narkotikarazzior i barer som besöks av utlänningar. Narkotikabrott leder till stränga straff, till och med dödsstraff.

I Kina godkänns inte relationer mellan personer av samma kön officiellt.

Det är förbjudet att fotografera militära anläggningar.

Hasardspel är förbjudet i Fastlandskina.

Innehav av eldvapen eller eggvapen är förbjudet.

Den kinesiska tullagstiftningen Kinesiska tullverkets webbplats på engelska http://english.customs.gov.cn/(Länk till en annan webbplats.)(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

Finländare behöver visum när de reser till Kina. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos de kinesiska myndigheterna i god tid före resan.

Ytterligare information:

Den myndighet i Kina som ansvarar för inreseärenden:
Ministry of Public Security, Exit and Entry Administration Public Security Bureau. Webbplats på kinesiska www.mps.gov.cn, tfn +86-(0)-10-8402 0101 (service på engelska med numret 3)

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/(Länk till en annan webbplats.).

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].