Anmälan om äktenskap till befolkningsdatasystemet

Om du är finsk medborgare och ingår äktenskap utomlands ska du lämna en anmälan om detta till det finska befolkningsdatasystemet.

Vid vigsel inför en utländsk myndighet ska du av den som förrättar vigseln ta reda på vilka handlingar som behövs. Ett finskt intyg över hindersprövning avfattat på flera språk kan beställas av hemortens Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Handlingar som används utomlands ska också legaliseras.

Vissa präster som är verksamma inom den finska evangelisk-lutherska kyrkans arbete bland utlandsfinländare har rätt att viga till äktenskap utomlands. Du hittar ytterligare uppgifter på kyrkans webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Det är inte möjligt att ingå äktenskap på en finsk ambassad.

Skicka anmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Skicka anmälan om finsk medborgare som vigts utomlands(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du kan också lämna in eller posta den till en finsk beskickning utomlands som skickar den till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för registrering.

Bifoga vigselattesten i original eller en kopia av attesten som bestyrkts av en finsk beskickning. Handlingen ska vara legaliserad och, om den har utfärdats på något annat språk än finska, svenska eller engelska, ska en auktoriserad översättning utarbetas på något av dessa språk. När handlingen översätts utomlands ska den vara legaliserad. En i Finland auktoriserad translators(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) översättning duger som sådan.

Blankett: Anmälan om utomlands vigd finsk medborgare (pdf, som man kan fylla i i rutan)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Generell information angående äktenskap utomlands eller vigsel i Finland fås från Magistraten(Länk till en annan webbplats.). Information angående Finska kyrkans vigselrätt utomlands finns på adressen evl.fi/forstasidan(Länk till en annan webbplats.). Ett äktenskap kan ej knytas på Finlands beskickningar. Information om vigsel i Kina fås från den invigande parten (även information om de dokument som krävs).

Intyg om hindersprövnings skall bes från den senaste hemortens Magistrat, eftersom intyg om hindersprövning från församlingskansliet inte godkänns i Kina. Magistratens intyg om hindersprövning bör legaliseras enligt följande: först på Finska Utrikesministeriet i Helsingfors och efter det på den Kinesiska Ambassaden i Helsingfors (www.chinaembassy-fi.org/eng/(Länk till en annan webbplats.)).

Ett äktenskap som ingåtts utomlands är även giltigt i Finland om äktenskapet är giltigt i det landet var äktenskapet ingåtts. Ett äktenskap som har ingåtts utomlands beaktas i Finland först då äktenskapet registrerats i det finska befolkningsdatasystemet. Registreringen av ett äktenskap som har ingåtts med en finsk medborgare i Kina, kan göras direkt till magistraten eller via en finsk beskickning utomlands. Registreringen i Finland är kostnadsfri och tar 6 veckor. För registreringen behövs:

 1. Äktenskapsintyget bekräftas hos en kinesisk notarius publicus, som även översätter intyget till engelska. Lokala notariattjänsters kontaktuppgifter i Kina https://api.egongzheng.com/thirdTransfer2.htm(Länk till en annan webbplats.)  (på kinesiska).
   
 2. Efter detta måste äktenskapsintyget, som blivit bekräftat av en notarius publicus, legaliseras antingen på den lokala Utrikesbyrån (Foreign Affairs Office, FAO) eller via en agentur som blivit godkänd av Kinesiska Utrikesministeriet. Kontaktuppgifter till Kinesiska Utrikesministeriet: http://cs.mfa.gov.cn/zggmcg/lsrz/sblsrzxz/(Länk till en annan webbplats.)  (på kinesiska), http://cs.mfa.gov.cn/wgrlh/lsrz/lsrzjjs/(Länk till en annan webbplats.)  (på engelska).
  Peking: Kinesiska Utrikesministeriet
  Kontaktuppgifter: Legalization Division of the Consular Section of Ministry of the Foreign Affairs, 7th floor, South Tower, Ministry of Foreign Affairs, No. 2 Road, Chaoyangmen, Beijing. Puh. +86-010-65889761
  Shanghai: Lokala Utrikesbyrån (Foreign Affairs Office, FAO)
  Kontaktuppgifter: Shanghai Municipality Foreign Affairs Office (FAO), Authentication Office, Equatorial Hotel Office Building, Hua Shan Road No. 228, 2nd floor, Shanghai, Puh. +86-6247 0833
   
 3. Efter detta legaliserar den Finska beskickningen intyget
  Peking: Finska Ambassaden i Peking
  Shanghai: Finska Generalkonsulatet i Shanghai