Shanghain-pääkonsulaatin tehtävät

Suomen pääkonsulaatti Shanghaissa on Suomen virallinen edustaja Itä-Kiinassa. Pääkonsulaatin toimialue kattaa Shanghain lisäksi neljä maakuntaa: Anhui, Jiangsu, Jiangxi ja Zhejiang.

Shanghain-pääkonsulaatin tärkeimmät tehtävät ovat:

  • Suomen valtion edustaminen Shanghaissa ja lähimaakunnissa. Näihin tehtäviin kuuluu mm. yhteydenpito paikallisiin viranomaistahoihin.
  • Edistää Suomen kaupallis-taloudellisia etuja toimialueellaan, pitäen sisällään liiketoiminnan, kaupan sekä investointien tukemisen. Edustusto toimii Team Finland Shanghain verkoston vetäjänä ja osana Team Finland Kiina -verkostoa.
  • Edistää moninaista Suomi-promootiota julkisuusdiplomatian, maakuvatyön sekä kulttuuristen ja koulutuksellisten yhteyksien vahvistamisen kautta.
  • Turvata laadukkaat kansalaispalvelut suomalaisille sekä muutoinkin suomalaisten etujen suojaaminen. Olla kokonaisvaltaisesti varautunut tukemaan toimialueella olevaa suomalaisyhteisöä erilaisten poikkeus- tai kriisitilanteiden varalta. Varmistaa laadukkaat palvelut kiinalaisten maahantulolupiin liittyen.

Shanghain-pääkonsulaatin toimintaympäristö

Edustuston toimialueella on noin 270 miljoonaa asukasta, ja pelkästään Shanghain asukasluku on 25 miljoonaa. Shanghai ja sen lähimaakunnat ovat asukasluvultaan, kaupallis-taloudellisten suhteiden volyymiltaan ja markkinapotentiaaliltaan suurempi markkina-alue kuin valtaosa maailman valtioista.

Shanghai on useilla eri mittareilla mitattuna suomalaisen elinkeinoelämän suurin keskittymä Pohjoismaiden ulkopuolella.

Alueella toimii yli 150 suomalaisyritystä. Suomalaisyritykset ovat investoineet alueelle useita miljardeja euroja, ja Shanghaissa toimii suurin suomalainen kauppakamari (kauppayhdistys) Suomen ulkopuolella.

Monilla suomalaisilla kaupungeilla on laajaa ystävyyskaupunkitoimintaa Shanghaissa ja lähialueilla. Suomalaisilla kulttuuri-, tiede- ja koulutussektorin organisaatioilla on moninaista yhteistyötä alueella sijaitsevien kumppaniensa kanssa.

Shanghain toimialueella asuu pysyvästi 600–700 Suomen kansalaista.