Medborgarskap

Barnets medborgarskap

Ett barn blir finsk medborgare om

  • mamman är finsk medborgare vid barnets födsel
  • pappan är finsk medborgare, mamman utländsk och föräldrarna är gifta med varandra vid barnets födsel.

Barn födda utanför äktenskap

Om ett barn föds utomlands och föräldrarna inte är gifta och bara pappan är finsk medborgare när barnet föds, måste faderskapet först fastställas i den stat barnet är bosatt enligt landets lagstiftning.

Efter det kan barnet få finskt medborgarskap genom anmälningsförfarande. Du kan lämna in medborgarskapsanmälan till Migrationsverket i Finland eller utomlands till Finlands ambassad, konsulat eller honorärkonsulat. Du kan lämna in anmälan endast om du är barnets officiella vårdnadshavare eller intressebevakare.

Anmälan ska lämnas in personligen och både vårdnadshavaren eller intressebevakaren och barnet måste vara på plats.

Kom ihåg att göra en anmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) om barn som fötts utomlands.

Medborgarskap genom anmälan eller ansökan

Finskt medborgarskap beviljas av Migrationsverket antingen genom anmälan eller ansökan. Om du är bosatt utomlands kan du lämna in en anmälan om medborgarskap för ett barn eller ett adoptivbarn, en anmälan om att återfå medborgarskap eller en ansökan om att bli befriad från finskt medborgarskap till en finsk ambassad, ett konsulat eller honorärkonsulat.

Lämna alltid in anmälan eller ansökan personligen. Migrationsverket (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)börjar inte behandla ärendet innan du har betalt behandlingsavgiften.

Närmare information om medborgarskapsfrågor, lagstiftning, expeditionsavgifter och blanketter hittar du på Migrationsverkets webbplats. (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Hur du behåller ditt finska medborgarskap när du fyller 22 år

En finsk medborgare som också har medborgarskap i en annan stat kan automatiskt förlora sitt finska medborgarskap vid 22 års ålder. Migrationsverket kontaktar dig om du riskerar att förlora medborgarskapet. Du kan behålla ditt finska medborgarskap om du har en tillräcklig anknytning till Finland(Länk till en annan webbplats.)

Närmare information hittar du på Myndigheten för digitalisering och Befolkningsdatas(Länk till en annan webbplats.) och Migrationsverkets webbplats(Länk till en annan webbplats.).
Anmälan: Behållande av finskt medborgarskap(Länk till en annan webbplats.).

Anmälningsformuläret kan fyllas i och skickas online till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utan stark identifiering.

Beskickningen kan vidarebefordra din anmälan om att behålla medborgarskapet till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Anmälan är kostnadsfri.

Multimedborgare

Om du är medborgare i flera länder måste du själv ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter du har i ditt andra hemland. Finlands ambassader och konsulat kan endast betjäna i ärenden som gäller finskt medborgarskap.

Om du som multimedborgare vistas i ditt andra hemland behandlas du enligt lokala lagar som landets egen medborgare. Då är Finlands utrikesministeriums möjligheter att ge konsulär hjälp i allmänhet tämligen begränsade.