Beredskapsplan, Kina, Finlands ambassad, Peking

Förbered dig i förväg

Förbered dig i förväg för eventuella krissituationer. Det är viktigt att ha ett förråd av dricksvatten och mat, mediciner och första hjälpen-utrustning inför krissituationer där distributionssystemen inte fungerar som de ska. Se också till att du har tillgång till följande saker:

 • identitetshandlingar och pass
 • kontanta pengar
 • ett litet förråd av mat och dryck
 • mediciner och recept för eget bruk, första hjälpen-utrustning (inkl. första hjälpen-väska i bilen)
 • stearinljus, tändstickor, ficklampa
 • registerbevis för fordon
 • bränsle för fordon
 • kartor och reservdäck i fordon
 • en batteridriven reseradio med kortvågsmottagare
 • mobiltelefon och laddare
 • kontaktuppgifterna till ambassaden

Kontrollera också säkerheten i din bostad (lås, belysning, bevakning, brandsläckning) och den tryggaste rutten mellan din bostad, din arbetsplats och en samlingsplats.

Beredskapsnivåer

Beredskapsnivåerna i evakueringsplanen är riktgivande och kan i praktiken överlappa varandra. Anvisningarna i samband med beredskapsnivåerna är allmänna rekommendationer som ska anpassas till de lokala myndigheternas anvisningar och till det rådande läget.

Förhöjd beredskap I “stanna hemma”

Undvik att röra dig utanför hemmet/arbetsplatsen/skolan osv. i onödan.

Förhöjd beredskap II “förflytta dig till en samlingsplats”

Utrikesministeriet ger rekommendationen att lämna krisområdet och/eller att inte resa till området enligt beskickningens förslag.
De som bor på krisområdet eller de som är på besök på området kontaktas per telefon, e-mail eller på annat möjligt sätt.

Transport till hemlandet och/eller evakuering

Evakuering är en åtgärd som endast vidtas när det är tekniskt möjligt och att förflyttningen inte sevärt höjer risken gentemot personen, gemfört med att personen hålls kvar.
Ambassaden håller finska lokalsamhället uppdaterat om situationens utveckling och evakueringstransportens tillstånd och ger instruktioner om ambassadens verksamhet på ambassadens hemsida och på ambassadens Facebook-konto.
Beskickningen/ministeriet hjälper att organiseta evakueringen/hemskickiningen. Evakueringskostnaderna betalar alla själv. Ingen kan tvingas att evakueras, utan det är frivilligt och kräver vederbördandets godkännande. Evakueringskostnader kan återkrävas i efterhand t.ex. återbetalningsavtal.

Egendom

Den främsta avsikten med ambassadens assistans är att trygga den personliga säkerheten. I allmänhet får man endast ta med sig en begränsad mängd bagage och i regel är det inte möjligt att ta med sig husdjur. Var och en ansvarar själv för sin egendom i stationeringslandet. Med tanke på eventuella ersättningsfrågor lönar det sig att göra upp en detaljerad och noggrann lista över den egendom som blir kvar i landet och dess värde vid tidpunkten för evakueringen.

Utgifter för evakuering

Var och en ansvarar själv för utgifterna för evakuering och för transport till hemlandet. I ytterst brådskande fall kan den som evakueras förbinda sig att betala utgifterna i efterskott genom ett åtagande om återbetalning.

Kontakt information

Räddningsmyndigheter

Poliisi / Polis
Telefon
Ambulanssi / Ambulans
Telefon
Palokunta / Brandkår
Telefon

Ambassader och konsulat

Ambassader och konsulat