Team Finland i Kina

Nätverket Team Finland främjar Finlands intressen ute i världen: finländska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland och Finlandsbilden. Nätverket sammanför aktörerna och tjänsterna som finns inom dessa områden. Kärnan i nätverket utgörs av statsfinansierade organisationer inom de här områdena såsom ministerierna, beskickningsnätverket, Business Finland, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnvera, Finnfund samt internationaliseringstjänster som byggts upp kring de regionala NMT-centralerna.

Nätverket Team Finland hjälper ditt företag att internationaliseras, växa och lyckas ute i världen. Mera information om tjänsterna för företag som vill växa internationellt på Team Finlands webbplatsLänk till en annan webbplats..

Tjänster för företag

 • Marknadsmöjligheter
 • Rådgivning och utbildning
 • Finansiering
 • Nätverk
 • Samhällsrelationer
 • Synlighet

Team Finlands kontaktpersoner i Kina

Kontaktperson i Peking:
Utrikessekretare Hannakaisa Andersson  
Finlands ambassad, Peking
Tfn +86-10-8519 8300
hannakaisa.andersson(a)formin.fi

Kontaktperson i Shanghai: 
Vice Generalkonsul Elina Rimppi
Finlands generalkonsulat, Shanghai
Tfn +86-21-5292 9900
elina.rimppi(a)formin.fi

Kontaktperson i Hongkong:
Generalkonsul Johanna Karanko
Finlands generalkonsulat, Hongkong
Tfn +852-2525 5385
johanna.karanko(a)formin.fi

Ordförande:
Ambassadör Jarno Syrjälä

Team Finland-nätverket i Kina

Nätverket Team Finlands verksamhet i Kina

Målet för Team Finlands nätverk i Kina är att göra Finland och finländska företag mer kända i Kina och att stöda samarbete mellan finska och kinesiska parter. Nätverkets verksamhet är menat för att stärka samarbetet mellan Team Finland-aktörer och att nå bättre resultat genom samarbete. Verksamhetens mål är att försäkra Finlands och finska företags konkurrenskraft och att utveckla handeln mellan Finland och Kina. Grunden för verksamheten skall vara kunddrivet. 

För Finska näringslivet är Kina en enorm möjlighet. Kina är världens mest bebodda land, ekonomiska tillväxten är snabb och marknaderna är stora. Kina är en av våra viktigaste handelspartners och landets betydelse för Finland kommer att markeras inkommande år. Finland kan bjuda de lösningar som Kina behöver. I Kina kan vi utnyttja Finlands höga kvalitet, högklassig skolning, design och kultur, naturnärighet och andra starka sidor. 

Finsk teknologi, undersökning, innovationer och know-how är världsklassigt. Vi utvecklar samarbetet med våra kinesiska partners aktivt. Finska affärsvärldens professionalism framhävs på den Kinesiska marknaden. På basis av starkt samarbete, utvecklar vi nya möjligheter och erbjuder know-how för nya öppningar.

Team Finland -teemat ja painopistealueet vuodelle 2020

Kinas Team Finland nätverk har bestämt i sin handlingsplan de teman som kommer att prioriteras. De är:

 1. Sustainable cities (bio- och cirkulär ekonomi, digitalisering och intellektuell trafik och energi)
 2. Mat och jordbruk
 3. Utbildning
 4. Vintersport
 5. Resor
 6. Hälsoteknologi

Förutom de teman som nämnts ovan, har Kinas Team Finland nätverk ansett att dessa övergripande teman är viktiga för finska företag: 

 • Investeringar

 • Markanstillträde

 • Innovationer, forskningar och utvecklingar, och byggande av ekosystem

Förutom de teman som prioriterats och övergripande teman har Team Finland nätverket i Kina även valt speciella geografiska tyngdpunktsområden utöver Peking, Shanghai och Hong Kong. Dessa städer och provinser i Kina är:

 • Jilin (vintersport och sustainable cities)
 • Jiangsu / Nanjing (sustainable cities och vintersport)
 • Hebei (sustainable cities, vintersport och undervisning)
 • Henan (sustainable cities)
 • Chengdu (sustainable cities)
 • Hangzhou (sustainable cities, speciellt digitalisering)
 • Shenzhen (sustainable cities, speciellt digitalisering och investeringar)
 • Macao (utbilding)

Nätverket Team Finland Kina jobbar proaktivt på dessa områden t.ex. organiserar besök enligt teman (till provinser och från provinserna till Finland), företagsdelegationers besök och genom att bygga och uppehålla nätverk till städer och provinser i fråga.

Mera information