Team Finland i Kina

Nätverket Team Finland främjar Finlands intressen ute i världen: finländska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland och Finlandsbilden. Nätverket sammanför aktörerna och tjänsterna som finns inom dessa områden. Kärnan i nätverket utgörs av statsfinansierade organisationer inom de här områdena såsom ministerierna, beskickningsnätverket, Business Finland, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnvera, Finnfund samt internationaliseringstjänster som byggts upp kring de regionala NMT-centralerna.

Nätverket Team Finland hjälper ditt företag att internationaliseras, växa och lyckas ute i världen. Mera information om tjänsterna för företag som vill växa internationellt:

www.team-finland.fi/sv/

Tjänster för företag

 • Marknadsmöjligheter
 • Rådgivning och utbildning
 • Finansiering
 • Nätverk
 • Samhällsrelationer
 • Synlighet

Team Finlands kontaktpersoner i Kina

Kontaktperson i Peking:
Utrikessekretare Hannakaisa Andersson  
Finlands ambassad, Peking
Tfn +86-10-8519 8300
hannakaisa.andersson(a)formin.fi

Kontaktperson i Shanghai: 
Vice Generalkonsul Elina Rimppi
Finlands generalkonsulat, Shanghai
Tfn +86-21-5292 9900
elina.rimppi(a)formin.fi

Kontaktperson i Hongkong:
Generalkonsul Johanna Karanko
Finlands generalkonsulat, Hongkong
Tfn +852-2525 5385
johanna.karanko(a)formin.fi

Ordförande:
Ambassadör Jarno Syrjälä

Team Finland-nätverket i Kina

Team Finland -verkoston toiminta Kiinassa

Team Finland Kiina -verkoston tavoite on tehdä Suomea ja suomalaisia yrityksiä tunnetuksi Kiinassa sekä tukea suomalaisten ja kiinalaisten tahojen välistä yhteistyötä. Team Finland -verkoston toiminnan tarkoitus on vahvistaa Team Finland -toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta toimijat saavuttaisivat yhteistyön avulla parempia tuloksia. Toiminnan tavoitteena on siten varmistaa Suomen ja suomalaisten yritysten kilpailukyky sekä kehittää Suomen ja Kiinan välistä kauppaa. Asiakaslähtöisyys on toiminnan tärkein lähtökohta.

Kiina, maailman väestörikkain maa ripeine talouskasvuineen ja valtavine markkinoineen, on suomalaiselle elinkeinoelämälle suuri mahdollisuus. Maa on yksi tärkeimpiä kauppakumppaneitamme ja sen merkitys Suomelle korostuu lähivuosina entisestään. Suomi voi tarjota juuri niitä ratkaisuja, joita Kiina tarvitsee. Kiinassa voimme laaja-alaisesti hyödyntää suomalaista korkeaa laatua, ratkaisukeskeisyyttä, korkeatasoista koulutusta, designia ja kulttuuria, luonnonläheisyyttä ja muita vahvuuksiamme.

Suomalainen teknologia, tutkimus, innovaatiot ja osaaminen ovat maailman kärkeä. Kehitämme aktiivista ja tiivistä yhteistyötä kiinalaisten kumppaneiden kanssa. Suomalaisen yrityselämän vahva ammattitaito korostuu kilpailluilla Kiinan markkinoilla. Vankan yhteistyön pohjalta kehitämme uusia mahdollisuuksia ja tarjoamme parhaan osaamisemme uusissa avauksissa.

Team Finland -teemat ja painopistealueet vuodelle 2019

Team Finland Kiina -verkosto on määritellyt vuoden 2019 toimintasuunnitelmassaan teemat, jotka ovat Team Finland -toiminnan prioriteetteja. Näitä ovat:

 1. Smart cities (biotalous, kiertotalous, cleantech ja digitalisaatio)

 2. Ruoka

 3. Koulutus

 4. Talviurheilu

 5. Matkustus

Edellä mainittujen prioriteettiteemojen lisäksi suomalaisyritysten kannalta tärkeiksi läpileikkaaviksi teemoiksi Team Finland Kiina -verkosto on nimennyt:

 • Investoinnit

 • Markkinoille pääsy

 • Innovaatiot, T&K ja tulevaisuuden strateginen ennakointityö

Prioriteettiteemojen ja läpileikkaavien teemojen lisäksi Team Finland Kiina -verkosto on valinnut toiminnalleen erityiset maantieteelliset painopistealueet. Näitä ovat seuraavat kaupungit ja provinssit Kiinassa:

 • Shenzhen (mm. digitalisaatio, investoinnit)

 • Jilin (mm. talviurheilu)

 • Heilongjiang (mm. talviurheilu)

 • Hebei (mm. smart cities, talviurheilu, koulutus)

 • Chengdu (mm. smart cities, T&K)

 • Hangzhou (mm. ICT ja digitalisaatio)

 • Nanjing (mm. smart cities)

Team Finland Kiina -verkoston työskentely kohdistuu näille maantieteellisille alueille proaktiivisena toimintana, esimerkiksi teemoittain kohdennettuina vierailuina (sekä provinsseihin että provinsseista Suomeen), yritysvaltuuskuntien matkoina sekä rakentamalla ja ylläpitämällä verkostoja kyseisiin kaupunkeihin ja provinsseihin.

Mera information