Marknadsmöjligheter i Kina

Kina är en av Finlands viktigaste handelspartners.

Kina är en av Finlands viktigaste handelspartners. Kinas ekonomiska tillväxt, dess investeringar i ny teknologi och infrastruktur samt inom miljö- och energisektorerna och konstumtionsmarknadens tillväxt skapar nya möjligheter för finska företag även i fortsättningen.

Samtidigt präglas utvecklingen av Kinas affärsmarknad av osäkerhet. Den inverkan, som landets betoning på självförsörjning har på marknaden, kräver uppföljning och upprätthållande av en gemensam situationsbild.

Vi sammanfattar en årlig lägesöversikt över Kinas marknadssituation.

Vi sammanställer regelbundet raporter på den data som finns att tillgå:

Raporter, som beskickningarna har utgett (Country outlooks)