Att rösta utomlands

Du kan välja mellan två olika sätt att rösta: förhandsröstning och brevröstning.

Förhandsröstning

Det är utrikesministeriet som ansvarar för förhandsröstningen utomlands och på finska fartyg. Utomlands sker röstningen vid finska ambassader och konsulat. Röstberättigad personal på finska fartyg som befinner sig utomlands kan du förhandsrösta på fartyget.

Justitieministeriet informerar om förhandsröstning på webbplatsen www.vaalit.fi.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Brevröstning

Röstberättigade finländare som är bosatta utomlands kan rösta per brev. Också personer som är permanent bosatta i Finland kan brevrösta om de befinner sig utomlands hela den period som man kan förhandsrösta i Finland och på valdagen.

Så här förbereder du dig

  1. Du får ett meddelande om rösträtt hem till den adress som finns i Finlands befolkningsdatasystem.
  2. Du kan kontrollera vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) att dina adressuppgifter är korrekta. Om din adress utomlands har ändrats ska du meddelade per e-post till [email protected]
  3. Du behöver inte kortet med meddelandet om rösträtt för att kunna rösta, men på meddelandekortet står viktig information till exempel om din valkrets och till vilken kommuns centralvalnämnd du ska skicka din brevröst.
  4. Beställ brevröstningshandlingarna i god tid före valet i justitieministeriets beställningstjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Läs omsorgsfullt igenom materialet.

Så här röstar du

  1. Fyll i röstsedeln, lägg in den i valkuvertet och försegla det. Du måste ha två myndiga, opartiska och ojäviga vittnen närvarande när du röstar, för att garantera valhemligheten och valfriheten.
  2. Posta valkuvertet i det medföljande ytterkuvertet tillsammans med följebrevet till centralvalnämnden i din röstningskommun. Den som röstar betalar postavgiften.

Rösträtt

Om du är finsk medborgare och permanent bosatt utomlands har du rösträtt i finländska riksdagsval och presidentval. Du är också röstberättigad i Europaparlamentsvalet i Finland, om du inte har anmält sig till vallängden för Europaparlamentsvalet i det land där du bor.

Uppdatera dina adressuppgifter

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) skickar ett meddelande om rösträtt (ett meddelandekort) till varje röstberättigad finländare utomlands till den adress som finns registrerad i Finlands befolkningsdatasystem(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Kontrollera att dina adressuppgifter är korrekta.