Kina: resedokument till Finland (inkl. Hongkong och Macao)

(gäller tills vidare)

Kina

Viseringsskyldighet

 • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Visumfrihet

 • Innehavare av diplomatpass 

Resedokument accepterade av Finland

 • Vanligt pass
 • Diplomatpass (*)
 • Tjänstepass (Official duty passport)
 • Pass för att sköta ett offentligt uppdrag (Passport for Public affairs)
 • Resehandling för utresa eller genomresa för att återvända till Kina (Travel document recognized for exit or transit to return to China and it may be endorsed with a visa)
 • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)

Hongkong (Kina)

Viseringsskyldighet

 • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Visumfrihet /undantag

 • Pass / Särskilda administrativa regionen Hongkong: visumfrihet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

 • Vanligt pass
 • Pass / Särskilda administrativa regionen Hongkong 
  • Innehavaren är viseringsfri till Schengenområdet och Finland
 • Identitetshandling för visum utfärdad av myndigheterna i Hongkong

Macao (Kina)

Viseringsskyldighet

 • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Visumfrihet /undantag

 • Pass / Särskilda administrativa regionen Macao (Kina): visumfrihet till Schengenområdet och Finland 

Resedokument accepterade av Finland

 • Vanligt pass
 • Pass / Särskilda administrativa regionen Macao (Kina)
  • Innehavaren är viseringsfri till Schengenområdet och Finland
 • Resetillstånd / Särskilda administrativa regionen Macao (Kina)