Finlandsskolor

Det finns två finlandsskolor i Fastlandskina, i Peking och Shanghai. Skoldagar är på lördagar 7–9 gånger per termin.

 

Finlandsskolor är språkskolor utomlands som ger kompletterande undervisning i finska språket. Syftet med skolorna är att stöda barnens lärande i finska språket och kulturen eller bevara deras tidigare språkkunskaper.

Kontaktinformation

Finlandsskolan i Peking

[email protected]
http://pekinginsuomikoulu.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Finlandsskolan i Shanghai

[email protected]
shanghainsuomalaiset.com/suomi-koulu/(Länk till en annan webbplats.)

Suomi-koulujen tuki ry

https://suomikoulut.fi/(Länk till en annan webbplats.)