Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

På Pekings ambassad kan du betala serviceavgiften med ett kinesiskt bank- eller kreditkort eller med ett internationellt Visa eller MasterCard kort. 

På Shanghais generalkonsulat kan du betala serviceavgiften med kinesiskt bank- eller kreditkort eller med WeChat/Alipay- applikationerna. Internationella kreditkort godkänns endast i undantagsfall.

Alla priser anges i euro (EUR). Priserna i kinesiska yuan (CNY) är vägledande och kan variera efter växelkursen för euron.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (CNY)

Pass

235 1 620 CNY

Snabbpass

255 1 760 CNY

Tillfälligt pass

270 1 860 CNY

Laissez Passer resedokument

235 1 620 CNY

En provisorisk EU-resehandling

255 1 760 CNY

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 1 620 CNY

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 1 620 CNY

Identitetskort

60 410 CNY

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 550 CNY

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 480 CNY

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 350 CNY

Beställning av brevet med en ny aktiveringskod för identitetskortet

30 210 CNY