Prislista

På Pekings ambassad kan du betala serviceavgiften med ett kinesiskt bank- eller kreditkort eller med ett internationellt Visa eller MasterCard kort. 

På Shanghais generalkonsulat kan du betala serviceavgiften med kontanter, kinesiskt bank- eller kreditkort eller med WeChat/Alipay- applikationerna. Internationella kreditkort godkänns endast i undantagsfall.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (CNY)

Pass

175 1 360 CNY

Snabbpass

195 1 520 CNY

Tillfälligt pass

210 1 640 CNY

Laissez Passer resedokument

175 1 360 CNY

Emergency Travel Document ETD

175 1 360 CNY

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 1 360 CNY

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 1 360 CNY

Identitetskort

96 750 CNY

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 500 CNY

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 230 CNY