Prislista

Betalning

Serviceavgifter från 1.8.2019

EUR

CNY

Pass och identitetskort

 

 

Pass

140 € 

1080 ¥

Snabbpass

160 € 

1240 ¥

Tillfälligt pass

175 € 

1360 ¥

Identitetskort

90 €    

700¥

Identitetskort, samtidigt som pass

58 €    

450¥

Inresetillstånd 

 

 

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

470 € 

420 € 

3640 ¥

3250 ¥

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig 

250 € 

220 € 

1900 ¥

1700 ¥

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare 

600 €

400 €

4650 ¥

3100 ¥

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

550 € 

350 € 

4260¥

2710 ¥

Uppehållstillstånd för studier

360 € 

300 €

2790¥

2320 ¥

Schengenvisum

60 €    

470 ¥

Schengenvisum för sökanden 6–11 år och för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Nordmakedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina.

35 €   

275 ¥

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

0 €      0 ¥

Medborgskap

   

Medborgarskapsanmälan

200€ 

150 € 

 

Medborgarskapsanmälan för minderåriga 

250 € 

220 €    

1940 ¥

1700 ​​​​​​​

 

Befrielsenansökan

480 €

3640 ¥

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

50 €       

Notarietjänster och annat

   

Intyg av notarius publicus

30 €     230 ¥
Offentligt köpvittne 160 €     
Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd (lag om konsulära tjänster) 40 €   

310 ¥

     
     
     
     

Utrikesministeriet förording 377/2014 

Inrikesministeriets förordning 1256/2019