Legalisering av dokument utomlands

Myndigheterna i Finland kan be dig legalisera ett utländskt dokument. Då sker legaliseringen i det land som utfärdat dokumentet.

Dokumentet bestyrks med ett sk. apostilleintyg om landet har anslutit sig till Haagkonventionen från 1961. Ytterligare information om apostilleintyg och myndigheter som beviljar detta finns på Haagkonventionens webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
 

Apostille i Kanada

Av Kanada utfärdade dokument och intyg som avses användas i Finland ska legaliseras av kanadensiska myndigheter. Vid legaliseringen ansluts ett apostille-intyg till dokumentet.

Dokumenter som utfärdats av provinser i Kanada t.ex. födelseattester, äktenskapsintyg, skilsmässointyg och dödsattester, beviljas apostille allmänt av provinsiella myndigheter. Kontakt information hittar du via Global Affairs Canada(Länk till en annan webbplats.) web plats.

För av kanadensisk federala regering utfärdat dokument, t.ex. beslut om medborgarskap, beviljas apostille av Global Affairs Canada(Länk till en annan webbplats.).

Intyg utfärdat av lokal notarie (eng. notarization) är inte ett Apostille-intyg. Finska beskickningar har inte rätt att ge ut Apostille-intyg.

Apostille för finskt dokument kan erhållas från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.).