Legalisering av dokument

En handling som utfärdats av en myndighet i utlandet måste legaliseras innan den kan användas i Finland. Legaliseringen ska göras i det land som utfärdat handlingen.

  1. Utrikesministeriet i det land som utfärdat handlingen legaliserar den. 
  2. Efter detta legaliserar  Finlands ambassad eller konsulat i landet handlingen genom att bifoga ett intyg över att den tjänsteman vid utrikesministeriet som utfört legaliseringen har behörighet därtill. 

Legalisering av kanadensiska dokument för finska myndigheterna

Legalisering av kanadensiska dokument görs i två faser. Först, legaliseras dokumenten av Global Affairs Canada som utgivet av rätt kanadensisk myndighet och därefter legaliseras dokumentet av Finlands ambassad i Ottawa eller av honorärkonsulaten i Toronto eller Vancouver genom att bifoga ett intyg på kanadensiska utrikesministeriets tjänstemäns rätt att utge dylika intyg.

Ytterligare information om legalisering av kanadensiska dokument finns på kanadensiska utrikesministeriets hemsidor.