Intyg över att person lever

Intyg över att en person lever kan utfärdas på grundval av en utredning som framlagts till exempel för lyftande av pension eller för en bouppteckning som ska hållas i Finland. Personen som man ska utfärda intyg över att lever, bör personligen komma till beskickningen.

 

Levnadsintyg i Kanada

Finlands ambassad i Ottawa och honorära konsulater i Kanada kan utfärda levnadsintyg.

Personen som man ska utfärda intyg över att lever, bör personligen komma till beskickningen, ta med ett giltigt id-kort eller pass och ett prov av sin gällande adress (till ex. en räkning). Intyget är avgiftsbelagt.

Notarius publicus (Notary Public), advokat eller Commissioner of Oaths kan också utfärda intyg (Certificate of Life eller Affidavit) på engelska.