Finland och Kanada

14.12.2018

Diplomatiska förbindelser knöts den 21 november 1947.