Finland och Kanada

Diplomatiska förbindelser knöts den 21 november 1947.