Bilagor till passansökan

  • För att styrka din identitet behöver du ditt gamla pass eller ett identitetskort utfärdat av polisen.
  • 1 passfoto, högst sex (6) månader gammalt. Fotot ska helst vara i färg, men ett svartvitt foto godkänns också tills vidare.
  • 23–30-åriga män: militärpass, civiltjänstgöringsintyg eller uppbådsintyg.Om dessa saknas kontrolleras skyldigheten att försvara landet hos myndigheterna. Om militär- eller civiltjänstgöringen inte är genomförd kan passet utfärdas högst till utgången av det år då personen fyller 28 år.
  • Särskilt medborgarskapsintyg kan krävas av personer som är fast bosatta utomlands.

Bekanta dig med anvisningar för passfoto(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) i Polisens webbplats.

Andra bilagor i Kanada

Om du är finska medborgare bosatt i Kanada behöver du kanadadensiskt intyg för stadigvarande bosatta eller dokumentering över kanadensiskt uppehållstillstånd.

Myndiga personar med dubbelt medborgarskap måste presentera senast erhållet medborgarskapsbeslut eller intyg på att det finska medborgarskapet kvarhållits/kommer att kvarhållas då sökanden fyller 22 år (att behålla finskt medborgarskap vid fyllda 22 år).

Betalning

Passen eller identitetskort betalas när ansökan lämnas in. Som betalningsmedel accepteras kontanter, betalningsorder och bestyrkt check. Betalningen skall riktas till 'Embassy of Finland' i Ottawa och 'Consulate of Finland' i Vancouver och Toronto. Betalning kan göras bara i kanadensiska dollar.

Färdigt pass kan avhämtas personligen eller genom att befullmäktiga ett ombud att avhämta passet antingen från finska ambassaden i Ottawa eller från honorärkonsulat i Toronto eller Vancouver. Om sökanden önskar att det utfärdade passet levereras per post skall med passansökan även lämnas in ett färdigt frankerat returkuvert (Canada Post Xpress, Purolator eller Fedex).