Anmälan om barns födelse till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

För att ett barns födelse ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet i Finland måste barnets födelseattest sändas i original till (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Den ursprungliga födelseattesten måste legaliseras eller förses med apostille  och om det är utfärdat på ett annat språk än finska, svenska eller engelska måste det göras en officiell översättning till något av dessa språk. Apostille (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta.

Om översättningen är görs utomlands måste också den legaliseras. En översättning av en auktoriserad översättare (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)i Finland duger som sådan.

En födelseattest som utfärdas i ett EU-land behöver inte apostille och handlingen behöver inte översättas om det bifogats ett flerspråkigt standardformulär.

Anmälan och följande dokument bör leverenras till ambassaden:

  • en kopia av barnets kanadensiska pass informationsida om hen har en pass

  • kopior av föräldrars pass informationsidor

  • en kopia av den finska förälderns kanadensiska visum eller permanenta uppehållstillstånd (Permanent Resident card) eller då det är fråga om dubbelt medborgarskap, en kopia på det senast erhållna medborgarskapsbeslutet

Att skaffa Apostille i Kanada: Global Affairs Canada(Länk till en annan webbplats.)

OBS! Finskt mefborgarskap för ett barn fötts utomlands utom äktenskapet till en finsk far kan ansökas med anmälan(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

För vidarebefodrande av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata uppbärs en serviceavgift.