Beredskapsplan, Kanada, Finlands ambassad, Ottawa

Beredskapsplan, Kanada, Finlands ambassad, Ottawa

Förbered dig i förväg

Förbered dig i förväg för eventuella krissituationer. Det är viktigt att ha ett förråd av dricksvatten och mat, mediciner och första hjälpen-utrustning inför krissituationer där distributionssystemen inte fungerar som de ska. Se också till att du har tillgång till följande saker:

 • identitetshandlingar och pass
 • kontanta pengar
 • ett litet förråd av mat och dryck
 • mediciner och recept för eget bruk, första hjälpen-utrustning (inkl. första hjälpen-väska i bilen)
 • stearinljus, tändstickor, ficklampa
 • registerbevis för fordon
 • bränsle för fordon
 • kartor och reservdäck i fordon
 • en batteridriven reseradio med kortvågsmottagare
 • mobiltelefon och laddare
 • kontaktuppgifterna till ambassaden

Kontrollera också säkerheten i din bostad (lås, belysning, bevakning, brandsläckning) och den tryggaste rutten mellan din bostad, din arbetsplats och en samlingsplats.

Beredskapsnivåer

Beredskapsnivåerna i evakueringsplanen är riktgivande och kan i praktiken överlappa varandra. Anvisningarna i samband med beredskapsnivåerna är allmänna rekommendationer som ska anpassas till de lokala myndigheternas anvisningar och till det rådande läget.

Förhöjd beredskap I “stanna hemma”

Om säkerhetsläget i ett land eller ett område försämrats eller förväntas bli sämre ska representationen efter eget övervägande underrätta samarbetsparter och personer i krisområdet som kan behöva assistans om att beredskapen höjts. Under förhöjd beredskap bör man undvika att i onödan röra sig utanför hemmet/arbetsplatsen/skolan osv.

Förhöjd beredskap II “förflytta dig till en samlingsplats”

För att undvika överlappande verksamhet och trygga nödvändig samordning bör man avtala om samlingsplatserna med övriga EU-länder och nordiska länder. Utrikesministeriet kan efter framställan från representationen eller efter att annars ha konsulterat representationen rekommendera att man lämnar krisområdet och/eller att man ska undvika att resa till området (resemeddelande). Även i dessa fall fattar var och en själv beslut om detta och ansvarar för följderna av sitt beslut.

Transport till hemlandet och/eller evakuering

En evakuering ska genomföras endast om det är tekniskt möjligt och den inte väsentligt ökar riskerna jämfört med att stanna. Vid planeringen av beredskapen bör man på förhand skissera upp alternativa åtgärdsmodeller, samla kontaktuppgifter, planera arbetsfördelningen osv. En person kan evakueras eller transporteras till hemlandet endast med sitt eget samtycke. De nordiska länderna och EU-länderna förhandlar i regel både på lokal nivå och på ministerienivå innan ett beslut om evakuering fattas. Samarbetsmöjligheterna bör utredas med dessa representationer i varje enskilt fall. Utrikesministeriet beslutar om evakuering utifrån förhandlingar mellan ministeriet och representationen och utifrån bedömningar av läget. Om situationen så kräver (t.ex. om säkerhetsläget snabbt och kraftigt försämras eller kommunikationerna bryts) kan representationschefen eller dennes ställföreträdare bli tvungen att på egen hand fatta beslut om evakuering. Representationens assistansskyldighet begränsas till dess faktiska möjligheter att vidta åtgärder. Även i krissituationer agerar man i allmänhet på en annan stats suveräna territorium. Personer som uppehåller sig på en annan stats territorium är underordnade den statens rättsliga och verkställande makt. Således är var och en skyldig att följa lokala lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter. I samband med en evakuering kan beskickningen anordna transporter eller ett utrymme inför evakuering eller bistå på annat sätt.

Förflyttning till ett säkrare område inom landet eller till ett grannland

Om krisområdet omfattar endast en del av landet och/eller om krisen uppskattas bli relativt kortvarig är evakuering till ett säkert område inom landet ett alternativ. Ibland kan förflyttning till ett säkert område inom landet vara farlig. I så fall, eller när krisområdet omfattar hela landet, kan en evakuering till ett säkert grannland komma i fråga.

Evakuering någon annanstans (t.ex. till Finland)

Om grannländerna bedöms vara farliga eller om det är svårt att förflytta sig till dem, kan man tillfälligt förflytta sig till ett annat land. Om krisen bedöms bli långvarig bör man i samarbete med ministeriet försöka ordna en evakuering till Finland.

Egendom

Den främsta avsikten med ambassadens assistans är att trygga den personliga säkerheten. I allmänhet får man endast ta med sig en begränsad mängd bagage och i regel är det inte möjligt att ta med sig husdjur. Var och en ansvarar själv för sin egendom i stationeringslandet. Med tanke på eventuella ersättningsfrågor lönar det sig att göra upp en detaljerad och noggrann lista över den egendom som blir kvar i landet och dess värde vid tidpunkten för evakueringen.

Utgifter för evakuering

Var och en ansvarar själv för utgifterna för evakuering och för transport till hemlandet. I ytterst brådskande fall kan den som evakueras förbinda sig att betala utgifterna i efterskott genom ett åtagande om återbetalning.

Kontakt information

Räddningsmyndigheter

Ottawa Carleton Police (poliisi, polis)
Telefon
RCMP emergency contacts 24/7 (poliisi, polis)
Telefon
Non-emergency police calls (poliisi, polis)
Telefon
DFAIT RCMP Liaison officer (diplomaattipoliisi, diplomatpolis)
Telefon
Office of Emergency Management Ontario (pelastuslaitos, rädningsverk)
Telefon
Public Safety Canada (turvallisuusviranomainen, säkerhetsmyndighet)
Telefon
Vancouver Office of Emergency Management (pelastuslaitos, rädningsverk)
Telefon
British Columbia Wildfire Service
Telefon
British Columbia Emergency Management 24/7
Vancouver B.C. Children's Hospital
Telefon Adress
 • 4480 Oak St., Vancouver, V6H 3N1
Vancouver Police (poliisi, polis)
Telefon Adress
 • 2120 Cambie Street, Vancouver
Vancouver Fire and Rescue (palokunta)
Telefon
Vancouver Fire Emercency
Adress
 • 311

Allmänt nödnummer

911

Foreign Affairs Operations Centre 24/7 (Kanadan ulkoministeriön päivystys)
Telefon

Sjukhus

The Ottawa Hospital - Civic site
The Ottawa Hospital - Riverside Site
Telefon Adress
 • 1967 Riverside Drive, Ottawa Ontario
The Ottawa Hospital - General Site
Telefon Adress
 • 501 Smyth Road, Ottawa Ontario
Ottawa Montfort Hospital
Telefon Adress
 • 713 Montreal Road, Ottawa Ontario
Ottawa Children's Hospital of Eastern Ontario CHEO
Webbplats Telefon Adress
 • 401 Smyth Road, Ottawa Ontario
Ontario Poison Centre (myrkytyskeskus, förgiftningcentralen)
Telefon
Toronto Sunnybrook Health Sciences Centre, Bayview Campus 24/7
Vancouver General Hospital
Telefon Adress
 • 899 West 12 Ave. Vancouver V5Z 1M9
Vancouver St. Paul's Hospital
Telefon Adress
 • 1081 Burrard St. Vancouver, V6Z 1Y6
Vancouver Richmond Hospital
Telefon Adress
 • 7000 Westminster Highway, Richmond, B.C. V6X 1A2
Vancouver Burnaby General Hospital
Telefon Adress
 • 3935 Kincaid Street, Burnaby, B.C., V5G 2X6
Vancouver Surrey Memorial Hospital
Telefon Adress
 • 13750 96th Avenue,Surrey, B.C. V3V 1Z2
Vancouver Royal Columbian Hospital
Telefon Adress
 • 330 East Columbia Street,New Westminster, B.C. V3L 3W7
Vancouver UBC Hospital
Telefon Adress
 • 2211 Wesbrook Mall,Vancouver, B.C. V6T 2B5
Vancouver Lions Gate Hospital
Telefon Adress
 • 231 E 15th Street West,North Vancouver, B.C. V7L 2L7
Vancouver Squamish General Hospital
Telefon Adress
 • 38140 Behrner Drive,Squamish, B.C. V8B 0J3
Vancouver Sechelt Hospital
Telefon Adress
 • 5544 Sunshine Coast Highway,Sechelt, B.C. V0N 3A0

Övrigt

Ottawa Macdonald Cartier International airport (lentokenttä, flygfält)
Webbplats Telefon Adress
 • 50 Airport Road, Ottawa Ontario
Toronto Pearson International Airport (lentokenttä, flygfält)
Webbplats Telefon Adress
 • 6301 Silver Dart Drive, Mississauga Toronto
Toronto City Center Airport (lentokenttä, flygfält)
Webbplats Telefon Adress
 • 60 Harbour Street, Toronto Ontario
Vancouver International airport
Webbplats Telefon Adress
 • 3211 Grant McConachie Way, Richmond, B.C. V7B 0A4
Vancouver International airport - Emergency Operations Centre
Telefon
Toronto (Agricola Church crisis support)
Toronto (Saalem church crisis support)