Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Betalning kan göras bara i kanadensiska dollar med kontanter, en bestyrkt check eller betalningsorder (skall riktas till Embassy of Finland eller till Consulate of Finland i Toronto och Vancouver). 

Betalningar returneras inte och kursen fluktuerar månatligen enligt Finlands Utrikesministeriums räkenskapskurs. Avgifter baserar sig på utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförtvaltningens prestationer och på inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer.

Färdigt pass kan avhämtas personligen eller genom att befullmäktiga ett ombud att avhämta passet antingen från finska ambassaden i Ottawa eller från honorärkonsulat i Toronto eller Vancouver. Om sökanden önskar att det utfärdade passet levereras per post skall med passansökan även lämnas in ett färdigt frankerat returkuvert (Canada Post Xpress, Purolator eller Fedex).

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (CAD)

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 105 CAD

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

60 90 CAD

Omprövningsbegäran

255 375 CAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 760 CAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 690 CAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 1 085 CAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 790 CAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 705 CAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 555 CAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 705 CAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 585 CAD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 1 010 CAD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 720 CAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 705 CAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 555 CAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 1 085 CAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 790 CAD

Uppehållstillstånd för studier

450 660 CAD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 515 CAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 395 CAD

D-visum, papperansökan

120 175 CAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 350 CAD

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 140 CAD