Prislista

Betalning kan göras bara i kanadensiska dollar med kontanter, en bestyrkt check eller betalningsorder (skall riktas till Embassy of Finland eller till Consulate of Finland i Toronto och Vancouver). 

Betalningar returneras inte och kursen fluktuerar månatligen enligt Finlands Utrikesministeriums räkenskapskurs. Avgifter baserar sig på utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförtvaltningens prestationer och på inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer.

Färdigt pass kan avhämtas personligen eller genom att befullmäktiga ett ombud att avhämta passet antingen från finska ambassaden i Ottawa eller från honorärkonsulat i Toronto eller Vancouver. Om sökanden önskar att det utfärdade passet levereras per post skall med passansökan även lämnas in ett färdigt frankerat returkuvert (Canada Post Xpress, Purolator eller Fedex).

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€)

Omprövningsbegäran

170 265 CAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 805 CAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 725 CAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 1 070 CAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 760 CAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 945 CAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 635 CAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 745 CAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 540 CAD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 1 070 CAD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst

490 760 CAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 945 CAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst

410 635 CAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 1 070 CAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst

490 760 CAD

Uppehållstillstånd för studier

450 695 CAD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 540 CAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 420 CAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 370 CAD