Ambassadens uppgifter

Finlands ambassad:

  • representerar Finlands statsmakt och bevakar Finlands politiska, ekonomiska och kulturella intressen i Kanada
  • rapporterar till utrikesministeriet och andra myndigheter och intressegrupper i Finland om angelägenheter i Kanada som är betydelsefulla för Finland och den Europeiska Unionen
  • främjar kännedom om Finland i Kanada och om Kanada i Finland genom informationsrelaterad- och kulturverksamhet samt besök
  • håller kontakt med kanadensare av finländskt ursprung samt andra Finlandsvänner i Kanada
  • erbjuder konsulära tjänster till finländska medborgare och till i Finland permanent bosatta utlänningar samt till resenärer som reser till Finland eller andra EU-länder
  • handleder Finlands honorärkonsulers verksamhet i Kanada.