Asiakirjojen laillistus

Suomessa käytettäväksi tarkoitetut ulkomaanviranomaisen antamat asiakirjat ja todistukset on laillistettava. Laillistaminen tapahtuu maassa, joka on asiakirjan antanut.

  1. Asiakirjan myöntäneen maan ulkoministeriö laillistaa sen oikean viranomaisen antamaksi.
  2. Maassa toimivaltainen Suomen edustusto laillistaa asiakirjan liittämällä siihen todistuksen kyseisen maan ulkoministeriön virkamiehen oikeudesta antaa tällaisia todistuksia.

Kanadalaisten asiakirjojen laillistaminen Suomen viranomaisille

Kanadalaisten asiakirjojen laillistaminen on kaksivaiheinen tapahtuma. Ensin Kanadan ulkoministeriö laillistaa asiakirjan oikean viranomaisen antamaksi ja sen jälkeen Ottawan suurlähetystö, Toronton tai Vancouverin konsulaatti laillistaa asiakirjan liittämällä asiakirjaan todistuksen Kanadan ulkoministeriön virkamiehen oikeudesta antaa tällaisia todistuksia.

Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät Kanadan ulkoministeriön sivuilta: