Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Betalning kan göras bara i kanadensiska dollar med kontanter, en bestyrkt check eller betalningsorder (skall riktas till Embassy of Finland eller till Consulate of Finland i Toronto och Vancouver). 

Betalningar returneras inte och kursen fluktuerar månatligen enligt Finlands Utrikesministeriums räkenskapskurs. Avgifter baserar sig på utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförtvaltningens prestationer och på inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer.

Färdigt pass kan avhämtas personligen eller genom att befullmäktiga ett ombud att avhämta passet antingen från finska ambassaden i Ottawa eller från honorärkonsulat i Toronto eller Vancouver. Om sökanden önskar att det utfärdade passet levereras per post skall med passansökan även lämnas in ett färdigt frankerat returkuvert (Canada Post Xpress, Purolator eller Fedex).

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (CAD)

Pass

235 345 CAD

Snabbpass

255 375 CAD

Laissez Passer resedokument

235 345 CAD

En provisorisk EU-resehandling

255 375 CAD

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 345 CAD

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 345 CAD

Identitetskort

60 90 CAD

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 120 CAD

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 105 CAD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 75 CAD

Beställning av brevet med en ny aktiveringskod för identitetskortet

30 45 CAD

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (CAD)

Omprövningsbegäran

255 375 CAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 770 CAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 695 CAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 1 090 CAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 795 CAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 710 CAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 560 CAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 710 CAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 590 CAD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 1 020 CAD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 725 CAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 710 CAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 560 CAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 1 090 CAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 795 CAD

Uppehållstillstånd för studier

450 665 CAD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 515 CAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 400 CAD

D-visum, papperansökan

120 175 CAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 355 CAD

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 140 CAD

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (CAD)

Medborgarskapsanmälan

220 325 CAD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 220 CAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 150 CAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 120 CAD

Befrielsenansökan

690 1 020 CAD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 150 CAD

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (CAD)

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 90 CAD

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 75 CAD

Offentligt köpvittne

160 235 CAD

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 60 CAD

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 220 CAD

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 65 CAD