Prislista

Betalning kan göras bara i kanadensiska dollar med kontanter, en bestyrkt check eller betalningsorder (skall riktas till Embassy of Finland eller till Consulate of Finland i Toronto och Vancouver). 

Betalningar returneras inte och kursen fluktuerar månatligen enligt Finlands Utrikesministeriums räkenskapskurs. Avgifter baserar sig på utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförtvaltningens prestationer och på inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer.

Färdigt pass kan avhämtas personligen eller genom att befullmäktiga ett ombud att avhämta passet antingen från finska ambassaden i Ottawa eller från honorärkonsulat i Toronto eller Vancouver. Om sökanden önskar att det utfärdade passet levereras per post skall med passansökan även lämnas in ett färdigt frankerat returkuvert (Canada Post Xpress, Purolator eller Fedex).

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (CAD)

Pass

175 240 CAD

Snabbpass

195 270 CAD

Laissez Passer resedokument

175 240 CAD

Emergency Travel Document ETD

175 240 CAD

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 240 CAD

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 240 CAD

Identitetskort

96 135 CAD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 90 CAD

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 40 CAD

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (CAD)

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 50 CAD

Omprövningsbegäran

170 235 CAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 720 CAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-asiointi(Länk till en annan webbplats.)

470 650 CAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 1 020 CAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 675 CAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 665 CAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 525 CAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 665 CAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 485 CAD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 955 CAD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 675 CAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 665 CAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 525 CAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 1 020 CAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 675 CAD

Uppehållstillstånd för studier

450 620 CAD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 485 CAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 375 CAD

D-visum, papperansökan

120 165 CAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 330 CAD

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 130 CAD

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (CAD)

Medborgarskapsanmälan

160 220 CAD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

120 165 CAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 140 CAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 110 CAD

Befrielsenansökan

690 955 CAD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 140 CAD

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (CAD)

Intyg av notarius publicus

30 40 CAD

Offentligt köpvittne

160 220 CAD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 55 CAD

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 40 CAD