Prislista

Betalning kan göras bara i kanadensiska dollar med kontanter, en bestyrkt check eller betalningsorder (skall riktas till Embassy of Finland). Betalningar returneras inte och kursen fluktuerar månatligen enligt Finlands Utrikesministeriums räkenskapskurs. Avgifter baserar sig på utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförtvaltningens prestationer och på inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer.

För returnering av dokument bifogas ett färdigt frankerat returkuvert bifogas (Canada Post Xpress, Purolator eller Fedex).

 

Serviceavgifter från 1.2.2019

CAD

Resedokument 

 

Pass

$215 

Snabbpass

$245 

Identitetskort

$140 

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

$90 

Inresetillstånd 

 

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

$715 

$640 

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare 

$910 

$610 

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

$835 


$530 

Uppehållstillstånd för studier

$550 

$455 

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig 

$380 

$335 

Medborgskap

 

Medborgarskapsanmälan

$305 

$230 

Medborgarskapsanmälan för minderåriga 

$155 

$125 

Befrielsenansökan

$730 

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

$75 

Notarietjänster och annat

 

Notariatsbevis 

$45 
Intyg för finsk pension avgiftsfri
Överföring av pengar

$60