Prislista

Betalning kan göras bara i kanadensiska dollar med kontanter, en bestyrkt check eller betalningsorder (skall riktas till Embassy of Finland eller till Consulate of Finland i Toronto och Vancouver). 

Betalningar returneras inte och kursen fluktuerar månatligen enligt Finlands Utrikesministeriums räkenskapskurs. Avgifter baserar sig på utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförtvaltningens prestationer och på inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer.

Färdigt pass kan avhämtas personligen eller genom att befullmäktiga ett ombud att avhämta passet antingen från finska ambassaden i Ottawa eller från honorärkonsulat i Toronto eller Vancouver. Om sökanden önskar att det utfärdade passet levereras per post skall med passansökan även lämnas in ett färdigt frankerat returkuvert (Canada Post Xpress, Purolator eller Fedex).

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (CAD)

Pass

175 230 CAD

Snabbpass

195 255 CAD

Laissez Passer resedokument

175 230 CAD

Emergency Travel Document ETD

175 230 CAD

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 230 CAD

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 230 CAD

Identitetskort

96 125 CAD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 85 CAD

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 40 CAD

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (CAD)

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 45 CAD

Omprövningsbegäran

170 225 CAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 685 CAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-asiointi(Länk till en annan webbplats.)

470 620 CAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 975 CAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 645 CAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 630 CAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 500 CAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 630 CAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 460 CAD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 910 CAD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 645 CAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 630 CAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 500 CAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 975 CAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 645 CAD

Uppehållstillstånd för studier

450 590 CAD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 460 CAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 355 CAD

D-visum, papperansökan

120 160 CAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 315 CAD

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 125 CAD

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (CAD)

Medborgarskapsanmälan

160 210 CAD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

120 160 CAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 130 CAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 105 CAD

Befrielsenansökan

690 910 CAD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 130 CAD

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (CAD)

Intyg av notarius publicus

30 40 CAD

Offentligt köpvittne

160 210 CAD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 55 CAD

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 40 CAD