Prislista

Betalning kan göras bara i kanadensiska dollar med kontanter, en bestyrkt check eller betalningsorder (skall riktas till Embassy of Finland eller till Consulate of Finland i Toronto och Vancouver). 

Betalningar returneras inte och kursen fluktuerar månatligen enligt Finlands Utrikesministeriums räkenskapskurs. Avgifter baserar sig på utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförtvaltningens prestationer och på inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer.

Färdigt pass kan avhämtas personligen eller genom att befullmäktiga ett ombud att avhämta passet antingen från finska ambassaden i Ottawa eller från honorärkonsulat i Toronto eller Vancouver. Om sökanden önskar att det utfärdade passet levereras per post skall med passansökan även lämnas in ett färdigt frankerat returkuvert (Canada Post Xpress, Purolator eller Fedex).

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (CAD)

Pass

140 210 CAD

Snabbpass

160 240 CAD

Laissez Passer resedokument

140 210 CAD

Emergency Travel Document ETD

140 210 CAD

Tillfälligt främlingspass

45 70 CAD

Identitetskort

90 135 CAD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 85 CAD

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 45 CAD

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (CAD)

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 55 CAD

Omprövningsbegäran

170 255 CAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 780 CAD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 705 CAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 1 035 CAD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 735 CAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 915 CAD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 615 CAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 720 CAD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 525 CAD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 1 035 CAD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 735 CAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 915 CAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

410 615 CAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 1 035 CAD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 735 CAD

Uppehållstillstånd för studier

450 675 CAD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 525 CAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 405 CAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 360 CAD

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (CAD)

Medborgarskapsanmälan

200 300 CAD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 225 CAD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 150 CAD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 120 CAD

Befrielsenansökan

590 885 CAD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 150 CAD

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (CAD)

Intyg av notarius publicus

30 45 CAD

Offentligt köpvittne

160 240 CAD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 60 CAD

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 45 CAD