24.4.2024

Kanada: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det allmänna säkerhetsläget i Kanada är gott.

Aktuellt

2023 års säsong för terrängbränder orsakar fortfarande utmaningar. Bränderna är lokala och riktningen och intensiteten kan förändras snabbt när väderförhållandena varierar. Följ och iaktta de lokala myndigheternas anvisningar. Mer information om bränderna per provins och territorium finns på https://www.canada.ca/en/public-safety-canada/campaigns/wildfires/prov.html. Vädervarningar kan du följa på webbplatsen för Kanadas meteorologiska institut: https://weather.gc.ca/index_e.html?layers=alert.

Utdragna skogsbränder kan försämra luftkvaliteten avsevärt. Vi rekommenderar att du följer luftkvalitetsindexet på https://weather.gc.ca/airquality/pages/index_e.html(Länk till en annan webbplats.) och de lokala myndigheternas provinsspecifika anvisningar. Mer information om rökens inverkan på hälsan och anvisningar om hur den ska hanteras finns på https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/air-quality-health-index/wildfire-smoke.html#toc5(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna nödnumret är 911. I vissa avlägsnare regioner kan man vara tvungen att först välja 0 och sedan 911.

Brottsligheten

Kanadensiska polisens webbplats: http://www.rcmp.gc.ca/en.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vägnätet i landets södra delar är täckande. De allra nordligaste områdena når man endast med flyg. Vägarna är i allmänhet i gott skick. Finskt körkort accepteras i vissa provinser, i andra inte. På vintern kan vägförhållandena vara utmanande på grund av snö, underkylt regn och halka. Vädret kan slå om plötsligt.

Kanadas trafikmyndighet: http://www.tc.gc.ca/eng/menu.htm(Länk till en annan webbplats.)

Naturförhållanden

Det stränga klimatet ibland orsaka regionala undantagstillstånd, till exempel översvämningar, extrem köld, snö- och isstormar, snöskred och orkaner. Läs lokala väderprognoser på de nationella vädertjänsterna:
http://weather.gc.ca/canada_e.html(Länk till en annan webbplats.) och http://www.theweathernetwork.com/(Länk till en annan webbplats.)

Information om jodbävningar: http://www.earthquakescanada.nrcan.gc.ca/index-eng.php.
Mer information om markbränderna per provins och territorium finns på den kanadensiska statens webbplats: https://www.canada.ca/en/public-safety-canada/campaigns/wildfires/prov.html.

Hälsoläget

Tilläggsuppgifter https://finlandabroad.fi/web/can/aktuellt

Hälsovården är mycket dyr för den som inte omfattas av Kanadas hälsovårdssystem. Man måste absolut ha en reseförsäkring med tanke olyckor och sjukdomsfall.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

De lokala lagarna gäller också turister. Information om Kanadas lagstiftning och straff: http://laws.justice.gc.ca/eng/. Det är olagligt att föra ut alla slag av narkotika (inkl. cannabis) ur landet, till exempel till USA.

Inresebestämmelser

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].