Förfrågningar om adress och ämbetsbevis gällande personer i Kanada

Det finns inget landsomfattande, koncentrerat befolkningsregister i Kanada. Varje provins bokför födslar, vigslar och dödsfall inom sitt område.

Ämbetsbevis

Det går inte att få ett dokument som motsvarar det finska ämbetsbeviset av Kanadas myndigheter. Skriv ut informationen på brevmall (PDF, 107 Kb) (Öppnar nytt fönster).

Den närmaste motsvarigheten till ämbetsbevis i Kanada är ett affidavitintyg, som innebär att utfärdaren av intyget under ed bekräftar att hen känner till detaljer om den berörda personen, till exempel tillräckliga släktförhållanden. Affidavitintyget kan utfärdas av personen själv, av en nära släkting eller av en bekant som har känt personen länge. Affidavitintyget bestyrks av en advokat, en notarie (commissioner of oaths) eller en offentlig notarie.

Det finns inget landsomfattande befolkningsregister i Kanada och folkbokföringen sköts av provinserna och territorierna. Varje provins bokför födslar, vigslar, dödsfall och officiella namnförändringar i sitt område. Det är bara berörda personer själva, eller deras vårdnadshavare, som kan anhålla om intyg. Utomstående personer kan i de flesta provinser enbart anhålla om en så kallad kort dödsattest, om de inte har en särskild fullmakt. Ur den korta attesten framgår den avlidnas namn samt tid och plats för dödsfallet. På registermyndighetens webbplats finns information om anhållan. Kontaktuppgifter till provinsernas register.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

I British Columbia kan man fritt leta efter dödsfallsuppgifter som är äldre än tjugo år, på provinsens museums webbplats Royal BC Museum(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Adressförfrågningar

Det finns inget adressregister i Kanada, och myndigheterna bekräftar inte adressuppgifter såvida inte den berörda personen själv godkänner det.

Kontaktuppgifter kan man leta efter avgiftsfritt i den landsomfattande telefonkatalogen på nätet, Canada411(Länk till en annan webbplats.). Den innehåller bara trådtelefonnummer, men ofta fullständiga adressuppgifter och alla uppgifterna är offentliga. Det går också att leta efter personer via Facebook, Twitter och LinkedIn.

Kanadas nationalarkivs webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) finns släktforskningsavsnitt där man kan hitta uppgifter om personer som flyttat till Kanada för länge sedan. De hänvisar också vidare till andra nyttiga källor, bland andra provinsernas släktforskningsföreningar. Genealogiska samfundet i Finland upprätthåller en förteckning över yrkessläktforskare på sin webbplats genealogia.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Förfågningar om address- och personuppgifter i Finland 

Addressuppgifter och olika person- och familjerelationsppgifter (personbevis) kan du beställa från ditt hemorts enhet vid  Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)eller från Jakobstadsenheten(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).