Prislista

Betalning kan göras bara i kanadensiska dollar med kontanter, en bestyrkt check eller betalningsorder (skall riktas till Embassy of Finland eller till Consulate of Finland i Toronto och Vancouver). 

Betalningar returneras inte och kursen fluktuerar månatligen enligt Finlands Utrikesministeriums räkenskapskurs. Avgifter baserar sig på utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförtvaltningens prestationer och på inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer.

Färdigt pass kan avhämtas personligen eller genom att befullmäktiga ett ombud att avhämta passet antingen från finska ambassaden i Ottawa eller från honorärkonsulat i Toronto eller Vancouver. Om sökanden önskar att det utfärdade passet levereras per post skall med passansökan även lämnas in ett färdigt frankerat returkuvert (Canada Post Xpress, Purolator eller Fedex).

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (CAD)

Pass

175 235 CAD

Snabbpass

195 260 CAD

Tillfälligt pass

210 280 CAD

Laissez Passer resedokument

175 235 CAD

Emergency Travel Document ETD

175 235 CAD

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 235 CAD

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 235 CAD

Identitetskort

96 130 CAD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 85 CAD

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 40 CAD