Prislista

Betalning kan göras bara i kanadensiska dollar med kontanter, en bestyrkt check eller betalningsorder (skall riktas till Embassy of Finland eller till Consulate of Finland i Toronto och Vancouver). 

Betalningar returneras inte och kursen fluktuerar månatligen enligt Finlands Utrikesministeriums räkenskapskurs. Avgifter baserar sig på utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförtvaltningens prestationer och på inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer.

Färdigt pass kan avhämtas personligen eller genom att befullmäktiga ett ombud att avhämta passet antingen från finska ambassaden i Ottawa eller från honorärkonsulat i Toronto eller Vancouver. Om sökanden önskar att det utfärdade passet levereras per post skall med passansökan även lämnas in ett färdigt frankerat returkuvert (Canada Post Xpress, Purolator eller Fedex).

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (CAD)

Pass

140 210 CAD

Snabbpass

160 240 CAD

Tillfälligt pass

175 260 CAD

Laissez Passer resedokument

140 210 CAD

Emergency Travel Document ETD

140 210 CAD

Tillfälligt främlingspass

45 65 CAD

Identitetskort

90 135 CAD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 85 CAD