Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Betalning kan göras bara i kanadensiska dollar med kontanter, en bestyrkt check eller betalningsorder (skall riktas till Embassy of Finland eller till Consulate of Finland i Toronto och Vancouver). 

Betalningar returneras inte och kursen fluktuerar månatligen enligt Finlands Utrikesministeriums räkenskapskurs. Avgifter baserar sig på utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförtvaltningens prestationer och på inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer.

Färdigt pass kan avhämtas personligen eller genom att befullmäktiga ett ombud att avhämta passet antingen från finska ambassaden i Ottawa eller från honorärkonsulat i Toronto eller Vancouver. Om sökanden önskar att det utfärdade passet levereras per post skall med passansökan även lämnas in ett färdigt frankerat returkuvert (Canada Post Xpress, Purolator eller Fedex).

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (CAD)

Pass

235 345 CAD

Snabbpass

255 375 CAD

Tillfälligt pass

270 395 CAD

Laissez Passer resedokument

235 345 CAD

En provisorisk EU-resehandling

255 375 CAD

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 345 CAD

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 345 CAD

Identitetskort

60 90 CAD

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 115 CAD

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 105 CAD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 75 CAD

Beställning av brevet med en ny aktiveringskod för identitetskortet

30 45 CAD