Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Tjänstetid

mån-fre 8.45-17.00

Telefon

 • +32 228 784 11  (Telefon växel 00 32 (0)2 2878 + anknytningen)

Fax

 • +32 228 784 00  (Fax)

Besöksadress, postadress

Finlands ständiga representation vid EU
Avenue de Cortenbergh 80
BRYSSEL
BELGIUM

Läge på kartan

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597393096
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Ledning

Markku Keinänen
Beskickningschef
CV
Saija Immonen
Assistent till ständiga representant
 • +32 47 243 0869
Tuuli-Maaria Aalto
Ställföreträdande ständig representant
Heidi Helin
Assistent
Assistant till ställföreträdande ständig representant Coreper I
 • +32 473 531 418

Koordination

Laura Lindgren
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
Anticigruppen
 • +32 475 704 357
Aino Fant
Specialsakkunnig
Mertensgruppen
 • +32 473 529 295
Jenna Oja
Specialsakkunnig
 • +32 470 717 208
Eeva Lehtonen
Assistent
Coreper ll
 • +32 473 526 680
Jenni Hakala
Specialsakkunnig
 • +32 473 865 089
Tanja Leikas-Bottà
Ansvarig tjänsteman
Biträdande Antici Global Gateway Global Europe
 • +32 475 762 139

Förhållandena till Europaparlamentet

Tuomas Nirkkonen
Ansvarig tjänsteman
 • +32 473 532 289

Information

Marko Ruonala
Pressråd
Pressattaché
Pressråd, Coreper II
 • +32 470 206 152
Marjo-Julia Hakkarainen
Assistent
 • +32 476 802 564
Roosa Purhonen
Informatör Ruotsi
 • +32 473 531 340

Coreper l

Kultur och utbildning

Heidi Sulander
Specialsakkunnig
Utbilding, ungdom, kultur, sport
 • +32 473 527 224

Trafik och telekommunikation

Erik Asplund
Specialsakkunnig
transportsektorn
Specialsakkunnig, Transport
 • +32 472 430 823
Maija Mansikkaniemi
Specialsakkunnig
transportsektorn
 • +32 47 352 7804
Maija Rönkä
Specialsakkunnig
Telekommunikation
 • +32 473 539 452

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Ari Hörman
Specialsakkunnig
 • +32 473 525 887
Matias Kallio
Specialsakkunnig
 • +32 473 536 275
Tapio Kytölä
Specialsakkunnig
 • +32 478 625 138
Heta Ratasvuori
Specialsakkunnig
 • +32 473 525 817
Kari Valonen
Specialsakkunnig
jord- och skogsbruksfrågor
 • +32 473 525 630

Sociala frågor, arbetsliv, sysselsättning och hälsofrågor

Antero Kiviniemi
Specialsakkunnig
socialpolitik
 • +32 473 534 081
Pasi Mustonen
Specialsakkunnig
hälsosektorn
 • +32 470201 256
Pauliina Porkka
Specialsakkunnig
sysselsättningsfrågor
Arbetsrätt
 • +32 473 537 725
Sari Vuorinen
Specialsakkunnig
hälsosektorn
 • +32 473 529 853

Industri, energi, inre marknad och forskning

Iiro Kangas
Specialsakkunnig
inre marknadsfrågor, bättre lagstiftning
 • +32 474 931 221
Ville Niemi
Specialsakkunnig
Energipolitik
 • +32 479 470 175
Niina Nurkkala
Specialist
 • +32 471 262 664
Maija Palmu
Specialsakkunnig
inre marknadsfrågor, industripolitik
 • +32 472 902 501

Miljö

Paula Perälä
Specialsakkunnig
 • +32 470 204 035
Aino Pietarinen
Specialsakkunnig
miljöfrågor
 • +32 470 914 283
Antonios Sfakiotakis
Specialsakkunnig
miljöfrågor
klimat politik
 • +32 473 532 292

Åland

Anton Nilsson
Specialsakkunnig
Åland
Ministerråd
 • +32 476 943 529
Olivia Jansson
Praktikant
 • +32 473 538 846

Assisterande personal Coreper I

Kristiina Stenqvist
Assistent
Transport, telekommunikation och energi - Utbildning, ungdom, kultur och idrott - Åland
 • +32 472 906 057
Chloé Denoncin
Assistent
 • +32 473 523 692
Seija Nyyssönen
Assistent
 • +32 479 792 230
Mariia Plukka
Assistent
 • +32 471 035 390

Coreper ll

Region- och strukturpolitik

Janne Uusivirta
Specialsakkunnig
regional politik och strukturpolitik
 • +32 47 243 0827

Rättsliga och inrikes frågor

Sarolta Dechy
Specialsakkunnig
migrations- och asylärenden
 • +32 471 035 810
Pekka Heinonen
Specialsakkunnig
Straffrättsligt samarbete, processrätt, e-Justice
 • +32 473 530 633
Laura Määttänen
Specialsakkunnig
 • +32 473 522 407
Johanna Puiro
Specialsakkunnig
 • +32 471 650 942
Ville Similä
Specialsakkunnig
 • +32 478 960 665
Tomi Tirkkonen
Specialsakkunnig
gränskontroll
 • +32 471 263 976

Yttre förbindelser

Jussi Koskela
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
 • +32 476 803 694
Petteri Kotilainen
Ansvarig tjänsteman
 • +32 474 931 324
Päivi Alatalo
Ansvarig tjänsteman
EU:s utvidgning, Västbalkan, Turkiet
 • +32 471 036 016
Jyrki Härkki
Specialsakkunnig
 • +32 479 670 590
Marjo Kaller
Utrikessekreterare
Ansvarig tjänsteman
Asien och Oceanien
 • +32 473 530 795
Katja Koskela
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
 • +32 2 287 8444
 • +32 479 910 470
Tuulikki Olander
Ansvarig tjänsteman
 • +32 473 528 354
Vilma Peltonen
Ansvarig tjänsteman
Förenade kungariket
 • +32 475 824 725
Johannes Puukki
Ansvarig tjänsteman
Ryssland, Östeuropa, mellersta Asien
 • +32 473 532 399
Pia Rantakangas
Utrikessekreterare
Ansvarig tjänsteman
Afrika
 • +32 470 262 613
René Söderman
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
Nordafrika, Mellanöstern och Persiska viken
 • +32 473 522 716
Kati Temonen
Ansvarig tjänsteman
 • +32 476 974 757

Ekonomiska och finansiella ärenden

Aleksi Hyvätti
Specialsakkunnig
budget- och ekonomifrågor
 • +32 473 527 852
Jonna Kuparinen
Specialist
Specialsakkunnig
 • +32 473 523 119
Maija Skyttä
Specialsakkunnig
beskattningsfrågor
 • +32 476 203 601
Miikka Vähänen
Specialsakkunnig
ekonomisk-politiska och finansella frågor
 • +32 473 535 195

Tull

Timo Sneck
Specialsakkunnig
tullärenden
 • +32 475 730 287

Assisterande personal Coreper II

Susanna Heinäsmäki
Assistent
Yttre förbindelse, handelspolitik
 • +32 473 863 958
Camilla Oksanen
Assistent
 • +32 470 201 420

Politiska och säkerhetskommittén

Juha Ottman
Ambassadör
Politiska och säkerhetskommittén
Amanda Viitanen
Assistent
 • +32 473 527 805
Ilmari Uljas
Specialsakkunnig
försvarspolitik
 • +32 471 036 020
Jukka Peltonen
Ansvarig tjänsteman
 • +32 474 931 264
Heikki Hietala
Specialsakkunnig
cyberpolitik, hybridhot
 • +32 473 524 299
Sanna Laaksonen
Specialist
Specialsakkunnig
försvarspolitik
 • +32 471 035 756
Riitta Gerlander
Ambassadråd
 • +32 471 034 893
Elina Saaristo-Diatta
Ansvarig tjänsteman
 • +32 473 529 299

Ständiga militärkommittén (EUMC)

Petteri Korvala
Biträdande militär representant
 • +32 2 287 8435
 • +32 479 609 754
Sari Salmi
Assistent
 • +32 2 287 8574
 • +32 473 543 942
Antti Heino
Säkerhetsexpert
 • +32 471 125 859

Finlands delegationsutrymmen, Europeiska unionens råd, Europa-building

Telefon

 • +32 228 186 21

Fax

 • +32 228 185 12

Besöksadress, postadress

Europa-building, Finnish Delegation
Rue de la Loi 155
1048 BRUXELLES
BELGIUM

Isela Ahlqvist
Assistent
 • +32 473 856 773

Gemensam förvaltning av Finlands representationer i Bryssel

Allmän administration och personalärenden

Juha Mustonen
Ambassadråd
Administrationschef
 • +32 2 287 8503
 • +32 473 949 584
Raija Stenberg
Attaché
 • +32 2 287 8554
 • +32 473 527 301
Kirsi Majander
Administrativ assistent
 • +32 2 2878 581
 • +32 476 760 762
My Paasivaara
Administrationshandläggare
 • +32 473 522 745
Laura Sundman
Administrationshandläggare
 • +32 473 541 572
Sanni Heinänen
Assistent
 • +32 476 803 925

Bostads och fastighetsfrågor

Sirpa Taskinen-Pleshak
Teamledare
 • +32 476 599 916
Youssef Alasghar
Ansvarig för fastighets- och expeditionstjänster
 • +32 473 538 446

Ekonomiförvaltning

Eeva Vänniä
Administrationshandläggare
 • +32 473 254 546

Information tjänst

Soili Laakso
Teamledare
dataadministration
 • +32 473 531 447
Tiina Hakala-Gros
Administrationsansvarig
dataadministration
 • +32 473 523 604
Tarja Maljonen
Administrationsansvarig
dataadministration
 • +32 473 526 252

IT Service

Raino Jokinen
Administrationshandläggare
IT
IT stöd
 • +32 473 865 507
Petteri Lehtonen
Administrationshandläggare
IT
IT- och datasäkerhetsspecialist

Kontortjänster och transport

Jari Rosenlindt
Teamledare
expeditions- och stödtjänster
 • +32 477 289 837
Janne Botelho Karhunen
Expeditionstjänster
 • +32 473 526 132
Eusebio Castanera
Expeditionstjänster
 • +32 475 857 879
Jere Jokela
Expeditionstjänster
 • +32 473 539 375
Mikael Nihti
Expeditionstjänster
 • +32 477 540 294

Kök

Emma Alanne
Närings- och hushållspersonal
Chef, kock
 • +32 473 531 067
Saana Harjula
Hovmästare
 • +32 476 803 926
Teemu Tuominen
Chef, kock
 • +32 473 524 982