Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Öppettider

mån-fre 8.45-17.00

Kundservice

Fax

 • +32 228 784 00

Phone

 • +32 228 784 11

Besöksadress, postadress

Finlands ständiga representation vid EU
BELGIUM

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597393096
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Jaakko Weuro
Specialsakkunnig

Ledning - Koordination

Marja Rislakki
Marja Rislakki
Ständig representant Ambassadör, Coreper II
 • +32 2 287 8422
Minna Kivimäki
Minna Kivimäki
Ställföreträdande ständig representant
representant i Coreper I
 • +32 2 287 8624
CV
Aila Oikarinen
Beskickningschefens sekreterare
 • +32 2 287 8423
Sinna Rissanen
Sinna Rissanen
Möteskoordinator (Finlands EU-ordförandeskapet)
 • +32 2 287 8442
Reetta Härönoja
Reetta Härönoja
Ambassadråd
Antici, Coreper II
 • +32 2 287 8440
Kaisa Männistö
Specialist
Specialsakkunnig
rättsliga och institutionella frågor
Mänskliga rättigheter
 • +32 2 287 8478
Leo Svahnbäck
Leo Svahnbäck
Mertens, Coreper I
 • +32 2 287 8414
Kim Fyhr
Kim Fyhr
Ansvarig tjänsteman
Europaparlamentet
 • +32 2 287 8434
Johanna Himmanen
Specialsakkunnig
Brexit
 • +32 2 2878 448
Ilona Julkunen
Specialsakkunnig
Biträdande-Mertens
 • +32 2 287 8424
Tuuli Kainulainen
Specialist
Brexit
Mikael Kekkonen
Specialsakkunnig
Institutionella frågor, EU rekrytering
 • +32 2 287 8461
Mari Korhonen
Ansvarig tjänsteman
Biträdande Antici
 • +32 2 2878 547
Aino Salmi
Europaparlamentet
 • +32 2 287 8443
Anniina Jaako
Assistent
Möteskoordinator (Finlands EU-ordförandeskapet)
 • +32 2 287 8442
Johanna Järäinen
Assistent
ledningsassistent
 • +32 2 287 8426
Liisa Koivuniemi
Liisa Koivuniemi
Assistent
ledningsassistent
 • +32 2 287 8443
Veera Lumme
Veera Lumme
Assistent
ledningsassistent
Coreper II/Antici
 • +32 228 785 73

Information

Marko Ruonala
 • +32 2 287 8502
Eeva Laavakari
Informatör Coreper 1
 • +32 2 287 8430
Joona Suni
Kommunikation assistant
 • +32 2 287 8506

Coreper l

Kultur och utbildning

Johanna Koponen
Johanna Koponen
Specialist
Utbildning, ungdom, kultur och sport,audiovisuella tjänster (teknologi)
 • +32 22878525

Trafik och telekommunikation

Mervi Kaikkonen
Specialsakkunnig
transportsektorn II
Sjöfart, vägtransport, intermodala frågor
 • +32 2 287 8463
Kristiina Pietikäinen
Specialsakkunnig
Informationssamhälle, telekommunikation
 • +32 2 287 8550
Anna Sotaniemi
Anna Sotaniemi
Specialsakkunnig
transportsektorn
 • +32 2 2878 538

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Ari Hörman
Specialsakkunnig
jord- och skogsbruksfrågor
 • +32 2 287 8468
Tapio Kytölä
Tapio Kytölä
Specialsakkunnig
jord- och skogsbruksfrågor
 • +32 2 287 8464
Osmo Rönty
Specialsakkunnig
jord- och skogsbruksfrågor
 • +32 2 287 8518
Jarmo Vilhunen
Jarmo Vilhunen
Specialsakkunnig
fiskeriekonomiska frågor
 • +32 2 287 8638

Sociala frågor, arbetsliv och sysselsättning

Antero Kiviniemi
Specialsakkunnig
socialpolitik
 • +32 2 2878 507
Pasi Korhonen
Specialsakkunnig
socialpolitik
 • +32 473 534 081
Riikka-Maria Turkia
Riikka-Maria Turkia
Specialsakkunnig
sysselsättningsfrågor
 • +32 2 2878 583

Industri, energi, inre marknad och forskning

Sanna Ek-Husson
Sanna Ek-Husson
Specialsakkunnig
energi- och industripolitik
 • +32 2 287 8432
Mikko Holm
Mikko Holm
Specialsakkunnig
Inre marknad, industri
 • +32 2 2878 450
Jonna Lehtinen
Specialist
Euratom
 • +32 2 287 8429
Janne Peltola
Specialsakkunnig
Industri, inre marknad
 • +32 2 287 8433

Hälsofrågor, privata försäkringar

Pasi Mustonen
Pasi Mustonen
Specialsakkunnig
hälsosektorn
Hälsopolitik (inkl. medicine), folkhälsofrågor
 • +32 2 287 8467

Tull

Jere Lumme
Specialsakkunnig
tullärenden
 • +32 2 287 8438

Miljö

Laura Aho
Specialsakkunnig
Klimat politik
 • +32 2 287 8477
Jaakko Kuisma
Specialsakkunnig
miljösektorn
 • +32 2 287 8496

Åland

Andrea Etzell
Specialsakkunnig
Åland
 • +32 2 287 8459
Celinda Nordqvist
Praktikant
 • +32 2 287 8639

Assisterande personal Coreper I

Katri Yrjö-Koskinen
Praktikant
Veera Hakkarainen
Assistent
Transport, Telekommunikation och Energi Utbildning, Ungdomsfrågor, Kultur och Idrott och Åland
 • +32 22878 552
Aulikki Jurmu
Aulikki Jurmu
Assistent
sekreterare
Jordbruk, skogsbruk och fiskehushållning, miljö
 • +32 2 2878 505
Pirjo Kytölä
Assistent
Inre marknad, industri, forskning- och rymdpolitik, Euratom, sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård, Åland
 • +32 2 287 8418

Coreper ll

Region- och strukturpolitik

Pasi Rantahalvari
Pasi Rantahalvari
Specialsakkunnig
regional politik och strukturpolitik
 • +32 2 2878 580

Handelspolitik

Sanna Selin
Sanna Selin
Ansvarig tjänsteman
handelspolitiska kommittén
 • +32 2 2878 514
Melissa Säilä
Melissa Säilä
Ansvarig tjänsteman
handelspolitik, transatlantiska relationer
EFTA/EEA
 • +32 2 287 8460

Rättsliga och inrikes frågor

Sampo Brander
Sampo Brander
Specialsakkunnig
Straffrätt,insolvensrätt
 • +32 2 287 8594
Jutta Gras
Jutta Gras
Specialsakkunnig
migrations- och asylärenden
 • +32 2 2878 420
Mari Hämäläinen
Specialsakkunnig
polisärenden
 • +32 2 287 8504
Marja Kartila
Specialsakkunnig
Anne Lamminmäki
Specialsakkunnig
Räddningstjänst
Anna-Elina Pohjolainen
Specialsakkunnig
Civilrätt, dataskydd, grundläggande rättigheter
 • +32 2 2878 431
Mikko Simola
Specialsakkunnig
gränsövervakning
Gränskontroll, Schengen och visumfrågor
 • +32 2 287 8522
Sanna Sutter
Specialsakkunnig
migrations- och asylärenden
 • +32 2 287 8445

Ekonomiska och finansiella ärenden

Sami Koskinen
Specialist
Beskattning
 • +32 2 287 8451
Tarja Kotkavuo
Specialsakkunnig
Finansieringstjänster
 • +32 2 2878 528
Niina Pautola-Mol
Financierings utveckling i EU, budgetplanen,
 • +32 2 287 8524
Samuli Pietiläinen
Specialsakkunnig
ekonomisk-politiska och finansella frågor
Marianna Uotinen
Finansieringstjänster
 • +32 2 287 8528
Päivi Valkama
Päivi Valkama
Specialsakkunnig
EUs budget, budgetplanen, Europeiska revisionsrätten, OLAF
 • +32 2 2878 526

Yttre förbindelser

Yamina Guerfi
Ansvarig tjänsteman
Afrikafrågor
 • +32 2 287 8572
Kaisa Heikkilä
Kaisa Heikkilä
Ansvarig tjänsteman
Rådets arbetsgrupp för utvecklingssamarbete (CODEV)
 • +32 2 287 8444
Lauri Hirvonen
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
Västbalkan, EU:s utvidgning, Cypern
Västbalkan, EU:s utvidgning, Cypern
 • +32 2 287 8466
Kaisa Honka-Hallila
Ansvarig tjänsteman
Ryssland, Östeuropa, mellersta Asien
 • +32 2 287 8471
Heini Korhonen
Heini Korhonen
Ansvarig tjänsteman
Asien och Latinamerika
 • +32 2 287 8512
Anna Korpijaakko
Ansvarig tjänsteman
arbetsgruppen med råd för yttre förbindelser
 • +32 2 287 8457
Olli Nurmi
Ansvarig tjänsteman
Arktiska ärenden och Centralasien COEST och COSCE
 • +32 2 287 8546
Katarina Tapio
Katarina Tapio
Ansvarig tjänsteman
Mellanöstern, Nordafrika och Persiska viken
 • +32 2 287 8699
Matleena Virkkunen
Matleena Virkkunen
Ansvarig tjänsteman
AVS-Staterna
 • +32 2 287 8428

Assisterande personal Coreper II

Susanna Heinäsmäki
Assistent
sekreterare
Yttre förbindelse, handelspolitik
 • +32 2 287 8447
Katja Lintilä
Assistent
Assistant, ekonomiska och financiella ärenden, beskattning
 • +32 2 287 8491
Riikka Pellinen
Riikka Pellinen
Assistent
Rättsliga och inrikes frågor
 • +32 2 287 8476
Emmi Suomilammi
Emmi Suomilammi
Assistent
Yttre förbindelser, civil krishantering
 • +32 2 2878 406

Politiska och säkerhetskommittén

Hanna Lehtinen
Hanna Lehtinen
Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik
 • +32 2 287 8485
Axel Hagelstam
Axel Hagelstam
Försörjningsberedskapsärenden
 • +32 2 706 2116
Turo Mattila
Turo Mattila
Ställföreträdande representant vid kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik
 • +32 2 2878 465
Meiju Keksi
Specialsakkunnig
försvarspolitik
 • +32 2 287 8479
Arto Koski
Arto Koski
Specialsakkunnig
försvarspolitik
 • +32 2 2878 603
Inkeri Virtanen-Abernethy
Ansvarig tjänsteman
kommittén för civil krishantering
 • +32 2 287 8498
Anna Roininen
Assistent
 • +32 2 287 8437

Ständiga militärkommittén (EUMC)

Juha Vauhkonen
Juha Vauhkonen
Konteramiral
Militärrepresentant
 • +32 2 287 8475
Hannu Teittinen
Hannu Teittinen
Biträdande militär representant
 • +32 2 287 8435
Carl-Magnus Wasenius
Carl-Magnus Wasenius
Biträdande militär representant
 • +32 2 287 8565
Harri Ahonen
Biträdande militär representant
 • +32 2 287 8492
Hannele Toivonen
Hannele Toivonen
Assistent
 • +32 2 2878 574
Pekka Lahikainen
Säkerhetsexpert
Säkerhetsunderofficer
 • +32 2 287 8543

Finlands delegationsutrymmen, Europeiska unionens råd, Europa-building

Fax

 • +32 228 185 12

Phone

 • +32 228 186 21

Besöksadress, postadress

Europa-building, Finnish Delegation
Rue de la Loi 155
1048 BRUXELLES
BELGIUM

Leena Balducci
Assistent
sekreterare
 • +32 2 2818 621
Johanna Paljakka
Assistent
sekreterare
 • +32 2 287 8548
 • +32 2 281 8621

Gemensam förvaltning av Finlands representationer i Bryssel

Allmän administration och personalärenden

Anu Vuori-Kiikeri
Anu Vuori-Kiikeri
Ambassadråd
Administrationschef
 • +32 2 2878 503
Anna Salmi
Assistent
ledningsassistent
 • +32 2 2878 517
Kirsi Majander
Kirsi Majander
Administrativ assistent
 • +32 2 2878 581
Kristiina Hope
Kristiina Hope
Administrationsansvarig
personal- och ekonomiadministration
 • +32 2 2878 554
Anne Autio
Anne Autio
Assistent
sekreterare
Telefoncentral, ekonomiförvaltning
 • +32 2 287 8559
Tuija Lohi
Administrationsansvarig
Administrationsansvarig, Förberedelser och rekryteringar för ordförandeskapet i Europeiska Unionens råd 2019
 • +32 2 287 8446
My Sofia Paasivaara
Assistent
 • +32 2 287 8548
Mari Rapo
Assistent

Bostads och fastighetsfrågor

Minna Wikman
Teamledare
bostadsfrågor
 • +32 2 287 8521
Youssef Alasghar
Fastighetstjänster
fastighetstjänster
 • +32 2 278 7436
Aleksi Kourula
Aleksi Kourula
Expeditionstjänster
chaufför, fastighetstjänster
 • +32 2 287 8452
Maarit Ojanen
Administrationshandläggare
Riku Salkolahti
Fastighetstjänster
 • +32 2 287 8558

Ekonomiförvaltning

Arja Koski
Ansvarig för ekonomiförvaltning
 • +32 2 2878 419

Information tjänst

Tarja Maljonen
Teamledare
dataadministration
 • +32 2 287 8516
Jaana Auvinen
Jaana Auvinen
Administrationsansvarig
dataadministration
 • +32 2 287 8515
Marketta Viskari
Administrationsansvarig
dataadministration
 • +32 2 287 8439
Sanna Maria Somerto
Administrationshandläggare
dataadministration

IT Service

Raino Jokinen
IT administratör
 • +32 2 2878 544
Petteri Lehtonen
Petteri Lehtonen
IT administratör
 • +32 2 2878 593
Lea Klapuri

Kontortjänster och transport

Ari Hakola
Teamledare
expeditions- och stödtjänster
 • +32 2 287 8532
Jose Caetano Gavancha
Jose Caetano Gavancha
Expeditionstjänster
 • +32 2 2878 534
Eusebio Castanera
Eusebio Castanera
Expeditionstjänster
 • +32 2 2878 533
Tomi Lahteva
Expeditionstjänster
chaufför
 • +32 2 278 7436

Kök

Anssi Koiranen
Närings- och hushållspersonal
Michael Otto
Närings- och hushållspersonal
Joonas Paananen
Kock
 • +32 2 287 8555