Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Öppettider

mån-fre 8.45-17.00

Fax

 • +32 228 784 00  (Fax)

Telefon

 • +32 228 784 11  (Telefon växel 00 32 (0)2 2878 + anknytningen)

Besöksadress, postadress

Finlands ständiga representation vid EU
Avenue de Cortenbergh 80
BRYSSEL
BELGIUM

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597393096
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Ledning

Marja Rislakki
Marja Rislakki
Beskickningschef
Ständig representant Ambassadör, Coreper II
CV
Aila Oikarinen
Aila Oikarinen
Assistant till ständiga representant
 • +32 2 287 8423
 • +32 472 430 869
Minna Kivimäki
Minna Kivimäki
Ställföreträdande ständig representant
representant i Coreper I
CV
Säde Hotakainen
Assistant till ställföreträdande ständig representant Coreper I
 • +32 473 531 418

Koordination

Reetta Härönoja
Reetta Härönoja
Ambassadråd
Antici, Coreper II
 • +32 2 287 8440
 • +32 475 704 357
Mikael Kekkonen
Mikael Kekkonen
Specialsakkunnig
Institutionella frågor, EU rekrytering
 • +32 2 287 8461
 • +32 473 865 089
Johanna Himmanen
Johanna Himmanen
Specialsakkunnig
Brexit
 • +32 2 2878 448
 • +32 472 430 859
Kaisa Männistö
Kaisa Männistö
Specialsakkunnig
Rättsliga och institutionella frågor
 • +32 2 287 8478
 • +32 472 600 032
Aino Fant
Aino Fant
Specialsakkunnig
Mertensgruppen
 • +32 473 529 295
Sonja Viljanen
Sonja Viljanen
Assistent
 • +32 476 803 464
Emma Nevalainen
Praktikant
 • +32 479 670 590

Förhållandena till Europaparlamentet

Kim Fyhr
Kim Fyhr
Ansvarig tjänsteman
Förhållandena till Europaparlamentet
 • +32 2 287 8434
 • +32 473 532 289
Sakari Säde
Praktikant
 • +32 476 803 031

Information

Marko Ruonala
Marko Ruonala
Pressråd
Pressråd, Coreper II
 • +32 2 287 8502
 • +32 470 206 152
Eeva Laavakari
Eeva Laavakari
Informatör, Coreper I
 • +32 2 287 8430
 • +32 473 531 340
Joona Suni
Joona Suni
Kommunikationsassistent
 • +32 2 287 8506
 • +32 473 520 716

Coreper l

Kultur och utbildning

Johanna Koponen
Johanna Koponen
Specialsakkunnig
Utbildning, Ungdom, Kultur, Audiovisuella tjänster (teknologi) och Sport
 • +32 22878525
 • +32 473 527 224

Trafik och telekommunikation

Erik Asplund
Erik Asplund
 • +32 472 430 823
Mervi Kaikkonen
Mervi Kaikkonen
Specialsakkunnig
transportsektorn
 • +32 2 287 8463
 • +32 473 527 804
Kristiina Pietikäinen
Kristiina Pietikäinen
Specialsakkunnig
Digitalisering, elektroniska kommunikationstjänster
 • +32 2 287 8550
 • +32 473 539 452

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Ari Hörman
Ari Hörman
Specialsakkunnig
jord- och skogsbruksfrågor
 • +32 2 287 8468
 • +32 473 525 887
Tapio Kytölä
Tapio Kytölä
Specialsakkunnig
jord- och skogsbruksfrågor
 • +32 478 625 138
Osmo Rönty
Osmo Rönty
Specialsakkunnig
jord- och skogsbruksfrågor
 • +32 2 287 8518
 • +32 473 525 630
Jarmo Vilhunen
Jarmo Vilhunen
Specialsakkunnig
fiskeriekonomiska frågor
 • +32 2 287 8638
 • +32 473 525 817
Roosa Pehkonen
Praktikant
 • +32 476 802 564

Sociala frågor, arbetsliv och sysselsättning

Jenni Heikka
Jenni Heikka
Specialsakkunnig
sysselsättningsfrågor
 • +32 473 537 725
Pasi Korhonen
Specialsakkunnig
socialpolitik
 • +32 2 287 8469
 • +32 473 534 081
Pasi Mustonen
Pasi Mustonen
Specialsakkunnig
hälsosektorn
 • +32 2 287 8467
 • +32 470201 256

Industri, energi, inre marknad och forskning

Maija Heikkilä
Specialsakkunnig
inre marknadsfrågor, industripolitik
 • +32 472 902 501
Paula Laine-Nordström
Paula Laine-Nordström
Specialsakkunnig
 • +32 474 931 221
Jonna Lehtinen
Jonna Lehtinen
Specialsakkunning Forskning & innovation, rymd, Euratom.
 • +32 2 287 8429
 • +32 471 262 664
Ville Niemi
Specialsakkunnig
Energipolitik
 • +32 479 470 175

Hälsofrågor, privata försäkringar

Tull

Jere Lumme
Jere Lumme
Specialsakkunnig
tullärenden
 • +32 2 287 8438
 • +32 475 730 287

Miljö

Katarina Dahlman
Katarina Dahlman
Specialsakkunnig
 • +32 470 914 283
Paula Perälä
Specialsakkunnig
 • +32 470 204 035

Åland

Anton Nilsson
Specialsakkunnig
Åland

Assisterande personal Coreper I

Isela Ahlqvist
Praktikant
 • +32 473 856 773
Jade-Jasmin Inkinen
Jade-Jasmin Inkinen
Assistent
Aulikki Jurmu
Aulikki Jurmu
Assistent
sekreterare
Jordbruk och skogsbruk, växthälsa, veterinär
 • +32 2 2878 505
 • +32 479 792 230
Pirjo Kytölä
Pirjo Kytölä
Assistent
 • +32 2 281 8621
 • +32 473 524 982

Coreper ll

Region- och strukturpolitik

Janne Uusivirta
Janne Uusivirta
Specialsakkunnig
regional politik och strukturpolitik
 • +32 47 243 0827

Handelspolitik

Petteri Kotilainen
Petteri Kotilainen
Ansvarig tjänsteman
 • +32 474 931 324
Melissa Säilä
Melissa Säilä
Ansvarig tjänsteman
handelspolitiska kommittén
 • +32 2 287 8460
 • +32 473 536 275

Rättsliga och inrikes frågor

Sarolta Dechy
Specialsakkunnig
migrations- och asylärenden
 • +32 471 035 810
Pekka Heinonen
Pekka Heinonen
Specialsakkunnig
Straffrättsligt samarbete, processrätt, e-Justice
 • +32 2 287 8594
 • +32 473 530 633
Mari Hämäläinen
Mari Hämäläinen
Specialsakkunnig
 • +32 2 287 8504
 • +32 473 532 307
Jani Järäinen
Jani Järäinen
Specialsakkunnig
gränskontroll
 • +32 2 287 8522
 • +32 471 263 976
Laura Määttänen
Laura Määttänen
Specialsakkunnig
 • +32 473 522 407
Ville Similä
Specialsakkunnig
 • +32 478 960 665

Ekonomiska och finansiella ärenden

Sami Koskinen
Sami Koskinen
Specialist
Beskattning
 • +32 2 287 8451
 • +32 476 203 601
Niina Pautola-Mol
Specialist
Specialsakkunnig
Financierings utveckling i EU, budgetplanen,
 • +32 473 535 195
 • +32 2 287 8524
Marianna Uotinen
Marianna Uotinen
Specialist
Specialsakkunnig Finansiella tjänster
 • +32 2 287 8528
 • +32 473 523 119
Päivi Valkama
Päivi Valkama
Specialsakkunnig
budget- och ekonomifrågor
 • +32 2 2878 526
 • +32 473 527 852
Jaakko Weuro
Jaakko Weuro
Specialsakkunnig
Finansiella tjänster, bankunion
 • +32 472 900 550
Silja Uusi-Einola
Praktikant
 • +32 476 803 198

Yttre förbindelser

Päivi Alatalo
Ansvarig tjänsteman
EU:s utvidgning, Västbalkan, Turkiet
 • +32 471 036 016
Yamina Guerfi
Yamina Guerfi
Ansvarig tjänsteman
Afrikafrågor
 • +32 471 035 390
 • +32 2 287 8572
Helena Hakaoja
Ansvarig tjänsteman
Saara Harju
Ansvarig tjänsteman
Heini Korhonen
Heini Korhonen
Ansvarig tjänsteman
Asien och Latinamerika
 • +32 473 530 795
 • +32 2 287 8512
Anna Korpijaakko
Anna Korpijaakko
Ansvarig tjänsteman
 • +32 2 287 8457
 • +32 473 529 853
Jussi Koskela
Katja Koskela
Ansvarig tjänsteman
 • +32 479 910 470
Olli Nurmi
Olli Nurmi
Ansvarig tjänsteman
Ryssland, Östeuropa, mellersta Asien
 • +32 473 538 941
Matleena Virkkunen
Matleena Virkkunen
Ansvarig tjänsteman
arbetsgruppen med råd för yttre förbindelser
 • +32 471 034 893
 • +32 2 287 8428

Assisterande personal Coreper II

Susanna Heinäsmäki
Susanna Heinäsmäki
Assistent
Yttre förbindelse, handelspolitik
 • +32 2 287 8447
 • +32 473 863 958
My Paasivaara
My Paasivaara
Assistent
 • +32 2 287 8491
 • +32 475 754 682
Mari Rapo
Assistent
Coreper II, rättsliga och inrikes frågor, sektionen för yttre förbindelser
 • +32 2 287 8418
 • +32 473 523 572
Emmi Suomilammi
Emmi Suomilammi
Assistent
Yttre förbindelser, utvecklingspolitik
 • +32 2 2878 406
 • +32 473 523 692

Politiska och säkerhetskommittén

Hanna Lehtinen
Hanna Lehtinen
Ambassadör, Representant vid kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik
 • +32 4 735 278 05
 • +32 2 287 8437
Anna Roininen
Anna Roininen
Assistent
 • +32 2 287 8437
 • +32 473 527 805
Meiju Keksi
Meiju Keksi
Specialsakkunnig
försvarspolitik
 • +32 2 287 8479
 • +32 471 036 020
Heikki Hietala
Specialsakkunnig
cyberpolitik, hybridhot
 • +32 473 524 299
Sanna Laaksonen
Sanna Laaksonen
Specialist
 • +32 471 035 756
Elina Saaristo-Diatta
Elina Saaristo-Diatta
Ansvarig tjänsteman

Ständiga militärkommittén (EUMC)

Juha Vauhkonen
Juha Vauhkonen
Konteramiral
Militärrepresentant
 • +32 2 287 8475
Hannu Teittinen
Hannu Teittinen
Biträdande militär representant
 • +32 2 287 8435
 • +32 479 609 754
Niko Orell
Niko Orell
Biträdande militär representant
 • +32 473 251 039
Harri Ahonen
Harri Ahonen
Biträdande militär representant
 • +32 2 287 8492
Sari Salmi
Sari Salmi
Assistent
 • +32 2 287 8574
 • +32 473 543 942
Pekka Lahikainen
Pekka Lahikainen
Säkerhetsexpert
Säkerhetsunderofficer
 • +32 2 287 8543
 • +32 471 125 859

Finlands delegationsutrymmen, Europeiska unionens råd, Europa-building

Fax

 • +32 228 185 12

Telefon

 • +32 228 186 21

Besöksadress, postadress

Europa-building, Finnish Delegation
Rue de la Loi 155
1048 BRUXELLES
BELGIUM

Gemensam förvaltning av Finlands representationer i Bryssel

Allmän administration och personalärenden

Anna Salmi
Anna Salmi
Assistent
ledningsassistent
 • +32 2 2878 517
 • +32 473 838 393
Raija Stenberg
Attaché
 • +32 2 287 8554
 • +32 473 527 301
Kirsi Majander
Kirsi Majander
Administrativ assistent
 • +32 2 2878 581
 • +32 476 760 762
Anne Autio
Anne Autio
Assistent
sekreterare
Telefoncentral, ekonomiförvaltning
 • +32 2 287 8559
 • +32 473 541 572

Bostads och fastighetsfrågor

Sirpa Taskinen-Pleshak
Teamledare
Youssef Alasghar
Youssef Alasghar
Ansvarig för fastighets- och expeditionstjänster
 • +32 2 278 7436
 • +32 473 538 446
Mikael Nihti
Mikael Nihti
Expeditionstjänster
fastighetstjänster
 • +32 473 526 132

Ekonomiförvaltning

Sanna Mäkelä
Sanna Mäkelä
Administrationshandläggare
 • +32 2 287 8419
 • +32 473 254 546

Information tjänst

Tarja Maljonen
Tarja Maljonen
Teamledare
dataadministration
 • +32 2 287 8516
 • +32 473 526 252
Marjut Partanen
Marjut Partanen
Administrationsansvarig
Dataadministration
 • +32 473 531 447
Marketta Viskari
Administrationsansvarig
dataadministration
 • +32 2 287 8439
 • +32 473 523 604

IT Service

Raino Jokinen
Raino Jokinen
Administrationshandläggare
IT
IT stöd
 • +32 2 2878 544
 • +32 473 865 507
Petteri Lehtonen
Petteri Lehtonen
Administrationshandläggare
IT
IT- och datasäkerhetsspecialist
 • +32 2 2878 593

Kontortjänster och transport

Ari Hakola
Ari Hakola
Teamledare
expeditions- och stödtjänster
 • +32 2 287 8532
 • +32 477 289 837
Jose Caetano Gavancha
Jose Caetano Gavancha
Expeditionstjänster
 • +32 2 2878 534
 • +32 475 964 858
Eusebio Castanera
Eusebio Castanera
Expeditionstjänster
 • +32 2 2878 533
 • +32 475 857 879
Janne Huittinen
Expeditionstjänster
chaufför
 • +32 470 201 420

Kök

José Stöck
José Stöck
Närings- och hushållsansvarig
 • +32 476 870 131
Jenni Tuominen
Jenni Tuominen
Närings- och hushållspersonal