Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Öppettider

mån-fre 8.45-17.00

Fax

 • +32 228 784 00  (Fax)

Telefon

 • +32 228 784 11  (Telefon växel 00 32 (0)2 2878 + anknytningen)

Besöksadress, postadress

Finlands ständiga representation vid EU
Avenue de Cortenbergh 80
BRYSSEL
BELGIUM

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597393096
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Ledning

Marja Rislakki
Marja Rislakki
Beskickningschef
Ständig representant Ambassadör, Coreper II
CV
Aila Oikarinen
Aila Oikarinen
Assistant till ständiga representant
 • +32 2 287 8423
 • +32 472 430 869
Minna Kivimäki
Minna Kivimäki
Ställföreträdande ständig representant, Ambassadör
representant i Coreper I
CV
Johanna Järäinen
Johanna Järäinen
Assistant till ställföreträdande ständig representant Coreper I
 • +32 2 287 8426
 • +32 473 531 418

Koordination

Reetta Härönoja
Reetta Härönoja
Ambassadråd
Antici, Coreper II
 • +32 2 287 8440
 • +32 475 704 357
Mari Korhonen
Mari Korhonen
Ansvarig tjänsteman
Biträdande Antici
 • +32 2 2878 547
 • +32 473 525 107
Veera Lumme
Veera Lumme
Assistent
Coreper II, Antici
 • +32 228 785 73
 • +32 473 532 292
Leo Svahnbäck
Leo Svahnbäck
Utrikessekreterare
Mertens, Coreper I
 • +32 2 287 8414
 • +32 473 529 295
Ilona Julkunen
Ilona Julkunen
Specialsakkunnig
Biträdande-Mertens
 • +32 2 287 8424
 • +32 473 538 448
Anna-Katri Koskivirta
Anna-Katri Koskivirta
Assistent
Coreper l, institutionella frågor och EU rekrytering
 • +32 470 914 332
Anniina Jaako
Anniina Jaako
Assistent
Möteskoordinator (Finlands EU-ordförandeskapet)
 • +32 2 287 8462
 • +32 473 520 712
Mikael Kekkonen
Mikael Kekkonen
Specialsakkunnig
Institutionella frågor, EU rekrytering
 • +32 2 287 8461
 • +32 473 865 089
Johanna Himmanen
Johanna Himmanen
Specialsakkunnig
Brexit
 • +32 2 2878 448
 • +32 472 430 859
Tuuli Kainulainen
Tuuli Kainulainen
Specialsakkunnig
Brexit
 • +32 473 530 822
Kaisa Männistö
Kaisa Männistö
Specialsakkunnig
Rättsliga och institutionella frågor
 • +32 2 287 8478
 • +32 472 600 032
Jenna Oja
Jenna Oja
Rättsliga och institutionella frågor
 • +32 470 914 276
Noora Pietilä
Noora Pietilä
Assistent
Coreper II, brexit och rättsliga frågor
 • +32 470 914 326
Sinna Rissanen
Sinna Rissanen
Möteskoordinator (Finlands EU-ordförandeskapet)
 • +32 2 287 8442
 • +32 475 754 717
Aino Fant
Aino Fant
Specialist
 • +32 477 964 452

Förhållandena till Europaparlamentet

Kim Fyhr
Kim Fyhr
Ansvarig tjänsteman
Förhållandena till Europaparlamentet
 • +32 2 287 8434
 • +32 473 532 289
Aino Salmi
Aino Salmi
Specialsakkunnig
Europaparlamentet
 • +32 473 530 642
Iiro Kangas
Iiro Kangas
EU-specialsakkunning Europaparlamentet
 • +32 470 914 274

Information

Marko Ruonala
Marko Ruonala
Pressråd
Pressråd, Coreper II
 • +32 2 287 8502
 • +32 470 206 152
Tarja Tuovila
Tarja Tuovila
Specialsakkunnig
informatör
 • +32 471 650 980
Eeva Laavakari
Eeva Laavakari
Informatör, Coreper I
 • +32 2 287 8430
 • +32 473 531 340
Joona Suni
Joona Suni
Kommunikationsassistent
 • +32 2 287 8506
 • +32 473 520 716

Coreper l

Kultur och utbildning

Johanna Koponen
Johanna Koponen
Specialsakkunnig
Utbildning,audiovisuella tjänster (teknologi)
 • +32 22878525
 • +32 473 527 224
Heidi Sulander
Heidi Sulander
Specialsakkunnig Kultur, ungdom och sport
 • +32 470 851 028

Trafik och telekommunikation

Erik Asplund
Erik Asplund
Specialsakkunnig
 • +32 470 851 058
Mervi Kaikkonen
Mervi Kaikkonen
Specialsakkunnig
transportsektorn
 • +32 2 287 8463
 • +32 473 527 804
Kristiina Pietikäinen
Kristiina Pietikäinen
Specialsakkunnig
Digitalisering, elektroniska kommunikationstjänster
 • +32 2 287 8550
 • +32 473 539 452
Maija Rönkä
Maija Rönkä
Specialsakkunnig
 • +32 470 851 051
Tuire Simonen
Tuire Simonen
Specialist
Specialsakkunnig
 • +32 470 851 050
Anna Sotaniemi
Anna Sotaniemi
Specialsakkunnig
transportsektorn
 • +32 2 2878 538
 • +32 472 430 823

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Sanna-Helena Fallenius
Sanna-Helena Fallenius
Specialsakkunnig
jord- och skogsbruksfrågor
 • +32 470 850 983
Kirsi Heinonen
Kirsi Heinonen
Specialsakkunnig
 • +32 470 850 998
Ari Hörman
Ari Hörman
Specialsakkunnig
jord- och skogsbruksfrågor
 • +32 2 287 8468
 • +32 473 525 887
Tapio Kytölä
Tapio Kytölä
Specialsakkunnig
jord- och skogsbruksfrågor
 • +32 478 625 138
Riitta Rahkonen
Riitta Rahkonen
Specialsakkunnig
Fiskeri och viltvård
 • +32 470 851 023
Osmo Rönty
Osmo Rönty
Specialsakkunnig
jord- och skogsbruksfrågor
 • +32 2 287 8518
 • +32 473 525 630
Kari Valonen
Kari Valonen
Specialsakkunnig
Jord- och skogsbruksfrågor
 • +32 470 850 982
Jarmo Vilhunen
Jarmo Vilhunen
Specialsakkunnig
fiskeriekonomiska frågor
 • +32 2 287 8638
 • +32 473 525 817

Sociala frågor, arbetsliv och sysselsättning

Jenni Heikka
Jenni Heikka
Specialsakkunnig
 • +32 470 851 082
Antero Kiviniemi
Specialsakkunnig
socialpolitik
 • +32 473 538 458
Pasi Korhonen
Specialsakkunnig
socialpolitik
 • +32 473 534 081
Pasi Mustonen
Pasi Mustonen
Specialsakkunnig
hälsosektorn
 • +32 2 287 8467
 • +32 470201 256
Riikka-Maria Turkia
Riikka-Maria Turkia
Specialsakkunnig
sysselsättningsfrågor
Sysselsättningsfrågor
 • +32 2 2878 583
 • +32 473 537 725

Industri, energi, inre marknad och forskning

Sanna Ek-Husson
Sanna Ek-Husson
Specialist
energipolitik
 • +32 2 287 8432
Jenni Hakala
Jenni Hakala
Specialsakkunnig
 • +32 473 240 814
Mikko Holm
Mikko Holm
Specialsakkunnig Inre marknad, industri
 • +32 2 287 8450
 • +32 475 630 369
Paula Laine-Nordström
Paula Laine-Nordström
Specialsakkunning Euratom Forskning & innovation, rymd
 • +32 470 851 038
Jonna Lehtinen
Jonna Lehtinen
Specialsakkunning Forskning & innovation, rymd, Euratom.
 • +32 2 287 8429
 • +32 471 262 664
Janne Peltola
Janne Peltola
Specialsakkunning Industri, inre marknad
 • +32 2 287 8433
 • +32 472 902 501
Miika Tommila
Miika Tommila
Specialsakkunnig
energisektorn
 • +32 470 914 281
Elisabeth Packalén
Elisabeth Packalén
 • +32 471 771 074

Hälsofrågor, privata försäkringar

Ulla Elisa Kristiina Närhi
Ulla Elisa Kristiina Närhi
Specialsakkunnig
Hälsosektorn, i synnerhet läkemedel
 • +32 470 851 032

Tull

Jukka Kekkonen
Jukka Kekkonen
Specialsakkunnig
tullärenden
 • +32 470 851 221
Jere Lumme
Jere Lumme
Specialsakkunnig
tullärenden
 • +32 2 287 8438
 • +32 475 730 287

Miljö

Laura Aho
Laura Aho
Specialsakkunnig
Klimat politik
 • +32 2 287 8477
 • +32 470 204 035
Katarina Dahlman
Katarina Dahlman
Specialsakkunnig
 • +32 470 914 283
Jaakko Kuisma
Jaakko Kuisma
Specialsakkunnig
 • +32 2 287 8496
 • +32 473 532 399
Antonios Sfakiotakis
Antonios Sfakiotakis
Specialsakkunnig
miljöfrågor
klimat politik
 • +32 470 914 290

Åland

Julia Lindholm
Julia Lindholm
Specialsakkunnig
 • +32 2 2878 459
 • +32 476 943 529
Alva Eriksson
Alva Eriksson
Praktikant

Assisterande personal Coreper I

Veera Hakkarainen
Veera Hakkarainen
Assistent
Transport och telekommunikation
 • +32 22878 552
 • +32 472 906 057
Larissa Haukilehto
Larissa Haukilehto
Assistent
 • +32 470 914 325
Jade-Jasmin Inkinen
Jade-Jasmin Inkinen
Assistent
 • +32 470 914 299
Aulikki Jurmu
Aulikki Jurmu
Assistent
sekreterare
Jordbruk och skogsbruk, växthälsa, veterinär
 • +32 2 2878 505
 • +32 479 792 230
Miikka Koski
Miikka Koski
Assistent
Inre marknad, industri, Euratom, forskning- och rymdpolitik,
 • +32 471 880 786

Coreper ll

Region- och strukturpolitik

Pasi Rantahalvari
Pasi Rantahalvari
Specialsakkunnig
regional politik och strukturpolitik
 • +32 2 2878 580
 • +32 472 430 827
Janne Uusivirta
Janne Uusivirta
Specialsakkunnig
regional politik och strukturpolitik
 • +32 470 851 318

Handelspolitik

Ritva Haukijärvi
Ritva Haukijärvi
Ansvarig tjänsteman
Arbetsgruppen för handelsfrågor
 • +32 471 771 003
Sanna Selin
Sanna Selin
Ansvarig tjänsteman
handelspolitiska kommittén
Representant i handelspolitiska kommittén (suppleanter)
 • +32 2 2878 514
Melissa Säilä
Melissa Säilä
Ansvarig tjänsteman
handelspolitik, transatlantiska relationer
Representant i Eftagruppen, representant i arbetsgruppen för transatlantiska förbindelser, handelspolitik
 • +32 2 287 8460
 • +32 473 536 275

Rättsliga och inrikes frågor

Sampo Brander
Sampo Brander
Specialsakkunnig
Straffrätt
 • +32 2 287 8594
 • +32 473 530 633
Jutta Gras
Jutta Gras
Specialsakkunnig
migrations- och asylärenden
 • +32 2 2878 420
 • +32 471 035 810
Pekka Heinonen
Pekka Heinonen
Specialsakkunnig
Civilprocessrätt
 • +32 470 851 094
Mari Hämäläinen
Mari Hämäläinen
Specialsakkunnig
 • +32 2 287 8504
 • +32 473 532 307
Jani Järäinen
Specialsakkunnig
gränskontroll
Marja Kartila
Marja Kartila
Specialsakkunnig
Koordination av rättsliga och inrikes frågor
 • +32 473 534 099
Anne Lamminmäki
Anne Lamminmäki
Specialsakkunnig
Räddningstjänst, visum frågor
 • +32 473 534 083
Laura Määttänen
Laura Määttänen
Specialsakkunnig
Civilrätt, konsumentskydd, e-Justice
 • +32 470 851 125
Päivi Pietarinen
Specialsakkunnig
Dataskydd, grundläggande rättigheter
 • +32 47 085 1134
Anna-Elina Pohjolainen
Anna-Elina Pohjolainen
Specialsakkunnig
Grundläggande rättigheter (WP FREMP), dataskydd (WP DAPIX)
 • +32 2 287 8431
 • +32 473 522 407

Ekonomiska och finansiella ärenden

Katri Aho
Katri Aho
Specialsakkunnig, Finansiella tjänster
 • +32 470 851 264
Aleksi Hyvätti
Aleksi Hyvätti
Specialsakkunnig, EUs budget
 • +32 470 851 276
Sami Koskinen
Sami Koskinen
Specialist
Beskattning
 • +32 2 287 8451
 • +32 476 203 601
Tiina Maisala
Tiina Maisala
Specialsakkunnig
beskattningsfrågor
 • +32 470 851 211
Niina Pautola-Mol
Specialist
Specialsakkunnig
Financierings utveckling i EU, budgetplanen,
 • +32 473 535 195
 • +32 2 287 8524
Samuli Pietiläinen
Samuli Pietiläinen
 • +32 473 530 723
 • +32 2 287 8456
Marianna Uotinen
Marianna Uotinen
Specialist
Specialsakkunnig Finansiella tjänster
 • +32 2 287 8528
 • +32 473 523 119
Päivi Valkama
Päivi Valkama
Specialsakkunnig
budget- och ekonomifrågor
 • +32 2 2878 526
 • +32 473 527 852
Jaakko Weuro
Jaakko Weuro
Specialsakkunnig
Finansiella tjänster, bankunion
 • +32 472 900 550
Miikka Vähänen
Miikka Vähänen
 • +32 470 851 209

Yttre förbindelser

Johanna Antila
Johanna Antila
 • +32 470 262 640
Yamina Guerfi
Yamina Guerfi
Ansvarig tjänsteman
Afrikafrågor
 • +32 471 035 390
 • +32 2 287 8572
Kaisa Heikkilä
Kaisa Heikkilä
Ansvarig tjänsteman
Rådets arbetsgrupp för utvecklingssamarbete (CODEV)
 • +32 2 287 8444
 • +32 479 910 470
Janne Hirvonen
Janne Hirvonen
Ansvarig tjänsteman
Arktis, mellesta Asien (COEST), OSSE (COSCE)
 • +32 473 522 716
Lauri Hirvonen
Lauri Hirvonen
Ansvarig tjänsteman
Västbalkan, EU:s utvidgning
 • +32 471 036 016
 • +32 2 287 8466
Antti Kauttonen
Antti Kauttonen
 • +32 471 771 006
Heini Korhonen
Heini Korhonen
Ansvarig tjänsteman
Asien och Latinamerika
 • +32 473 530 795
 • +32 2 287 8512
Anna Korpijaakko
Anna Korpijaakko
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
arbetsgruppen med råd för yttre förbindelser
 • +32 2 287 8457
 • +32 473 529 853
Merja Lindroos-Binham
Merja Lindroos-Binham
Ambassadör, Ordförande AH WP MFF NDICI
 • +32 471 650 942
Heidi Nurmela
Heidi Nurmela
 • +32 471 770 969
Olli Nurmi
Olli Nurmi
Ansvarig tjänsteman
 • +32 473 538 941
 • +32 2 287 8546
Tuulikki Parviainen
Tuulikki Parviainen
Ansvarig tjänsteman
 • +32 473 538 351
Lari Peltonen
Lari Peltonen
 • +32 471 771 014
Elina Saaristo-Diatta
Elina Saaristo-Diatta
Ansvarig tjänsteman
Katarina Tapio
Katarina Tapio
Ansvarig tjänsteman
Mellanöstern, Nordafrika och Persiska viken
 • +32 471 035 732
 • +32 2 287 8699
Ilona Vihonen
Ilona Vihonen
 • +32 471 770 995
Matleena Virkkunen
Matleena Virkkunen
Ansvarig tjänsteman
AVS-Staterna,Post-Cotonou
 • +32 471 034 893
 • +32 2 287 8428

Assisterande personal Coreper II

Carita Enävuo
Carita Enävuo
Assistent
 • +32 470 914 320
Susanna Heinäsmäki
Susanna Heinäsmäki
Assistent
Yttre förbindelse, handelspolitik
 • +32 2 287 8447
 • +32 473 863 958
Elina Kokkonen
Elina Kokkonen
Assistent
Rättsliga och inrikes frågor
 • +32 470 914 329
Riikka Pellinen
Riikka Pellinen
Assistent
Rättsliga och inrikes frågor
 • +32 2 287 8476
 • +32 473 539 375
Mari Rapo
Assistent
Coreper II, rättsliga och inrikes frågor, sektionen för yttre förbindelser
 • +32 2 287 8418
 • +32 473 523 572
Emmi Suomilammi
Emmi Suomilammi
Assistent
Yttre förbindelser, utvecklingspolitik
 • +32 2 2878 406
 • +32 473 523 692
Peppi Talonpoika
Peppi Talonpoika
Assistent
Yttre förbindelsen, Västra Balkan, utvidgning, Relex, Asien, Latinamerika, PMG, EDA
 • +32 470 914 297

Politiska och säkerhetskommittén

Hanna Lehtinen
Hanna Lehtinen
Ambassadör, Representant vid kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik
 • +32 4 735 278 05
 • +32 2 287 8437
Anna Roininen
Anna Roininen
Assistent
 • +32 2 287 8437
 • +32 473 527 805
Turo Mattila
Turo Mattila
Ställföreträdande representant vid kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik Cyber, hybrid
 • +32 2 2878 465
 • +32 473 524 299
Arto Koski
Arto Koski
Specialsakkunnig
försvarspolitik
 • +32 2 2878 603
 • +32 471 035 756
Pasi Kokkonen
Pasi Kokkonen
Ansvarig tjänsteman
Ställföreträdande representant vid kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik Civil krishantering
 • +32 471 771 049
Meiju Keksi
Meiju Keksi
Specialsakkunnig
försvarspolitik
 • +32 2 287 8479
 • +32 471 036 020
Kati Bailey
Kati Bailey
Specialist
Försvarspolitik
 • +32 470 914 296
Laura Saarinen
Laura Saarinen
Samordnare
Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP)
Assisterande expert
 • +32 471 771 062

Ständiga militärkommittén (EUMC)

Juha Vauhkonen
Juha Vauhkonen
Konteramiral
Militärrepresentant
 • +32 2 287 8475
Hannu Teittinen
Hannu Teittinen
Biträdande militär representant
 • +32 2 287 8435
 • +32 479 609 754
Niko Orell
Niko Orell
Biträdande militär representant
 • +32 473 251 039
Harri Ahonen
Harri Ahonen
Biträdande militär representant
 • +32 2 287 8492
Tero Palokangas
Tero Palokangas
Biträdande militär representant
 • +32 2 706 2123
Merja Riimukallio
Merja Riimukallio
Specialist
 • +32 473 260 040
Hannele Toivonen
Hannele Toivonen
Assistent
 • +32 2 2878 574
 • +32 473 543 942
Pekka Lahikainen
Pekka Lahikainen
Säkerhetsexpert
Säkerhetsunderofficer
 • +32 2 287 8543
 • +32 471 125 859

Finlands delegationsutrymmen, Europeiska unionens råd, Europa-building

Fax

 • +32 228 185 12

Telefon

 • +32 228 186 21

Besöksadress, postadress

Europa-building, Finnish Delegation
Rue de la Loi 155
1048 BRUXELLES
BELGIUM

Leena Balducci
Leena Balducci
Assistent
sekreterare
 • +32 2 2818 621
Pirjo Kytölä
Pirjo Kytölä
Assistent
 • +32 2 281 8621
 • +32 473 524 982

Gemensam förvaltning av Finlands representationer i Bryssel

Allmän administration och personalärenden

Jan Wahlberg
Jan Wahlberg
 • +358 50 567 7090
CV
Anna Salmi
Anna Salmi
Assistent
ledningsassistent
 • +32 2 2878 517
 • +32 473 838 393
Kirsi Majander
Kirsi Majander
Administrativ assistent
 • +32 2 2878 581
 • +32 476 760 762
Kristiina Hope
Kristiina Hope
Attaché
 • +32 2 2878 554
 • +32 473 527 301
Anne Autio
Anne Autio
Assistent
sekreterare
Telefoncentral, ekonomiförvaltning
 • +32 2 287 8559
 • +32 473 541 572
Tuija Lohi
Tuija Lohi
Attaché
Administrationsansvarig, Förberedelser och rekryteringar för ordförandeskapet i Europeiska Unionens råd 2019
 • +32 2 287 8446
 • +32 473 827 437
My Paasivaara
My Paasivaara
Assistent
 • +32 2 287 8581
 • +32 473 522 745
Johanna Paljakka
Assistent
sekreterare
 • +32 2 287 4548

Bostads och fastighetsfrågor

Minna Wikman
Minna Wikman
Teamledare
bostadsfrågor
 • +32 2 287 8521
 • +32 476 599 916
Youssef Alasghar
Youssef Alasghar
Fastighetstjänster
fastighetstjänster
 • +32 2 278 7436
 • +32 473 538 446
Mikael Nihti
Mikael Nihti
Expeditionstjänster
fastighetstjänster
 • +32 473 526 132
Riku Salkolahti
Fastighetstjänster
 • +32 470 201 420
 • +32 2 287 8558

Ekonomiförvaltning

Sanna Mäkelä
Sanna Mäkelä
Administrationshandläggare
 • +32 2 287 8419
 • +32 473 254 546

Information tjänst

Tarja Maljonen
Tarja Maljonen
Teamledare
dataadministration
 • +32 2 287 8516
 • +32 473 526 252
Jaana Auvinen
Jaana Auvinen
Administrationsansvarig
dataadministration
 • +32 2 287 8515
 • +32 473 531 447
Marketta Viskari
Administrationsansvarig
dataadministration
 • +32 2 287 8439
 • +32 473 523 604
Sanna Somerto
Sanna Somerto
Administrationshandläggare
dataadministration
 • +32 473 535 956

IT Service

Raino Jokinen
Raino Jokinen
Administrationshandläggare
IT
IT stöd
 • +32 2 2878 544
 • +32 473 865 507
Petteri Lehtonen
Petteri Lehtonen
Administrationshandläggare
IT
IT- och datasäkerhetsspecialist
 • +32 2 2878 593
Lea Klapuri
IT- och datasäkerhetsspecialist
 • +32 2 287 8458
 • +32 472 900 143

Kontortjänster och transport

Ari Hakola
Ari Hakola
Teamledare
expeditions- och stödtjänster
 • +32 2 287 8532
 • +32 477 289 837
Jere Jokela
Jere Jokela
Expeditionstjänster
 • +32 471 880 610
Jose Caetano Gavancha
Jose Caetano Gavancha
Expeditionstjänster
 • +32 2 2878 534
 • +32 475 964 858
Eusebio Castanera
Eusebio Castanera
Expeditionstjänster
 • +32 2 2878 533
 • +32 475 857 879

Kök

Anssi Koiranen
Anssi Koiranen
Närings- och hushållspersonal
 • +32 473 536 376
Michael Otto
Närings- och hushållspersonal
 • +32 473 941 412
Jenni Tuominen
Jenni Tuominen
Närings- och hushållspersonal
 • +32 473 531 067