Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Tjänstetid

mån-fre 8.45-17.00

Telefon

 • +32 228 784 11  (Telefon växel 00 32 (0)2 2878 + anknytningen)

Fax

 • +32 228 784 00  (Fax)

Besöksadress, postadress

Finlands ständiga representation vid EU
Avenue de Cortenbergh 80
BRYSSEL
BELGIUM

Läge på kartan

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597393096
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Ledning

Markku Keinänen
Beskickningschef
Saija Immonen
Assistent till ständiga representant
 • +32 472 430 869
Jade-Jasmin Inkinen
Assistent
Assistant till ställföreträdande ständig representant Coreper I
 • +32 473 531 418

Koordination

Laura Lindgren
Ambassadråd
Anticigruppen
 • +32 475 704 357
Tuulikki Olander
Utrikessekreterare
Vice-Antici
 • +32 473 528 354
Esteri Hukka
Attaché
Vice-Antici
 • +32 473 528 354
Saara Pokki
Specialsakkunnig
Mertens
 • +32 473 529 295
Jenna Oja
Specialsakkunnig
 • +32 470 717 208
Jenni Hakala
Specialsakkunnig
 • +32 473 865 089
Asta Parikka
Assistent
 • +32 473 526 680
Juulia Hietala
Assistent
 • +32 473 856 773

Förhållandena till Europaparlamentet

Tuomas Nirkkonen
Ansvarig tjänsteman
 • +32 473 532 289

Information

Johanna Kaprio-Papageorgiou
Pressattaché
 • +32 470 206 152
Marjo Hakkarainen
Samordnare
informatör
Coreper I
 • +32 473 531 340
Unna Löppönen
Assistent
kommunikation
 • +32 476 802 564

Coreper l

Kultur och utbildning

Heidi Sulander
Specialsakkunnig
Utbilding, ungdom, kultur, sport
 • +32 473 527 224

Trafik och telekommunikation

Erik Asplund
Specialsakkunnig
transportsektorn
Specialsakkunnig, Transport
 • +32 472 430 823
Tuomas Kaivola
Specialsakkunnig
kommunikationssektorn
telekommunikation, digitalisering, post
 • +32 473 539 452
Maija Mansikkaniemi
Specialsakkunnig
transportsektorn
 • +32 473 527 804

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Ari Hörman
Specialsakkunnig
 • +32 473 525 887
Matias Kallio
Specialsakkunnig
 • +32 473 536 275
Tapio Kytölä
Specialsakkunnig
 • +32 478 625 138
Heta Ratasvuori
Specialsakkunnig
 • +32 473 525 817
Kari Valonen
Specialsakkunnig
jord- och skogsbruksfrågor
 • +32 473 525 630

Sociala frågor, arbetsliv, sysselsättning och hälsofrågor

Antero Kiviniemi
Specialsakkunnig
socialpolitik
sociala frågor, jämställdhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
 • +32 473 534 081
Pauliina Porkka
Specialsakkunnig
sysselsättningsfrågor
arbetsrätt
 • +32 473 537 725
Sari Vuorinen
Specialsakkunnig
hälsosektorn
 • +32 473 529 853

Industri, energi, inre marknad och forskning

Nina Alatalo
Specialsakkunnig
inre marknadsfrågor, industripolitik
 • +32 472 902 501
Sanna Ek-Husson
Specialsakkunnig
Energipolitik
 • +32 470 206 178
Iiro Kangas
Specialsakkunnig
inre marknadsfrågor, bättre lagstiftning
 • +32 474 931 221
Niina Nurkkala
Specialist
forskning och innovation, rymd, Euratom
 • +32 471 262 664
Minni Annikki Xing Virtanen
Praktikant
 • +32 476 802 311

Miljö

Henna Birkman
Specialsakkunnig
miljöfrågor
 • +32 473 532 292
Jouni Nissinen
Specialsakkunnig
miljöfrågor
 • +32 470 204 035
Aino Pietarinen
Specialsakkunnig
miljöfrågor
 • +32 470 914 283
Suvi Silfvenius
Praktikant
 • +32 476 803 850

Åland

Anton Nilsson
Specialsakkunnig
Åland
Ministerråd
 • +32 476 943 529
Emma Lindvall
Praktikant
 • +32 476 803 028

Assisterande personal Coreper I

Kristiina Stenqvist
Assistent
transport, telekommunikation och energi - utbildning, ungdom, kultur och idrott - Åland
 • +32 472 906 057
Laura Hárs
Assistent
industri, kärnenergi, rymd, inre marknad, forskning, sociala frågor, arbetsliv, sysselsättning och hälsofrågor
 • +32 471 035 390
Seija Nyyssönen
Assistent
 • +32 479 792 230

Coreper ll

Region- och strukturpolitik

Janne Uusivirta
Specialsakkunnig
regional politik och strukturpolitik
 • +32 472 430 827

Rättsliga och inrikes frågor

Sarolta Dechy
Specialsakkunnig
migrations- och asylärenden
 • +32 471 035 810
Pekka Heinonen
Specialsakkunnig
Straffrätt, insolvensrätt, e-Justice
 • +32 473 530 633
Laura Määttänen
Specialsakkunnig
 • +32 473 522 407
Johanna Puiro
Specialsakkunnig
 • +32 471 650 942
Ville Similä
Specialsakkunnig
 • +32 478 960 665
Valtteri Viitala
Specialsakkunnig
gränskontroll
 • +32 471 263 976

Ekonomiska och finansiella ärenden

Jonna Kuparinen
Specialsakkunnig
 • +32 473 523 119
Janne Lipponen
Specialsakkunnig
 • +32 472 900 550
Maija Skyttä
Specialsakkunnig
beskattningsfrågor
 • +32 476 203 601
Päivi Valkama
Specialsakkunnig
budget- och ekonomifrågor
 • +32 473 527 852
Miikka Vähänen
Specialsakkunnig
ekonomisk-politiska och finansella frågor
 • +32 473 535 195

Tull

Timo Sneck
Specialsakkunnig
tullärenden
 • +32 475 730 287

Assisterande personal Coreper II

Lisa Kestilä
Assistent
ECOFIN, regional- och strukturpolitik och tull
 • +32 470 201 420

Yttre förbindelser,politiska och säkerhetskommittén

Juha Ottman
Ambassadör
Politiska och säkerhetskommittén
Tanja Leikas-Bottà
Ambassadråd
Nicolaidis, biträdande COPS-ambassadör
 • +32 475 762 139
Reetta Palojoensuu
Utrikessekreterare
Civil krishantering
 • +32 473 529 299
Riitta Gerlander
Ambassadråd
utrikesrådets arbetsgrupp
 • +32 471 034 893
Jussi Koskela
Ambassadråd
handelspolitik
 • +32 476 803 694
Eeva Lahti
Ambassadråd
handelspolitik, Latinamerika och Karibien
 • +32 476 800 125
Katja Koskela
Ambassadråd
människorättigheter, utvecklingspolitik
 • +32 479 910 470
René Söderman
Ambassadråd
Nordafrika, Mellanöstern och Persiska viken
 • +32 473 522 716
Lassi Härmälä
Utrikessekreterare
Västra Balkan, EU-utvidgningen
 • +32 471 036 016
Marjo Kaller
Utrikessekreterare
Asien och Oceanien
 • +32 473 530 795
Kati Temonen
Utrikessekreterare
Ryssland, Östeuropa, Centralasien
 • +32 476 974 757
Anu Kynkäänniemi
Attaché
Ansvarig tjänsteman
Arktis, Centralasien (COEST), OSSE
 • +32 476 806 473
Pia Rantakangas
Utrikessekreterare
Ansvarig tjänsteman
Afrika
 • +32 47 026 2613
Elli Keränen
Attaché
Afrika, Karibien, Stilla havet, utvecklingspolitik
 • +32 474 931 264
Anna Oksanen
Specialsakkunnig
försvarspolitik
försvarsmaterial
 • +32 476 806 399
Ilmari Uljas
Specialsakkunnig
försvarspolitik
 • +32 471 036 020
Juho Simpura
Specialsakkunnig
hybrid, cyber
 • +32 473 524 299
Fanny Nummi
Attaché
Storbritannien
 • +32 475 824 725

Assistenter

Amanda Viitanen
Assistent
Assistent till COPS-ambassadören, CivCom
 • +32 473 527 805
Susanna Heinäsmäki
Assistent
Utrikesförbindelser - Handelspolitik, västra Balkan, utvidgningen, EDA, PMG, Storbritannien, hybrid och cyber
 • +32 473 863 958
Maria Kellokumpu
Assistent
Utrikesförbindelser (utveckling, AVS, Afrika, Mellanöstern, Asien, COEST, RELEX)
 • +32 472 600 032

Ständiga militärkommittén (EUMC)

Kim Jäämeri
Militär representant
Asko Kopra
Biträdande militär representant
 • +32 479 609 754
Tuomas Syvänen
Biträdande militär representant
 • +32 473 844 680
Riku Hartikainen
Biträdande militär representant
 • +32 473 251 039
Niina Alisalo
Assistent
 • +32 473 543 942
Antti Heino
Säkerhetsexpert
 • +32 471 125 859
Elina Huttunen
Samordnare
 • +32 473 527 624

Finlands delegationsutrymmen, Europeiska unionens råd, Europa-building

Telefon

 • +32 228 186 21

Fax

 • +32 228 185 12

Besöksadress, postadress

Europa-building, Finnish Delegation
Rue de la Loi 155
1048 BRUXELLES
BELGIUM

Gemensam förvaltning av Finlands representationer i Bryssel

Allmän administration och personalärenden

Juha Mustonen
Ambassadråd
Administrationschef
 • +32 2 287 8503
 • +32 473 949 584
Kirsi Majander
Administrativ assistent
 • +32 2 2878 581
 • +32 476 760 762
Aino Järvenpää
Samordnare
Personalsamordnare
 • +32 473 522 745
Laura Sundman
Administrationshandläggare
 • +32 473 541 572
Sanni Heinänen
Assistent
 • +32 476 803 925
Noora Kanniainen
Administrationsassistent
 • +32 476 801 622

Bostads och upphandlingsfrågor

Sirpa Taskinen-Pleshak
Teamledare
 • +32 476 599 916
Youssef Alasghar
Ansvarig för fastighets- och expeditionstjänster
 • +32 473 538 446

Ekonomiförvaltning

Eeva Vänniä
Administrationshandläggare
 • +32 473 254 546

Information tjänst

Soili Laakso
Teamledare
dataadministration
 • +32 473 531 447
Tiina Hakala-Gros
Administrationsansvarig
dataadministration
 • +32 473 523 604
Päivi Kölhi
Administrationsansvarig
dataadministration
 • +32 473 526 252

IT Service

Petteri Lehtonen
Administrationshandläggare
IT
IT- och datasäkerhetsspecialist
Anne Leinonen
Administrationsansvarig
IT
 • +32 479 470 175

fastighetsfrågor, och transport

Jari Rosenlindt
Teamledare
expeditions- och stödtjänster
 • +32 477 289 837
Jere Jokela
Ansvarig för fastighets- och officetjänster
 • +32 473 539 375
Janne Botelho Karhunen
Expeditionstjänster
 • +32 473 526 132
Eusebio Castanera
Expeditionstjänster
 • +32 475 857 879
Mikael Nihti
Expeditionstjänster
fastighetstjänster
 • +32 477 540 294

Kök

Milla Rautanen
Chef, kock
 • +32 473 524 982
Saana Harjula
Hovmästare
 • +32 476 803 926