Besök vid representationen

Den ständiga EU-representationen har en central roll i Finlands ordförandeskap i EU, som inleddes i juli 2019. På grund av detta intensiva skede och utrymmesbrist kan vi tyvärr inte ta emot gruppbesök för närvarande. Istället uppmanar vi besökande grupper att bekanta sig med EU:s verksamhet i rådets nya besökscenter.

Rådets besökscenter

Besökscentret erbjuder bland annat en audiovisuell rundtur genom rådets historia och verksamhet. Skriftligt material, presentationsfilmer och roliga test finns tillgängliga på flera språk, också finska och svenska.

Centret håller öppet alla vardagar mellan 10:30 och 16:00. Grupper kan guidas runt mellan 9:00 och 11:00, och från 13:30-16:00. Om man vill veta mer om något specifikt tema (till exempel Finlands ordförandeskap) och vill ha en finskspråkig guide kan man boka det i förväg. Självständiga besök utan guide går också bra. Grupper kan dessutom boka en kort rundtur med guide i rådets verksamhetsutrymmen.

Det kostar inget att besöka centret, som är beläget i Justus Lipsiusbyggnaden på Rue de Loi 175, 1048 Bryssel, Belgien.

Euroopan unionin neuvoston vierailijakeskus. Copyright: European Union
Europeiska rådets besökscenter.

Ackreditering

Grupper med färre än 20 deltagare

Grupper med färre än tjugo deltagare ska anmäla sig för ett så kallat enskilt besök. Anmälan ska göras minst fem dagar eller högst två månader innan själva besöket. Du hittar mera information och en anmälningsblankett här.

Grupper med fler än 20 deltagare

Grupper med fler än tjugo deltagare ska anmäla sitt besök tre månader i förväg. Mera information och anmälningsblankett finns här.

Om du har frågor om Europeiska rådets besökscentrum kan du kontakta [email protected]