Coreper ll

Region- och strukturpolitik

Janne Uusivirta
Janne Uusivirta
Specialsakkunnig
regional politik och strukturpolitik
 • +32 47 243 0827

Handelspolitik

Petteri Kotilainen
Petteri Kotilainen
Ansvarig tjänsteman
 • +32 474 931 324
Melissa Säilä
Melissa Säilä
Ansvarig tjänsteman
handelspolitiska kommittén
 • +32 2 287 8460
 • +32 473 536 275

Rättsliga och inrikes frågor

Sarolta Dechy
Specialsakkunnig
migrations- och asylärenden
 • +32 471 035 810
Pekka Heinonen
Pekka Heinonen
Specialsakkunnig
Straffrättsligt samarbete, processrätt, e-Justice
 • +32 2 287 8594
 • +32 473 530 633
Jani Järäinen
Jani Järäinen
Specialsakkunnig
gränskontroll
 • +32 2 287 8522
 • +32 471 263 976
Laura Määttänen
Laura Määttänen
Specialsakkunnig
 • +32 473 522 407
Ville Similä
Specialsakkunnig
 • +32 478 960 665

Ekonomiska och finansiella ärenden

Sami Koskinen
Sami Koskinen
Specialist
Beskattning
 • +32 2 287 8451
 • +32 476 203 601
Niina Pautola-Mol
Specialist
Specialsakkunnig
Financierings utveckling i EU, budgetplanen,
 • +32 473 535 195
 • +32 2 287 8524
Marianna Uotinen
Marianna Uotinen
Specialist
Specialsakkunnig Finansiella tjänster
 • +32 2 287 8528
 • +32 473 523 119
Päivi Valkama
Päivi Valkama
Specialsakkunnig
budget- och ekonomifrågor
 • +32 2 2878 526
 • +32 473 527 852
Jaakko Weuro
Jaakko Weuro
Specialsakkunnig
Finansiella tjänster, bankunion
 • +32 472 900 550
Silja Uusi-Einola
Praktikant
 • +32 476 803 198

Yttre förbindelser

Karim Aissa Baccouche
Ansvarig tjänsteman
 • +32 470 262 613
Päivi Alatalo
Päivi Alatalo
Ansvarig tjänsteman
EU:s utvidgning, Västbalkan, Turkiet
 • +32 471 036 016
Yamina Guerfi
Yamina Guerfi
Ansvarig tjänsteman
Afrikafrågor
 • +32 471 035 390
 • +32 2 287 8572
Heini Korhonen
Heini Korhonen
Ansvarig tjänsteman
Asien och Latinamerika
 • +32 473 530 795
 • +32 2 287 8512
Jussi Koskela
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
Nordafrika, Mellanöstern och Persiska viken
 • +32 476 803 694
Katja Koskela
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
 • +32 479 910 470
Olli Nurmi
Olli Nurmi
Ansvarig tjänsteman
Ryssland, Östeuropa, mellersta Asien
 • +32 473 538 941
Matleena Virkkunen
Matleena Virkkunen
Ansvarig tjänsteman
arbetsgruppen med råd för yttre förbindelser
 • +32 471 034 893
 • +32 2 287 8428
Vellamo Jutila
Vellamo Jutila
Praktikant
 • +32 476 803 927
Suvi Parhankangas
Praktikant
 • +32 476 803 964

Tull

Jere Lumme
Jere Lumme
Specialsakkunnig
tullärenden
 • +32 2 287 8438
 • +32 475 730 287

Assisterande personal Coreper II

Susanna Heinäsmäki
Susanna Heinäsmäki
Assistent
Yttre förbindelse, handelspolitik
 • +32 2 287 8447
 • +32 473 863 958
My Paasivaara
My Paasivaara
Assistent
 • +32 2 287 8491
 • +32 473 522 745
Mari Rapo
Assistent
Coreper II, rättsliga och inrikes frågor, sektionen för yttre förbindelser
 • +32 2 287 8418
 • +32 473 523 572
Emmi Suomilammi
Emmi Suomilammi
Assistent
Yttre förbindelser, utvecklingspolitik
 • +32 2 2878 406
 • +32 473 523 692