Coreper ll

Region- och strukturpolitik

Pasi Rantahalvari
Pasi Rantahalvari
Specialsakkunnig
regional politik och strukturpolitik
 • +32 2 2878 580
 • +32 472 430 827

Handelspolitik

Sanna Selin
Sanna Selin
Ansvarig tjänsteman
handelspolitiska kommittén
Representant i handelspolitiska kommittén (suppleanter)
 • +32 2 2878 514
Melissa Säilä
Melissa Säilä
Ansvarig tjänsteman
handelspolitik, transatlantiska relationer
Representant i Eftagruppen, handelspolitik
 • +32 2 287 8460
 • +32 473 536 275

Rättsliga och inrikes frågor

Sampo Brander
Sampo Brander
Specialsakkunnig
Straffrättsligt samarbete, processrätt
 • +32 2 287 8594
 • +32 473 530 633
Jutta Gras
Jutta Gras
Specialsakkunnig
migrations- och asylärenden
 • +32 2 2878 420
 • +32 471 035 810
Mari Hämäläinen
Mari Hämäläinen
Specialsakkunnig
 • +32 2 287 8504
 • +32 473 532 307
Jani Järäinen
Jani Järäinen
Specialsakkunnig
gränskontroll
 • +32 2 287 8522
 • +32 471 263 976
Anne Lamminmäki
Anne Lamminmäki
Specialsakkunnig
Räddningstjänst, visum frågor
 • +32 473 534 083
Anna-Elina Pohjolainen
Anna-Elina Pohjolainen
Specialsakkunnig
Grundläggande rättigheter (WP FREMP), dataskydd (WP DAPIX)
 • +32 2 287 8431
 • +32 473 522 407

Ekonomiska och finansiella ärenden

Sami Koskinen
Sami Koskinen
Specialist
Beskattning
 • +32 2 287 8451
 • +32 476 203 601
Niina Pautola-Mol
Specialist
Specialsakkunnig
Financierings utveckling i EU, budgetplanen,
 • +32 473 535 195
 • +32 2 287 8524
Samuli Pietiläinen
Samuli Pietiläinen
 • +32 473 530 723
 • +32 2 287 8456
Marianna Uotinen
Marianna Uotinen
Specialist
Specialsakkunnig Finansiella tjänster
 • +32 2 287 8528
 • +32 473 523 119
Päivi Valkama
Päivi Valkama
Specialsakkunnig
budget- och ekonomifrågor
 • +32 2 2878 526
 • +32 473 527 852
Jaakko Weuro
Jaakko Weuro
Specialsakkunnig
Finansiella tjänster, bankunion
 • +32 472 900 550

Yttre förbindelser

Yamina Guerfi
Yamina Guerfi
Ansvarig tjänsteman
Afrikafrågor
 • +32 471 035 390
 • +32 2 287 8572
Kaisa Heikkilä
Kaisa Heikkilä
Ansvarig tjänsteman
Rådets arbetsgrupp för utvecklingssamarbete (CODEV)
 • +32 2 287 8444
 • +32 479 910 470
Janne Hirvonen
Janne Hirvonen
Ansvarig tjänsteman
Ryssland, Östeuropa, mellersta Asien
 • +32 473 522 716
Lauri Hirvonen
Lauri Hirvonen
Ansvarig tjänsteman
Västbalkan, EU:s utvidgning
 • +32 471 036 016
 • +32 2 287 8466
Heini Korhonen
Heini Korhonen
Ansvarig tjänsteman
Asien och Latinamerika
 • +32 473 530 795
 • +32 2 287 8512
Anna Korpijaakko
Anna Korpijaakko
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
arbetsgruppen med råd för yttre förbindelser
 • +32 2 287 8457
 • +32 473 529 853
Merja Lindroos-Binham
Merja Lindroos-Binham
Ambassadör, Ordförande AH WP MFF NDICI
 • +32 471 650 942
Olli Nurmi
Olli Nurmi
Ansvarig tjänsteman
Mellanöstern, Nordafrika och Persiska viken (MaMa, MOG) Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI)
 • +32 473 538 941
Elina Saaristo-Diatta
Elina Saaristo-Diatta
Ansvarig tjänsteman
Matleena Virkkunen
Matleena Virkkunen
Ansvarig tjänsteman
AVS-Staterna,Post-Cotonou
 • +32 471 034 893
 • +32 2 287 8428

Assisterande personal Coreper II

Susanna Heinäsmäki
Susanna Heinäsmäki
Assistent
Yttre förbindelse, handelspolitik
 • +32 2 287 8447
 • +32 473 863 958
My Paasivaara
My Paasivaara
Assistent
 • +32 2 287 8491
 • +32 475 754 682
Mari Rapo
Assistent
Coreper II, rättsliga och inrikes frågor, sektionen för yttre förbindelser
 • +32 2 287 8418
 • +32 473 523 572
Emmi Suomilammi
Emmi Suomilammi
Assistent
Yttre förbindelser, utvecklingspolitik
 • +32 2 2878 406
 • +32 473 523 692