Coreper ll

Region- och strukturpolitik

Pasi Rantahalvari
Pasi Rantahalvari
Specialsakkunnig
regional politik och strukturpolitik
 • +32 2 2878 580
 • +32 472 430 827
Janne Uusivirta
Janne Uusivirta
Specialsakkunnig
regional politik och strukturpolitik
 • +32 470 851 318

Handelspolitik

Ritva Haukijärvi
Ritva Haukijärvi
Ansvarig tjänsteman
Ordförande i arbetsgruppen för handelsfrågor och i handelspolitiska kommittén/STIS kommittén
 • +32 471 771 003
Heidi Nurmela
Heidi Nurmela
Ansvarig tjänsteman
Handelspolitiska kommittén, arbetsgruppen för transatlantiska förbindelser (biträdande tjänsteman)
 • +32 471 770 969
Sanna Selin
Sanna Selin
Ansvarig tjänsteman
handelspolitiska kommittén
Representant i handelspolitiska kommittén (suppleanter) Ordförande i handelspolitiska kommittén (suppleanter)
 • +32 2 2878 514
Melissa Säilä
Melissa Säilä
Ansvarig tjänsteman
handelspolitik, transatlantiska relationer
Representant i Eftagruppen, representant i arbetsgruppen för transatlantiska förbindelser, handelspolitik
 • +32 2 287 8460
 • +32 473 536 275
Ilona Vihonen
Ilona Vihonen
Ansvarig tjänsteman
Arbetsgruppen för handelsfrågor, Eftagruppen (biträdande tjänsteman)
 • +32 471 770 995

Rättsliga och inrikes frågor

Sampo Brander
Sampo Brander
Specialsakkunnig
Straffrätt
 • +32 2 287 8594
 • +32 473 530 633
Jutta Gras
Jutta Gras
Specialsakkunnig
migrations- och asylärenden
 • +32 2 2878 420
 • +32 471 035 810
Pekka Heinonen
Pekka Heinonen
Specialsakkunnig
Civilprocessrätt
 • +32 470 851 094
Mari Hämäläinen
Mari Hämäläinen
Specialsakkunnig
 • +32 2 287 8504
 • +32 473 532 307
Marja Kartila
Marja Kartila
Specialsakkunnig
Koordination av rättsliga och inrikes frågor
 • +32 473 534 099
Anne Lamminmäki
Anne Lamminmäki
Specialsakkunnig
Räddningstjänst, visum frågor
 • +32 473 534 083
Laura Määttänen
Laura Määttänen
Specialsakkunnig
Civilrätt, konsumentskydd, e-Justice
 • +32 470 851 125
Päivi Pietarinen
Specialsakkunnig
Dataskydd, grundläggande rättigheter
 • +32 47 085 1134
Anna-Elina Pohjolainen
Anna-Elina Pohjolainen
Specialsakkunnig
Grundläggande rättigheter (WP FREMP), dataskydd (WP DAPIX)
 • +32 2 287 8431
 • +32 473 522 407
Mikko Simola
Mikko Simola
Specialsakkunnig
Gränskontroll, Schengen och och interoperabilitet av databaser
 • +32 2 287 8522
 • +32 471 263 976
Sanna Sutter
Sanna Sutter
Specialsakkunnig
migrations- och asylärenden
 • +32 2 287 8445
 • +32 473 530 441
Oona Juonala
Oona Juonala
Praktikant
 • +32 472 430 842

Ekonomiska och finansiella ärenden

Katri Aho
Katri Aho
Specialsakkunnig, Finansiella tjänster
 • +32 470 851 264
Aleksi Hyvätti
Aleksi Hyvätti
Specialsakkunnig, EUs budget
 • +32 470 851 276
Sami Koskinen
Sami Koskinen
Specialist
Beskattning
 • +32 2 287 8451
 • +32 476 203 601
Veli Laine
Veli Laine
Specialsakkunnig
ekonomiska frågor och finansieringsfrågor
 • +32 471 651 115
Suvi Leinonen
Suvi Leinonen
Specialsakkunning Fleråriga budgetramen
 • +32 470 851 278
Marjut Leskinen
Marjut Leskinen
Specialsakkunnig
 • +32 470 262 623
Tiina Maisala
Tiina Maisala
Specialsakkunnig
beskattningsfrågor
 • +32 470 851 211
Niina Pautola-Mol
Specialist
Specialsakkunnig
Financierings utveckling i EU, budgetplanen,
 • +32 473 535 195
 • +32 2 287 8524
Samuli Pietiläinen
Samuli Pietiläinen
 • +32 473 530 723
 • +32 2 287 8456
Marianna Uotinen
Marianna Uotinen
Specialist
Specialsakkunnig Finansiella tjänster
 • +32 2 287 8528
 • +32 473 523 119
Päivi Valkama
Päivi Valkama
Specialsakkunnig
budget- och ekonomifrågor
 • +32 2 2878 526
 • +32 473 527 852
Jaakko Weuro
Jaakko Weuro
Specialsakkunnig
Finansiella tjänster, bankunion
 • +32 472 900 550
Miikka Vähänen
Miikka Vähänen
 • +32 470 851 209

Yttre förbindelser

Johanna Antila
Johanna Antila
 • +32 470 262 640
Katja de Sadeleer
Katja de Sadeleer
Specialsakkunnig
Västbalkan, EU:s utvidgning
 • +32 471 651 148
Yamina Guerfi
Yamina Guerfi
Ansvarig tjänsteman
Afrikafrågor
 • +32 471 035 390
 • +32 2 287 8572
Kaisa Heikkilä
Kaisa Heikkilä
Ansvarig tjänsteman
Rådets arbetsgrupp för utvecklingssamarbete (CODEV)
 • +32 2 287 8444
 • +32 479 910 470
Anni Hellman
Anni Hellman
Specialsakkunnig
 • +32 471 651 041
Janne Hirvonen
Janne Hirvonen
Ansvarig tjänsteman
Arktis, mellesta Asien (COEST), OSSE (COSCE)
 • +32 473 522 716
Lauri Hirvonen
Lauri Hirvonen
Ansvarig tjänsteman
Västbalkan, EU:s utvidgning
 • +32 471 036 016
 • +32 2 287 8466
Kaisa Honka-Hallila
Kaisa Honka-Hallila
Ansvarig tjänsteman
Ryssland, Östeuropa, mellersta Asien
 • +32 479 912 673
 • +32 2 287 8471
Viljami Jauhiainen
Viljami Jauhiainen
Specialsakkunnig
arbetsgruppen med råd för yttre förbindelser (RELEX)
 • +32 472 360 126
Antti Kauttonen
Antti Kauttonen
 • +32 471 771 006
Heini Korhonen
Heini Korhonen
Ansvarig tjänsteman
Asien och Latinamerika
 • +32 473 530 795
 • +32 2 287 8512
Anna Korpijaakko
Anna Korpijaakko
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
arbetsgruppen med råd för yttre förbindelser
 • +32 2 287 8457
 • +32 473 529 853
Maria Lensu
Maria Lensu
Specialsakkunnig
AVS, post-Cotonou
 • +32 472 310 106
Merja Lindroos-Binham
Merja Lindroos-Binham
Ambassadör, Ordförande AH WP MFF NDICI
 • +32 471 650 942
Olli Nurmi
Olli Nurmi
Ansvarig tjänsteman
 • +32 473 538 941
 • +32 2 287 8546
Tuulikki Parviainen
Tuulikki Parviainen
Ansvarig tjänsteman
 • +32 473 538 351
Hille Passi
Hille Passi
Specialsakkunnig
Rådets arbetsgrupp för utvecklingssamarbete (CODEV)
 • +32 471 651 134
Lari Peltonen
Lari Peltonen
Ansvarig tjänsteman
arbetsgruppen med råd för yttre förbindelser (RELEX)
 • +32 471 771 014
Elina Saaristo-Diatta
Elina Saaristo-Diatta
Ansvarig tjänsteman
Katarina Tapio
Katarina Tapio
Ansvarig tjänsteman
Mellanöstern, Nordafrika och Persiska viken
 • +32 471 035 732
 • +32 2 287 8699
Matleena Virkkunen
Matleena Virkkunen
Ansvarig tjänsteman
AVS-Staterna,Post-Cotonou
 • +32 471 034 893
 • +32 2 287 8428

Assisterande personal Coreper II

Carita Enävuo
Carita Enävuo
Assistent
 • +32 470 914 320
Susanna Heinäsmäki
Susanna Heinäsmäki
Assistent
Yttre förbindelse, handelspolitik
 • +32 2 287 8447
 • +32 473 863 958
Elina Kokkonen
Elina Kokkonen
Assistent
Rättsliga och inrikes frågor
 • +32 470 914 329
Katja Lintilä
Katja Lintilä
Assistent
Ekonomiska och financiella ärenden, beskattning
 • +32 2 287 8491
 • +32 475 754 682
Riikka Pellinen
Riikka Pellinen
Assistent
Rättsliga och inrikes frågor
 • +32 2 287 8476
 • +32 473 539 375
Emmi Suomilammi
Emmi Suomilammi
Assistent
Yttre förbindelser, utvecklingspolitik
 • +32 2 2878 406
 • +32 473 523 692
Peppi Talonpoika
Peppi Talonpoika
Assistent
Yttre förbindelsen, Västra Balkan, utvidgning, Relex, Asien, Latinamerika, PMG, EDA
 • +32 470 914 297