Coreper ll

Personal

Region- och strukturpolitik

Janne Uusivirta
Specialsakkunnig
regional politik och strukturpolitik
 • +32 47 243 0827

Handelspolitik

Jyrki Härkki
Specialsakkunnig
 • +32 479 670 590
Jussi Koskela
Ansvarig tjänsteman
 • +32 476 803 694
Petteri Kotilainen
Ansvarig tjänsteman
 • +32 474 931 324

Rättsliga och inrikes frågor

Pekka Heinonen
Specialsakkunnig
Straffrättsligt samarbete, processrätt, e-Justice
 • +32 2 287 8594
 • +32 473 530 633
Satu Kaskinen
Specialsakkunnig
Migrations- och asylärenden
 • +32 471 035 810
Laura Määttänen
Specialsakkunnig
 • +32 473 522 407
Johanna Elina Puiro
Specialsakkunnig
 • +32 471 650 942
Ville Similä
Specialsakkunnig
 • +32 478 960 665
Tomi Tirkkonen
Specialsakkunnig
gränskontroll
 • +32 471 263 976

Ekonomiska och finansiella ärenden

Aleksi Hyvätti
 • +32 473 527 852
Markus Kari
 • +32 472 900 550
Maija Skyttä
Specialsakkunnig
beskattningsfrågor
 • +32 476 203 601
Marianna Uotinen
Specialist
Specialsakkunnig Finansiella tjänster
 • +32 2 287 8528
 • +32 473 523 119
Miikka Vähänen
Specialsakkunnig
ekonomisk-politiska och finansella frågor
 • +32 473 535 195

Yttre förbindelser

Päivi Alatalo
Ansvarig tjänsteman
EU:s utvidgning, Västbalkan, Turkiet
 • +32 471 036 016
Saara Harju
Utrikessekreterare
Ansvarig tjänsteman
Nordafrika, Mellanöstern och Persiska viken
Jemina Järvilehto
Ansvarig tjänsteman
 • +32 473 532 399
Marjo Kaller
Ansvarig tjänsteman
 • +32 473 530 795
Katja Koskela
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
 • +32 2 287 8444
Pia Rantakangas
Ansvarig tjänsteman, Afrika
 • +32 470 262 613
Maija Välivaara
Ansvarig tjänsteman
Ryssland, Östeuropa, mellersta Asien
 • +32 476 803 964

Tull

Jere Lumme
Specialsakkunnig
tullärenden
 • +32 2 287 8438
 • +32 475 730 287

Assisterande personal Coreper II

Noora Pietilä
Assistent
ECOFIN, tullärenden, regional- och strukturpolitik
 • +32 476 803 031
Susanna Heinäsmäki
Assistent
Yttre förbindelse, handelspolitik
 • +32 2 287 8447
 • +32 473 863 958
Mari Rapo
Assistent
Coreper II, rättsliga och inrikes frågor, sektionen för yttre förbindelser
 • +32 2 287 8418
 • +32 473 523 572
Emmi Suomilammi
Assistent
Yttre förbindelser, utvecklingspolitik
 • +32 2 2878 406
 • +32 473 523 692