Coreper ll

Personal

Region- och strukturpolitik

Janne Uusivirta
Specialsakkunnig
regional politik och strukturpolitik
 • +32 47 243 0827

Rättsliga och inrikes frågor

Sarolta Dechy
Specialsakkunnig
migrations- och asylärenden
 • +32 471 035 810
Pekka Heinonen
Specialsakkunnig
Straffrättsligt samarbete, processrätt, e-Justice
 • +32 473 530 633
Laura Määttänen
Specialsakkunnig
 • +32 473 522 407
Johanna Puiro
Specialsakkunnig
 • +32 471 650 942
Ville Similä
Specialsakkunnig
 • +32 478 960 665
Tomi Tirkkonen
Specialsakkunnig
gränskontroll
 • +32 471 263 976

Yttre förbindelser

Jussi Koskela
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
 • +32 476 803 694
Petteri Kotilainen
Ansvarig tjänsteman
 • +32 474 931 324
Päivi Alatalo
Ansvarig tjänsteman
EU:s utvidgning, Västbalkan, Turkiet
 • +32 471 036 016
Jyrki Härkki
Specialsakkunnig
 • +32 479 670 590
Marjo Kaller
Utrikessekreterare
Ansvarig tjänsteman
Asien och Oceanien
 • +32 473 530 795
Katja Koskela
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
 • +32 2 287 8444
 • +32 479 910 470
Tuulikki Olander
Ansvarig tjänsteman
 • +32 473 528 354
Vilma Peltonen
Ansvarig tjänsteman
Förenade kungariket
 • +32 475 824 725
Johannes Puukki
Ansvarig tjänsteman
Ryssland, Östeuropa, mellersta Asien
 • +32 473 532 399
Pia Rantakangas
Utrikessekreterare
Ansvarig tjänsteman
Afrika
 • +32 470 262 613
René Söderman
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
Nordafrika, Mellanöstern och Persiska viken
 • +32 473 522 716
Kati Temonen
Ansvarig tjänsteman
 • +32 476 974 757
Rebekka Rautiainen
Praktikant
 • +32 473 535 198

Ekonomiska och finansiella ärenden

Aleksi Hyvätti
Specialsakkunnig
budget- och ekonomifrågor
 • +32 473 527 852
Jonna Kuparinen
Specialist
Specialsakkunnig
 • +32 473 523 119
Maija Skyttä
Specialsakkunnig
beskattningsfrågor
 • +32 476 203 601
Miikka Vähänen
Specialsakkunnig
ekonomisk-politiska och finansella frågor
 • +32 473 535 195
Heidi Helin
Assistent
 • +32 470 201 420

Tull

Timo Sneck
Specialsakkunnig
tullärenden
 • +32 475 730 287

Assisterande personal Coreper II

Susanna Heinäsmäki
Assistent
Yttre förbindelse, handelspolitik
 • +32 473 863 958
Pauliina Laukkanen
Assistent
 • +32 473 940 394