Mediekontakter

Finland vill som medlemsstat följa principerna för öppenhet. Vi håller regelbundet kontakt med finländska journalister och den internationella median i Bryssel.