Finland och EU

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen har en nyckelroll vid genomförandet av Finlands EU-politik. Den ständiga representationen främjar Finlands och finländarnas intressen genom att delta i och påverka unionens beslutsfattande.