Kontaktinformation

EU-representationen är som statsförvaltningen i miniatyr. Största delen av anställda vid representationen är sakkunniga utsända av olika ministerier, och de deltar dagligen i förhandlingar på olika nivåer i Europeiska unionens råd.