Finländska intressebevakningskontor i Bryssel

Regionala EU-kontor och andra intressebevakningskontor arbetar för sina regioners och fackområdens intressen i EU. De följer med EU-ärenden och informerar. De gör sina regioner och fackområden synligare i Europa.

Copyright: European Union

Regionkontor

Andra finländska kontor