Coreper l

Personal

Kultur och utbildning

Heidi Sulander
Specialsakkunnig
Utbilding, ungdom, kultur, sport
 • +32 473 527 224

Trafik och telekommunikation

Erik Asplund
Specialsakkunnig, Transport
 • +32 472 430 823
Maija Mansikkaniemi
Specialsakkunnig
transportsektorn
 • +32 47 352 7804
Piia Nyström
Specialsakkunnig
Telekommunikation
 • +32 473 539 452

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Ari Hörman
Specialsakkunnig
jord- och skogsbruksfrågor
 • +32 2 287 8468
 • +32 473 525 887
Tapio Kytölä
Specialsakkunnig
jord- och skogsbruksfrågor
 • +32 478 625 138
Osmo Rönty
Specialsakkunnig
jord- och skogsbruksfrågor
 • +32 2 287 8518
 • +32 473 525 630
Jarmo Vilhunen
Specialsakkunnig
fiskeriekonomiska frågor
 • +32 2 287 8638
 • +32 473 525 817

Sociala frågor, arbetsliv, sysselsättning och hälsofrågor

Pasi Korhonen
Specialsakkunnig
socialpolitik
 • +32 2 287 8469
 • +32 473 534 081
Pasi Mustonen
Specialsakkunnig
hälsosektorn
 • +32 2 287 8467
 • +32 470201 256
Anna Toni
Specialsakkunnig
sysselsättningsfrågor
 • +32 473 537 725
Sari Vuorinen
Specialsakkunnig
hälsosektorn
 • +32 473 529 853
Sampo Sivonen
Praktikant

Industri, energi, inre marknad och forskning

Iiro Kangas
Specialsakkunnig
inre marknadsfrågor, bättre lagstiftning
 • +32 474 931 221
Ville Niemi
Specialsakkunnig
Energipolitik
 • +32 479 470 175
Niina Nurkkala
Specialist
 • +32 471 262 664
Maija Palmu
Specialsakkunnig
inre marknadsfrågor, industripolitik
 • +32 472 902 501
Nea Nissilä
Praktikant

Miljö

Katarina Dahlman
Specialsakkunnig
 • +32 470 914 283
Paula Perälä
Specialsakkunnig
 • +32 470 204 035
Antonios Sfakiotakis
Specialsakkunnig
miljöfrågor
klimat politik
 • +32 473 532 292

Åland

Anton Nilsson
Specialsakkunnig
Åland
Ministerråd
 • +32 476 943 529
John Johansson
Praktikant
 • +32 473 538 846

Assisterande personal Coreper I

Kristiina Stenqvist
Assistent
Transport, telekommunikation och energi - Utbildning, ungdom, kultur och idrott - Åland
 • +32 472 906 057
Seija Nyyssönen
Assistent
Jekaterina Saveljeva
Assistent
 • +32 473 524 982