Ledning

Personal

Markku Keinänen
Beskickningschef
Saija Immonen
Assistent till ständiga representant
  • +32 472 430 869
Tuuli-Maaria Aalto
Ställföreträdande ständig representant
Jade-Jasmin Inkinen
Assistent
Assistant till ställföreträdande ständig representant Coreper I
  • +32 473 531 418