Ledning

Personal

Markku Keinänen
Beskickningschef
CV
Aila Oikarinen
Assistant till ständiga representant
  • +32 2 287 8423
  • +32 472 430 869
Tuuli-Maaria Aalto
Ställföreträdande ständig representant
Jade-Jasmin Inkinen
Assistent
Assistant till ställföreträdande ständig representant Coreper I
  • +32 473 531 418