Ledning

Personal

Markku Keinänen
Beskickningschef
CV
Saija Immonen
Assistent till ständiga representant
  • +32 47 243 0869
Tuuli-Maaria Aalto
Ställföreträdande ständig representant
Heidi Helin
Assistent
Assistant till ställföreträdande ständig representant Coreper I
  • +32 473 531 418