Gemensam förvaltning av Finlands representationer i Bryssel

Personal

Allmän administration och personalärenden

Juha Mustonen
Ambassadråd
Administrationschef
 • +32 2 287 8503
 • +32 473 949 584
Raija Stenberg
Attaché
 • +32 473 527 301
 • +32 2 287 8554
Kirsi Majander
Administrativ assistent
 • +32 2 2878 581
 • +32 476 760 762
My Paasivaara
Samordnare
 • +32 473 522 745
Laura Sundman
Administrationshandläggare
 • +32 473 541 572
Sanni Heinänen
Assistent
 • +32 476 803 925

Bostads och upphandlingsfrågor

Sirpa Taskinen-Pleshak
Teamledare
 • +32 476 599 916
Youssef Alasghar
Ansvarig för fastighets- och expeditionstjänster
 • +32 473 538 446

Ekonomiförvaltning

Eeva Vänniä
Administrationshandläggare
 • +32 473 254 546

Information tjänst

Soili Laakso
Teamledare
dataadministration
 • +32 473 531 447
Tiina Hakala-Gros
Administrationsansvarig
dataadministration
 • +32 473 523 604
Tarja Maljonen
Administrationsansvarig
dataadministration
 • +32 473 526 252

IT Service

Petteri Lehtonen
Administrationshandläggare
IT
IT- och datasäkerhetsspecialist

fastighetsfrågor, och transport

Jari Rosenlindt
Teamledare
expeditions- och stödtjänster
 • +32 477 289 837
Jere Jokela
Ansvarig för fastighets- och officetjänster
 • +32 473 539 375
Janne Botelho Karhunen
Expeditionstjänster
 • +32 473 526 132
Eusebio Castanera
Expeditionstjänster
 • +32 475 857 879
Mikael Nihti
Expeditionstjänster
 • +32 477 540 294

Kök

Emma Alanne
Chef, kock
 • +32 473 531 067
Saana Harjula
Hovmästare
 • +32 476 803 926
Teemu Tuominen
Chef, kock
 • +32 473 524 982