Gemensam förvaltning av Finlands representationer i Bryssel

Allmän administration och personalärenden

Anna Salmi
Anna Salmi
Assistent
ledningsassistent
 • +32 2 2878 517
 • +32 473 838 393
Raija Stenberg
Attaché
 • +32 2 287 8554
 • +32 473 527 301
Kirsi Majander
Kirsi Majander
Administrativ assistent
 • +32 2 2878 581
 • +32 476 760 762
Anne Autio
Anne Autio
Assistent
sekreterare
Telefoncentral, ekonomiförvaltning
 • +32 2 287 8559
 • +32 473 541 572

Bostads och fastighetsfrågor

Sirpa Taskinen-Pleshak
Teamledare
 • +32 476 599 916
Youssef Alasghar
Youssef Alasghar
Ansvarig för fastighets- och expeditionstjänster
 • +32 2 278 7436
 • +32 473 538 446
Janne Huittinen
Expeditionstjänster
fastighetstjänster
 • +32 470 201 420
Mikael Nihti
Mikael Nihti
Expeditionstjänster
fastighetstjänster
Ansvarig för fastighets
 • +32 473 526 132

Ekonomiförvaltning

Sanna Mäkelä
Sanna Mäkelä
Administrationshandläggare
 • +32 2 287 8419
 • +32 473 254 546

Information tjänst

Tarja Maljonen
Tarja Maljonen
Teamledare
dataadministration
 • +32 2 287 8516
 • +32 473 526 252
Marjut Partanen
Marjut Partanen
Administrationsansvarig
Dataadministration
 • +32 473 531 447
Marketta Viskari
Administrationsansvarig
dataadministration
 • +32 2 287 8439
 • +32 473 523 604

IT Service

Raino Jokinen
Raino Jokinen
Administrationshandläggare
IT
IT stöd
 • +32 2 2878 544
 • +32 473 865 507
Petteri Lehtonen
Petteri Lehtonen
Administrationshandläggare
IT
IT- och datasäkerhetsspecialist
 • +32 2 2878 593

Kontortjänster och transport

Ari Hakola
Ari Hakola
Teamledare
expeditions- och stödtjänster
 • +32 2 287 8532
 • +32 477 289 837
Jose Caetano Gavancha
Jose Caetano Gavancha
Expeditionstjänster
 • +32 2 2878 534
 • +32 475 964 858
Eusebio Castanera
Eusebio Castanera
Expeditionstjänster
 • +32 2 2878 533
 • +32 475 857 879

Kök

Saana Harjula
Saana Harjula
Närings- och hushållsansvarig
 • +32 476 803 926
José Stöck
José Stöck
Närings- och hushållsansvarig
 • +32 476 870 131
Jenni Tuominen
Jenni Tuominen
Närings- och hushållspersonal
 • +32 473 531 067