Gemensam förvaltning av Finlands representationer i Bryssel

Allmän administration och personalärenden

Jan Wahlberg
Jan Wahlberg
 • +358 50 567 7090
CV
Anna Salmi
Anna Salmi
Assistent
ledningsassistent
 • +32 2 2878 517
 • +32 473 838 393
Kirsi Majander
Kirsi Majander
Administrativ assistent
 • +32 2 2878 581
 • +32 476 760 762
Kristiina Hope
Kristiina Hope
Attaché
 • +32 2 2878 554
 • +32 473 527 301
Anne Autio
Anne Autio
Assistent
sekreterare
Telefoncentral, ekonomiförvaltning
 • +32 2 287 8559
 • +32 473 541 572
Tuija Lohi
Tuija Lohi
Attaché
Administrationsansvarig, Förberedelser och rekryteringar för ordförandeskapet i Europeiska Unionens råd 2019
 • +32 2 287 8446
 • +32 473 827 437
My Paasivaara
My Paasivaara
Assistent
 • +32 2 287 8581
 • +32 473 522 745
Johanna Paljakka
Assistent
sekreterare
 • +32 2 287 4548

Bostads och fastighetsfrågor

Minna Wikman
Minna Wikman
Teamledare
bostadsfrågor
 • +32 2 287 8521
 • +32 476 599 916
Youssef Alasghar
Youssef Alasghar
Fastighetstjänster
fastighetstjänster
 • +32 2 278 7436
 • +32 473 538 446
Mikael Nihti
Mikael Nihti
Expeditionstjänster
fastighetstjänster
 • +32 473 526 132
Riku Salkolahti
Fastighetstjänster
 • +32 470 201 420
 • +32 2 287 8558

Ekonomiförvaltning

Sanna Mäkelä
Sanna Mäkelä
Administrationshandläggare
 • +32 2 287 8419
 • +32 473 254 546

Information tjänst

Tarja Maljonen
Tarja Maljonen
Teamledare
dataadministration
 • +32 2 287 8516
 • +32 473 526 252
Jaana Auvinen
Jaana Auvinen
Administrationsansvarig
dataadministration
 • +32 2 287 8515
 • +32 473 531 447
Marketta Viskari
Administrationsansvarig
dataadministration
 • +32 2 287 8439
 • +32 473 523 604
Sanna Somerto
Sanna Somerto
Administrationshandläggare
dataadministration
 • +32 473 535 956

IT Service

Raino Jokinen
Raino Jokinen
Administrationshandläggare
IT
IT stöd
 • +32 2 2878 544
 • +32 473 865 507
Petteri Lehtonen
Petteri Lehtonen
Administrationshandläggare
IT
IT- och datasäkerhetsspecialist
 • +32 2 2878 593
Lea Klapuri
IT- och datasäkerhetsspecialist
 • +32 2 287 8458
 • +32 472 900 143

Kontortjänster och transport

Ari Hakola
Ari Hakola
Teamledare
expeditions- och stödtjänster
 • +32 2 287 8532
 • +32 477 289 837
Jere Jokela
Jere Jokela
Expeditionstjänster
 • +32 471 880 610
Jose Caetano Gavancha
Jose Caetano Gavancha
Expeditionstjänster
 • +32 2 2878 534
 • +32 475 964 858
Eusebio Castanera
Eusebio Castanera
Expeditionstjänster
 • +32 2 2878 533
 • +32 475 857 879

Kök

Anssi Koiranen
Anssi Koiranen
Närings- och hushållspersonal
 • +32 473 536 376
Michael Otto
Närings- och hushållspersonal
 • +32 473 941 412
Jenni Tuominen
Jenni Tuominen
Närings- och hushållspersonal
 • +32 473 531 067