Koordination

Personal

Laura Lindgren
Ambassadråd
Anticigruppen
  • +32 475 704 357
Esteri Hukka
Attaché
Vice-Antici
  • +32 473 528 354
Saara Pokki
Specialsakkunnig
Mertens
  • +32 473 529 295
Jenna Oja
Specialsakkunnig
Juridiska och institutionella frågor
  • +32 470 717 208
Jenni Hakala
EU rekryteringar
  • +32 473 865 089
Juulia Hietala
Assistent
Antici team
  • +32 473 856 773
Marilla Ylikojola
Praktikant
EU rekryteringar, Förhållandena till Europaparlamentet
  • +32 476 807 184

E-postadresserna är av följande slag: fö[email protected]. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.