Öppenhetsregistret

Öppenhet och insyn har varit Finlands prioriteter under hela vår tid som EU-medlem. Som EU-stat vill vi följa principerna för god förvaltningssed och öppenhet.

För att förbättra insynen publicerar vi uppgifter om vilka intressebevakare som träffar den ständiga representanten Marja Rislakki och hennes ställföreträdare Minna Kivimäki.

Vi publicerar namn på organisationer, grupper, personer och tidpunkter för möten.