Öppenhetsregistret

Öppenhet och insyn har varit Finlands prioriteter under hela vår tid som EU-medlem. Som EU-stat vill vi följa principerna för god förvaltningssed och öppenhet.

För att förbättra insynen publicerar vi uppgifter om vilka intressebevakare som träffar den ständiga representanten Markku Keinänen och hon ställföreträdare Tuuli-Maaria Aalto.

Vi publicerar namn på organisationer, grupper, personer och tidpunkter för möten.