Kommunikationsteam

Kommunikationsteamet arrangerar regelbundet informativa tillställningar om aktuella EU-frågor för finländska journalister som arbetar i Bryssel. Information om ärenden som behandlas vid ministerrådets möten kan fås per telefon eller e-post. Teamet samordnar även förfrågningar om intervjuer med ministrarna under mötenas gång.

EU-veckoöversikt

Kommunikationsteamet sammanställer varje vecka en EU-veckoöversikt på finska som i korthet presenterar de viktigaste EU-händelserna under den kommande veckan. Översikten kan beställas per e-post på adressen [email protected]

Följ oss i sociala medier

Twitter

Facebook

Instagram

Mer information

Marko Ruonala

Pressråd, Coreper II

Mobil: +32 470 206 152

E-post: [email protected]

Eeva Laavakari

Informatör, Coreper I

Mobil: +32 473 531 340

E-post: [email protected]

Philip Landon

Informatör, allmänna rådet och rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

Mobil: +32 471650914

E-post: [email protected]

Joona Suni

Kommunikationsassistent, sociala medier

Mobil: +32 473520716

E-post: [email protected]

Tarja Tuovila

Koordination och planering 

Mobil: +32 471650980

E-post: [email protected]