Kommunikationsteam

Kommunikationsteamet arrangerar regelbundet informativa tillställningar om aktuella EU-frågor för finländska journalister som arbetar i Bryssel. Information om ärenden som behandlas vid ministerrådets möten kan fås per telefon eller e-post. Teamet samordnar även förfrågningar om intervjuer med ministrarna under mötenas gång.

Följ oss i sociala medier

Twitter(Länk till en annan webbplats.)

Facebook(Länk till en annan webbplats.)

Instagram(Länk till en annan webbplats.)

Mer information

Johanna Kaprio-Papageorgiou

Pressråd, Coreper II

Mobil: +32 470 206 152

E-post: [email protected]

Marjo-Julia Hakkarainen 

Informatör, Coreper I

Mobil: +32 473 531 340

E-post: [email protected]i

Unna Löppönen

Kommunikationskoordinator

Mobil: +32 476 802 564

E-post: [email protected]