Aktuellt

Finlands stöd till Ukraina fortsatte också med finansiering för utvecklingssamarbete 2023

Enligt uppgifter som OECD publicerade idag syntes stödet till Ukraina, som lider under den ryska invasionen, tydligt i utgifterna för utvecklingssamarbetet 2023 både i Finland och i många andra EU-länder. Ukraina var för andra året i rad det land som fick mest finansiering för utvecklingssamarbete av Finland.

Utrikesministeriet konkurrensutsätter de utlagda tjänsterna för mottagning av ansökningar om inresa

Begäran om deltagande, kontaktinformation och svarsanvisningar har publicerats i HILMA-tjänsten för offentlig upphandling. Svar från tjänsteleverantörerna väntas före den 2 maj 2024.