Aktuellt

Italiens tidigare premiärministrar Letta och Draghi vid rodret för EU:s konkurrenskraftspolitik

Utvecklingen av den inre marknaden och EU:s konkurrenskraft är centrala teman under Europaparlamentsvalet i juni. Utredningar på hög nivå som Italiens två tidigare premiärministrar Enrico Letta och Mario Draghi gjort sätter fart på diskussionen. Lettas utredning, som publicerades i april och beställdes av Europeiska rådet, handlar om framtiden för Europas inre marknad. Till sommaren förväntas Draghi bli klar med sin utredning, som handlar om EU:s konkurrenskraft mera allmänt. En diskussion har varit väntad och viktig. En starkare strategisk konkurrenskraft är även en av Finlands prioriteringar för inflytande i EU.

Oförutsedda intäkter som genereras av immobiliserade ryska tillgångar: rådet ger klartecken till användningen av oförutsedda nettovinster för att stödja Ukrainas självförsvar och återuppbyggnad

Mot bakgrund av Rysslands fortsatta anfallskrig mot Ukraina har rådet i dag antagit en uppsättning rättsakter som säkerställer att nettovinsterna från värdepapperscentralernas oväntade och extraordinära intäkter till följd av genomförandet av EU:s restriktiva åtgärder kommer att användas för ytterligare militärt stöd till Ukraina samt för försvarsindustrins kapacitet och återuppbyggnad.