Aktuellt

Hungarian Presidency logo.

EU:s konkurrenskraft, försvarspolitik och utvidgning på agendan för Ungerns EU-ordförandeskap

Ungern inleder sin andra period som EU-ordförande den 1 juli 2024 då Belgien lämnar över ordförandeskapet till landet. Under sitt EU-ordförandeskap kommer Ungern att framhålla särskilt unionens konkurrenskraft, stärkandet av försvarspolitiken och västra Balkans ställning i EU:s utvidgning. Ungern är ordförande fram till utgången av december.

Europeiska rådet främjade utnämningar på hög nivå inom EU

EU:s stats- och regeringschefer diskuterade utnämningar på hög nivå inom EU i Europeiska rådets informella möte i Bryssel den 17 juni. Vid Europeiska rådets ordinarie möte den 27–28 juni söks en lösning i frågan om utnämningarn. Statsminister Petteri Orpo deltog i mötet.