Avoimuusrekisteri

Päätöksenteon ja julkishallinnon toiminnan avoimuus on ollut EU-jäsenyytemme ajan keskeinen Suomen painopiste. Haluamme EU-jäsenvaltiona ja tulevana puheenjohtajamaana noudattaa hyvän hallinnon ja avoimuuden periaatteita.

Avoimuuden edistämiseksi julkaisemme pysyvän edustajan Marja Rislakin ja pysyvän edustajan sijaisen Minna Kivimäen tapaamiset eri edunvalvojien kanssa. Alla oleva tieto sisältää organisaation/ryhmän nimen, tavattujen henkilöiden nimet ja tapaamisen ajankohdan.