Avoimuusrekisteri

Päätöksenteon ja julkishallinnon toiminnan avoimuus on ollut EU-jäsenyytemme ajan keskeinen Suomen painopiste. Haluamme EU-jäsenvaltiona noudattaa hyvän hallinnon ja avoimuuden periaatteita.

Avoimuuden edistämiseksi julkaisemme pysyvän edustajan Marja Rislakin ja pysyvän edustajan sijaisen Minna Kivimäen tapaamiset eri edunvalvojien kanssa. 

Julkaisemme organisaation/ryhmän nimen, tavattujen henkilöiden nimet ja tapaamisen ajankohdan.