Anmälan om barns födelse till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

För att ett barns födelse ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet i Finland måste barnets födelseattest sändas i original till (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Den ursprungliga födelseattesten måste legaliseras eller förses med apostille  och om det är utfärdat på ett annat språk än finska, svenska eller engelska måste det göras en officiell översättning till något av dessa språk. Apostille (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta.

Om översättningen är görs utomlands måste också den legaliseras. En översättning av en auktoriserad översättare (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)i Finland duger som sådan.

En födelseattest som utfärdas i ett EU-land behöver inte apostille och handlingen behöver inte översättas om det bifogats ett flerspråkigt standardformulär.

Anmälan till magistraten om ett barns födelse i Danmark

För att barnet ska kunna registreras i det finska befolkningsdatasystemet, krävs att minst en av vårdnadshavarna besöker ambassaden.

Ambassaden tar kopior på originalhandlingarna, styrker deras giltighet och översänder dem till magistraten för registrering. När barnet har registrerats i befolkningsdatasystemet, får föräldrarna ett meddelande till den e-postadress, som uppgetts i ansökningsblanketten. Därefter kan man ansöka om ett finskt pass för barnet.

Barnet är finsk medborgare, om mamman är finsk medborgare vid barnets födsel, eller om pappan är finsk medborgare, mamman utländsk och föräldrarna är gifta med varandra vid barnets födsel.

Om enbart barnets pappa är finsk medborgare och föräldrarna inte är gifta med varandra, ska föräldrarna skicka in en anmälan om medborgarskap (Länk till en annan webbplats.)via Migris e-tjänst till Migrationsverket i Finland. Mer information: Barn födda utanför Finland(Länk till en annan webbplats.)

​​

Ta med följande dokument i original till ambassaden:

Dokument, som är utfärdade på danska, behöver inte översättas.