Lapsen syntymästä ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jotta ulkomailla syntynyt lapsi voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee alkuperäinen syntymätodistus toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon.

Alkuperäisen syntymätodistuksen tulee olla laillistettu tai siihen tulee liittää apostille-todistus ja jos se on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä.

Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan syntymätodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake.

​​​​​
Tanskassa syntyneen lapsen rekisteröiminen väestötietojärjestelmään

Lapsi rekisteröidään Suomen väestötietojärjestelmään henkilökohtaisella käynnillä suurlähetystössä. Paikalla tulee olla lapsi ja vähintään toinen vanhemmista.

Suurlähetystö ottaa kopiot alkuperäisistä asiakirjoista, todistaa ne oikeiksi ja toimittaa maistraatille rekisteröitäväksi. Kun lapsi on rekisteröity Suomen väestötietojärjestelmään, vanhemmat saavat siitä tiedon hakemuksessa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Tämän jälkeen lapselle voi hakea Suomen passia.

Lapsi on Suomen kansalainen, jos lapsen syntymähetkellä hänen äitinsä on Suomen kansalainen tai hänen isänsä on Suomen kansalainen, äiti on ulkomaalainen ja vanhemmat ovat avioliitossa keskenään.

Jos ainoastaan lapsen isä on Suomen kansalainen ja vanhemmat eivät ole keskenään avioliitossa, vanhempien tulee tehdä lapsesta Migrin sähköisessä asiointijärjestelmässä kansalaisuusilmoitus. Lisätietoa: Ulkomailla syntynyt lapsi.

Ota mukaan suurlähetystöön seuraavat alkuperäiset asiakirjat:

Tanskankielisiä asiakirjoja ei tarvitse käännättää.

Varaa aika lapsen rekisteröintiä varten:

(+45) 3313 4214 / sanomat.kob(a)formin.fi.