Lapsen syntymästä ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jotta ulkomailla syntynyt lapsi voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee alkuperäinen syntymätodistus toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Lähetä lapsen syntymätodistus Digi- ja väestötietovirastoon. Voit myös jättää tai postittaa sen Suomen ulkomailla olevaan edustustoon, joka lähettää sen Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröintiä varten. Asiakirjojen välitys edustuston kautta on maksullinen palvelu.

Alkuperäisen syntymätodistuksen tulee olla laillistettu tai siihen tulee liittää apostille-todistus(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) ja jos se on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä.

Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan syntymätodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

​​​​​
Tanskassa syntyneen lapsen rekisteröiminen väestötietojärjestelmään

Lapsi rekisteröidään Suomen väestötietojärjestelmään henkilökohtaisella käynnillä suurlähetystössä. Lapsen rekisteröinnissä tulee olla vähintään toinen vanhemmista paikalla.

Suurlähetystö ottaa kopiot alkuperäisistä asiakirjoista, todistaa ne oikeiksi ja toimittaa Digi- ja väestötietovirastolle rekisteröitäväksi. Kun lapsi on rekisteröity Suomen väestötietojärjestelmään, vanhemmat saavat siitä tiedon hakemuksessa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Tämän jälkeen lapselle voi hakea Suomen passia (avautuu uuteen ikkunaan).

Lapsi on Suomen kansalainen, jos lapsen syntymähetkellä hänen äitinsä on Suomen kansalainen tai hänen isänsä on Suomen kansalainen, äiti on ulkomaalainen ja vanhemmat ovat avioliitossa keskenään.

Jos ainoastaan lapsen isä on Suomen kansalainen ja vanhemmat eivät ole keskenään avioliitossa, vanhempien tulee tehdä lapsesta Migrin sähköisessä asiointijärjestelmässä kansalaisuusilmoitus(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan). Lisätietoa: Ulkomailla syntynyt lapsi.(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Ota mukaan suurlähetystöön seuraavat alkuperäiset asiakirjat:

Tanskankielisiä asiakirjoja ei tarvitse käännättää.