Översättning av handlingar

Finländska myndigheter kan kräva att en handling som utfärdats på ett främmande språk ska översättas till finska eller svenska. Att göra översättningar hör inte till utrikesministeriets eller beskickningarnas uppgifter.

Utbildningsstyrelsen upprätthåller ett register över autoriserade translatorer i Finland. Kontaktuppgifter till översättare fås av Finlands översättar- och tolkförbund.

Om andra länders officiella translatorer får du mera information av ifrågavarande lands myndigheter.

Om det har gjorts en översättning utomlands av en utländsk handling, kan finländska myndigheter också kräva att översättningen är vederbörligen legaliserad.