15.2.2021

Danmark: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

I det stora hela är Danmark ett tryggt resmål. Enligt den danska Skyddspolisen; PET, (Politiets efterretningstjeneste) är hotnivån beträffande internationella terrorattacker allvarlig. Närmare information (på engelska): https://www.pet.dk/English.aspxLänk till en annan webbplats.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna plötsligt utan förvarning komma att ändras. Den senaste informationen om läget i Danmark finns på ambassadens webbplats (lhttps://finlandabroad.fi/web/dnk/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-tanskassa/384951). Följ de lokala myndigheternas information. Ambassaden uppdaterar aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498Länk till en annan webbplats.
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637Länk till en annan webbplats.
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901Länk till en annan webbplats.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fiLänk till en annan webbplats.

Allmänna säkerhetsläget

I största allmänhet kan man betrakta Danmark som ett tryggt resmål, där man skall iaktta normal försiktighet. Sammandrabbningar av kriminella gäng och extremistgruppernas verksamhet kan förorsaka farliga situationer även för resenärer.

Det allmänna nödnumret är 112.

I icke brådskande situationer är polisens servicenummer 114.

Resenärerna i Danmark uppmanas följa de lokala myndigheternas information i eventuella undantagssituationer. Köpenhamns polis informerar i Twitter: @KobenhavnPoliti.

Brottsligheten

Om du råkar ut för ett brott ska du alltid göra en anmälan hos den närmaste polisstationen och be om en kopia på anmälan som du behåller själv. Om ditt pass eller körkort försvinner ska du göra en polisanmälan både i Danmark och Finland för att förhindra möjligt missbruk. Danska polisen: https://politi.dk/Länk till en annan webbplats.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Hastighetsbegränsningarna är 50 km/h i tätorter, 80 km/h på landsvägar och 130 km/h på motorvägar. Gränsen för rattfylleri i Danmark är 0,5 promille.

Danmark är ett land där de flesta cyklar, också till arbetet. Beakta cyklisterna i trafiken, särskilt i tätorter.

Att köra över Öresundsbron mellan Danmark och Sverige, och Stora Bältbron mellan Själland och Fyn är avgiftsbelagt.

Ytterligare upplysningar om broavgifter m.m. finns på:
https://www.oresundsbron.com/en/startLänk till en annan webbplats.
https://storebaelt.dk/en/Länk till en annan webbplats.

Naturförhållanden

I Danmark kan vindarna blåsa med orkanstyrka och regnet kan komma som störtregn. Detta kan påverka allmänna transporter och resandet. Vid kraftiga vindar kan Öresundsbron och/eller Störa Bältbron tillfälligt komma att stängas.

Danmarks Meteorologiska Institut DMI: http://www.dmi.dk/vejr/Länk till en annan webbplats.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Ytterligare uppgifter: https://finlandabroad.fi/web/dnk/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirus-ja-matkustaminen-tanskan-ja-suomen-v-c3-a4lill-c3-a4-usein-kysyttyj-c3-a4-kysymyksi-c3-a4/384951

Medborgare i de nordiska länderna – både de som är på tillfälligt besök och de som är bosatta i landet – får vid behov nödvändig läkarvård.

Vi rekommenderar ändå att alla skaffar ett europeiskt sjukförsäkringskort som kan fås på FPA.

Det rekommenderas att resenärerna till Danmark har en reseförsäkring.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopasLänk till en annan webbplats.
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/Länk till en annan webbplats.
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.euLänk till en annan webbplats.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser plötsligt ändras och därför är det särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

De lokala myndigheternas information kan man följa på danska polisens webbplats (på danska): https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/Länk till en annan webbplats.

Ambassadens anvisningar gällande coronapandemin: https://finlandabroad.fi/web/dnk/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/nyheter-om-coronal-c3-a4get-i-danmark/384951

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/Länk till en annan webbplats.

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].