Anmälan om äktenskap till befolkningsdatasystemet

Om du är finsk medborgare och ingår äktenskap utomlands ska du lämna en anmälan om detta till det finska befolkningsdatasystemet.

Vid vigsel inför en utländsk myndighet ska du av den som förrättar vigseln ta reda på vilka handlingar som behövs. Ett finskt intyg över hindersprövning avfattat på flera språk kan beställas av hemortens Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Handlingar som används utomlands ska också legaliseras.

Vissa präster som är verksamma inom den finska evangelisk-lutherska kyrkans arbete bland utlandsfinländare har rätt att viga till äktenskap utomlands. Du hittar ytterligare uppgifter på kyrkans webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Det är inte möjligt att ingå äktenskap på en finsk ambassad.

Skicka anmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Skicka anmälan om finsk medborgare som vigts utomlands(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du kan också lämna in eller posta den till en finsk beskickning utomlands som skickar den till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för registrering.

Bifoga vigselattesten i original eller en kopia av attesten som bestyrkts av en finsk beskickning. Handlingen ska vara legaliserad och, om den har utfärdats på något annat språk än finska, svenska eller engelska, ska en auktoriserad översättning utarbetas på något av dessa språk. När handlingen översätts utomlands ska den vara legaliserad. En i Finland auktoriserad translators(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) översättning duger som sådan.

Blankett: Anmälan om utomlands vigd finsk medborgare (pdf, som man kan fylla i i rutan)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Anmälan om äktenskap  i Danmark

En finsk medborgare som är gift i Danmark måste registrera äktenskapet till det finska befolkningsregistret genom att lämna in följande dokument:

  • Signerad och fullständigt ifylld anmälningsblankett: Anmälan om äktenskap som ingåtts utomlands(Länk till en annan webbplats.).
  • Vigselbevis Vielsesattest. Intyget ska ha en stämpel och en signatur.
  • Om namnet har bytts ut i samband med vigseln, ska det nya namnet framgå av vigselintyget ELLER ämbetsintyget Bopælsattest. Den kan beställas från hemkommunen/borger.dk.
  • Båda partnernas pass.

OBS! Om du vill skicka information till Finlands befolkningsdatasystem via ambassaden, är det avgiftsbelagd från och med 1.9.2020 i enlighet med statsrådets förordning.

Om du skickar dokument till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata per post ska du sända dem enligt anvisningarna på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats(Länk till en annan webbplats.). 

Blanketten ska fyllas i noggrant och undertecknas. Mer information om efternamnsändring i samband med registrering av partnerskap får du hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.).

Äktenskapsförord

Ambassaden kan inte bevittna underskriften i ett äktenskapsförord eller vidaresända äktenskapsförorden till Finland. 

Mer information och instruktioner för registrering av äktenskapsförord hittar du på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats: https://dvv.fi/sv/aktenskapsforord (Länk till en annan webbplats.)