Ansöka om pass för minderårig

Det är inte möjligt att anteckna barn i föräldrarnas pass eller identitetskort. Barnet skall vara personligen närvarande när ansökan om ett eget pass för barnet lämnas in.

Vårdnadshavarnas samtycke

För att kunna utfärda ett pass för en minderårig person krävs i regel alla vårdnadshavarnas samtycke.

Samtycket kan intygas skriftligen, om det är tillräckligt specificerat:

  • Vem eller vilka samtycket gäller (hela namnet och födelsedatum)
  • Hela namn, födelsedatum, kontaktuppgifter och underskrift för den som gett samtycke
  • Samtycket är skrivet på ett språk som handläggaren förstår (t.ex. finska, svenska, engelska)
  • Eventuella begränsningar beträffande giltighetstid eller område bör nämnas.

Om den som ansöker om pass är under 15 år, ska åtminstone den ena av vårdnadshavarna vara närvarande. En person som fyllt 15 år kan sköta sitt ärende på egen hand utan vårdnadshavare, om vårdnadshavaren gett sin skriftliga tillåtelse för detta och om den sökandes identitet kan bestyrkas.

Ansökan om pass eller identitetskort för minderårig i Danmark

Barnet ska ha en finsk personbeteckning (personnummer) för att kunna ansöka om pass eller identitetskort. För att få en personbeteckning ska barnet först registreras i befolkningsdatasystemet i Finland.

Barnet och minst en av vårdnadshavarna ska besöka ambassaden personligen för att ansöka om pass eller identitetskort. Vänligen boka tid i förväg: Konsulatets kontaktuppgifter och länk till tidsbokning

Ta med följande dokument:

Leverans av pass

Kontrollera passets giltighetstid i god tid och ta hänsyn till tillverknings- och leveranstiderna. Det finns möjlighet att få passet levererat snabbare mot en extra avgift, förutsatt att det finns utrymme i den dagliga kvoten för expressleveranser.

Normal leverans: 8-12 vardagar

Expressleverans: 3-4 vardagar

Tillfälligt pass: Utfärdas direkt, men enbart av särskilt vägande skäl

Du får ett meddelande via e-post eller sms, när passet eller identitetskortet kan hämtas ut. Du kan hämta ut passet/identitetskortet på ambassaden personligen eller be ett ombud med fullmakt att göra det. När du hämtar ut passet ska du legitimera dig med pass eller identitetskort, som utfärdats av en myndighet i Finland. Från och med den 1 januari 2019 är det inte längre möjligt att legitimera sig med körkort vid uthämtning av pass.

Passet eller identitetskortet kan även skickas hem till dig som en rekommenderad försändelse. Avgiften för leverans till en adress i Danmark är 96 DKK och till en adress i Sverige 140 DKK.

Betalning av pass och andra avgifter

Passavgiften och övriga serviceavgifter betalas på plats med kort eller i förväg genom överföring till ambassadens bankkonto:

Nordea Bank Danmark A/S
Vesterbrogade 8, 0900 København C
DKK-kontonummer: 2191-5905747659
IBAN: DK7320005905747659
SWIFT: NDEADKKK

Om du betalar avgiften till ambassadens bankkonto, ber vi dig visa ett kvitto/bevis på inbetalningen i samband med att du lämnar in din passansökan.