Team Finland–nätverket i Danmark

I Danmark finns cirka 120 dotterbolag till finländska företag. Team Finland i Danmark hjälper finländska företag med att komma i kontakt med det lokala näringslivet och myndigheterna, samt erbjuder generell information om marknadsläget i Danmark.

Team Finland-nätverkets arbete i Danmark har sin tyngdpunkt i de tre fokusområdena hälsa, konsumentvaror och livsmedel. Köpenhamn är dessutom en viktig nav för FN-inköp och -upphandlingar. Team Finland har under de senaste åren arbetat aktivt med att stötta finländska företag, för att våra produkter och kunnande i större grad ska kunna utnyttjas inom FN.

På global nivå är Team Finland-nätverkets uppdrag att främja finländska företags internationalisering, utländska investeringar till Finland och Finlandsbilden ute i världen. Team Finland-nätverket samlar ihop aktörerna och den service som erbjuds inom dessa områden.

Kärnan i nätverket utgörs av statsfinansierade organisationer, så som ministerier, utlandsbeskickningar, Business Finland, Finlands kultur- och vetenskapsinstituter, Finnvera, Finnfund och NTM-centralernas regionala internationaliseringstjänster.

Team Finland i Danmark

Mer information:

Kontakta oss:

Rådgivare Veera Weisdorf
Finlands ambassad, Köpenhamn
(+45) 61 55 62 48 /
veera.weisdorf(a)formin.fiLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)