Intyg över att person lever

Intyg över att en person lever kan utfärdas på grundval av en utredning som framlagts till exempel för lyftande av pension eller för en bouppteckning som ska hållas i Finland. Personen som man ska utfärda intyg över att lever, bör personligen komma till beskickningen.

 

I Danmark kan du beställa ett levnadsintyg (bopælsattest) från Borgerservice i din hemkommun. Ett underskrivet bopælsattest motsvarar levnadsintyget som utfärdas av ambassaden. 

Personligt besök och ID-kort eller pass behövs. 

Om du vill hämta ut ett levnadsintyg från ambassaden - Boka tid(Länk till en annan webbplats.).